The Math League

Summer Math Camp

Latest Contest Results

Taking Math Contests Online

Math League Bookstore

Schools Register for Contests

Certificate of Leadership and Advocacy: 2021-2022 Mathematics League Contests in China (Second Round, Jan-Feb 2022)

 width=

CONGRATULATIONS!

 

Certificate of Leadership and Advocacy

Note: In alphabetical order by student grade and last name.

Student Grade Certificate Photo
Chengyuan Wang 2  
Yi Yang 2
Yifan Chen 3
Kuangru Chen 3  
Sunny Liu 3
Tianxi Sun 3
Ruihang Wei 3
Xiyan Wen 3
Jundong Xiong 3
Mingze Yang 3
Wai Hang Kolson Mak 4
Zhiqian Huang 4
Hangqi Shen 4
Zhaoqi Su 4  
Jinxuan Wei 4
Guanchen Wu 4
Hanying Yang 4
Brian Yao 4  
Zhiqing Jia 5  
Zhiqi Wang 5
Jiatong Wu 5
Muguang Yang 5
Hanyu Zhang 5
Jiayi Cui 6
Yufan Hao 6
Yinkang Lin 6
Zhuoqian Liu 6
Yingkun Wang 6  
Zhengyu Zhao 6  
Peixin Yu 8  
Cheuk Hin Ryan Mok 9
Weijun Wang 10
Runbao Du 11
Yihao Liu 11