The Math League

Summer Math Camp

Latest Contest Results

Taking Math Contests Online

Math League Bookstore

Schools Register for Contests

General

General Articles

CONGRATULATIONS!

 

 

Honor Roll of Distinction Certificate (Top 8%)

Note: In alphabetical order by student last name.

Student Student Student
Jingzhe Ai
(No. **********0089)
Haoting Bai
(No. **********0085)
Lejun Bai
(No. **********8013)
Jiazhen Cao
(No. **********0054)
Gengyuan Chang
(No. **********0027)
Yuxuan Chang
(No. **********4904)
Bingrui Chen
(No. **********0001)
Linyu Chen
(No. **********8014)
Sirui Chen
(No. **********0004)
Siyi Chen
(No. **********0253)
Tianyi Chen
(No. **********0050)
Xiangyu Chen
(No. **********0007)
Xiaoxian Chen
(No. **********0030)
Xinyu Chen
(No. **********0011)
Yancong Chen
(No. **********0008)
Zhaotong Chen
(No. **********6006)
Zhuo Chen
(No. **********5422)
Zixu Chen
(No. **********8012)
Liwen Cui
(No. **********0042)
Wenxuan Cui
(No. **********8005)
Jin Dai
(No. **********2093)
Bowen Deng
(No. **********0317)
Kerui Deng
(No. **********0306)
Jiluo Dong
(No. **********0047)
Yifei Dong
(No. **********0073)
Yuhan Dong
(No. **********8007)
Yuxuan Dong
(No. **********0061)
Peichen Duan
(No. **********0041)
Yu Duan
(No. **********0038)
Yixuan Fang
(No. **********0033)
Yufeng Fang
(No. **********0103)
Bertil Feng
(No. **********0001)
Wenfei Feng
(No. **********1131)
Xinlei Feng
(No. **********6750)
Xuelun Feng
(No. **********0169)
Ziyue Feng
(No. **********0082)
Shiyao Fu
(No. **********0010)
Zixuan Fu
(No. **********8003)
Ruize Gao
(No. **********1073)
Yuanzhe Gao
(No. **********0069)
Haoming Ge
(No. **********0026)
Yifan Ge
(No. **********0102)
Yifan Ge
(No. **********8003)
Chenhao Gong
(No. **********0065)
Chuheng Gong
(No. **********8049)
Heung Yeung William Gong
(No. **********1006)
Yingshi Gu
(No. **********8011)
Yu Gu
(No. **********0022)
Enyi Guan
(No. **********0006)
Xinying Guang
(No. **********1138)
Ran Guo
(No. **********8004)
Yile Guo
(No. **********0086)
Haocong He
(No. **********0040)
Haotian He
(No. **********0014)
Tianyi He
(No. **********0074)
Xinyan He
(No. **********2792)
Yilei Hou
(No. **********8059)
Hanghe Hu
(No. **********0070)
Haokun Hu
(No. **********0012)
Haoran Hu
(No. **********0009)
Shiyu Hua
(No. **********0321)
Haoxi Huang
(No. **********0002)
Linsen Huang
(No. **********0036)
Yiru Huang
(No. **********0017)
Sihan Ji
(No. **********0014)
Benjamin Jiang
(No. **********5413)
Hanting Jiang
(No. **********0009)
Siyuan Jiao
(No. **********1678)
Bin Jin
(No. **********0020)
Lechao Jin
(No. **********1001)
Qiming Ke
(No. **********0023)
Wentao Lang
(No. **********1150)
Dongyang Lei
(No. **********2120)
Chenghan Li
(No. **********0053)
Ji Li
(No. **********0005)
Jiayue Li
(No. **********8016)
Kai Li
(No. **********0013)
Linshu Li
(No. **********0021)
Peize Li
(No. **********6145)
Qiuxuan Li
(No. **********0029)
Qixuan Li
(No. **********0071)
Ruoyang Li
(No. **********0064)
Siqi Li
(No. **********8023)
Xiang Li
(No. **********8027)
Xicheng Li
(No. **********1042)
Xuanhao Li
(No. **********8002)
Yifei Li
(No. **********0002)
Yuchen Li
(No. **********8002)
Yufei Li
(No. **********0025)
Yuheng Li
(No. **********0002)
Yutong Li
(No. **********1010)
Zexin Li
(No. **********3583)
Zirui Li
(No. **********0073)
Zizhen Li
(No. **********8009)
Zonghan Li
(No. **********0003)
Haoyu Liang
(No. **********0302)
Luochen Liang
(No. **********0023)
Alexander Lin
(No. **********8051)
Donghe Lin
(No. **********3845)
Siwei Lin
(No. **********8002)
Chengxiu Liu
(No. **********0031)
Chengying Liu
(No. **********6005)
Chenying Liu
(No. **********3738)
Jiaxuan Liu
(No. **********1048)
Junyao Liu
(No. **********0030)
Lingshi Liu
(No. **********8028)
Menghan Liu
(No. **********0031)
Yankuan Liu
(No. **********0157)
Yiwen Liu
(No. **********0086)
Zhaoyu Liu
(No. **********0037)
Chang Lu
(No. **********0034)
Han Lu
(No. **********0025)
Sicheng Lu
(No. **********0155)
Tian Luan
(No. **********0001)
Mier Luo
(No. **********1621)
Qi Luo
(No. **********7002)
Han Lv
(No. **********0010)
Tianze Ma
(No. **********0226)
Xiaole Ma
(No. **********1975)
Yishuo Ma
(No. **********5421)
Zihan Mai
(No. **********0077)
Yunhan Mei
(No. **********8011)
Sitong Meng
(No. **********0075)
Yuqing Nan
(No. **********0007)
Jiaying Ni
(No. **********8007)
Guanxiong Niu
(No. **********6436)
Songhang Ouyang
(No. **********2002)
Guanlin Pan
(No. **********1118)
Yuping Pan
(No. **********0005)
Haoyun Qi
(No. **********7325)
Hanming Qiao
(No. **********0010)
Zeming Qiu
(No. **********5390)
Zichen Qiu
(No. **********0016)
Mingyi Qu
(No. **********0039)
Xinwei Ren
(No. **********0031)
Haoxuan Ruan
(No. **********0003)
Wenxiao Shan
(No. **********6849)
Chuhang Shang
(No. **********2112)
Haoxuan Shen
(No. **********6002)
Linxue Shen
(No. **********8014)
Xinyan Shen
(No. **********0001)
Yin Shen
(No. **********8015)
Yunhao Shen
(No. **********8026)
Sirui Sheng
(No. **********0059)
Jiayu Shi
(No. **********0064)
Shang Shi
(No. **********1129)
Weichen Shi
(No. **********0048)
Yilin Shi
(No. **********0020)
Jiashu Song
(No. **********0035)
Yijun Song
(No. **********0019)
Yunqi Song
(No. **********0002)
Jianyang Su
(No. **********8020)
Mingjian Sun
(No. **********2049)
Ruozhen Sun
(No. **********4320)
Yuxin Sun
(No. **********0045)
Kairi Tan
(No. **********0031)
Yuxin Tang
(No. **********0005)
Xize Tao
(No. **********0040)
Rui Teng
(No. **********0036)
Tianxuan Tian
(No. **********0051)
Jiafeng Tong
(No. **********3337)
Zhengquan Tong
(No. **********0004)
Fenglin Wang
(No. **********1115)
Hongbo Wang
(No. **********2071)
Lucas Wang
(No. **********0024)
Pengjun Wang
(No. **********0007)
Ruihan Wang
(No. **********8009)
Ruiyao Wang
(No. **********1139)
Shuohuan Wang
(No. **********0003)
Sixiang Wang
(No. **********0033)
Sizheng Wang
(No. **********0009)
Tianyi Wang
(No. **********5864)
Wenhan Wang
(No. **********8019)
Xingyu Wang
(No. **********0006)
Xixi Wang
(No. **********2944)
Yingyao Wang
(No. **********7801)
Yiran Wang
(No. **********0059)
Yuhan Wang
(No. **********0012)
Zhaoxiang Wang
(No. **********0032)
Zheng Wang
(No. **********0007)
Zhilin Wang
(No. **********0038)
Zhuoqun Wang
(No. **********0007)
Zichen Wang
(No. **********8003)
Zicheng Wang
(No. **********0064)
Ziming Wang
(No. **********7753)
Zixin Wang
(No. **********0004)
Lai Wei
(No. **********2003)
Mingxiao Wei
(No. **********1005)
Yuwen Wei
(No. **********0076)
Fanyu Wu
(No. **********0007)
Qinfan Wu
(No. **********3512)
Yiyan Wu
(No. **********0045)
You Hong Wu
(No. **********3417)
Yuchen Wu
(No. **********8022)
Ruicheng Xia
(No. **********8012)
Yuan Xiang
(No. **********0044)
Bohang Xiao
(No. **********0028)
Haojia Xiao
(No. **********0059)
Jingyuan Xiao
(No. **********4144)
Mingxuan Xiao
(No. **********6001)
Yuhan Xiao
(No. **********0068)
Jiaxi Xie
(No. **********0011)
Yizhang Xie
(No. **********2550)
Yuheng Xie
(No. **********0037)
Zeming Xie
(No. **********0049)
Zhanbo Xie
(No. **********0090)
Haichuan Xiong
(No. **********7644)
Kevin Xu
(No. **********0017)
Muen Xu
(No. **********2007)
Ruotong Xu
(No. **********0070)
Zihan Xu
(No. **********2059)
Yijia Xuan
(No. **********0006)
Siyuan Xun
(No. **********0025)
Hanwen Yan
(No. **********0225)
Chenghao Yang
(No. **********3581)
Yuxuan Yang
(No. **********0008)
Zheyu Yang
(No. **********0009)
Zhichen Yang
(No. **********8028)
Xintao Yao
(No. **********8041)
Chengrui Ye
(No. **********0052)
Minghan Ye
(No. **********7006)
Hanwen Yu
(No. **********8006)
Junze Yu
(No. **********0041)
Mengyi Yu
(No. **********0132)
Xincheng Yu
(No. **********0016)
Xinyuan Yu
(No. **********0014)
Yibing Yu
(No. **********0056)
Yiduo Yu
(No. **********0084)
Zhile Yu
(No. **********0069)
Zhixin Yu
(No. **********0104)
Linfeng Yuan
(No. **********2003)
Ziqing Yuan
(No. **********8021)
Xingjian Zang
(No. **********0055)
Qiyuan Zeng
(No. **********0002)
Xianning Zeng
(No. **********0017)
Baixuan Zhang
(No. **********0054)
Biyao Zhang
(No. **********0050)
Boxin Zhang
(No. **********7323)
Boyang Zhang
(No. **********0005)
Chenming Zhang
(No. **********8023)
Chenshi Zhang
(No. **********0013)
Lingyun Zhang
(No. **********6004)
Qirui Zhang
(No. **********0052)
Tianxiang Zhang
(No. **********0002)
Yongrui Zhang
(No. **********2017)
You Zhang
(No. **********8029)
Yutian Zhang
(No. **********5861)
Yuxin Zhang
(No. **********0002)
Zhibo Zhang
(No. **********0013)
Zichen Zhang
(No. **********0019)
Jiankun Zhao
(No. **********0052)
Junhe Zhao
(No. **********0034)
Mingyang Zhao
(No. **********0020)
Mingyang Zhao
(No. **********1153)
Siqi Zhao
(No. **********0011)
Yuechen Zhao
(No. **********8006)
Haofang Zheng
(No. **********0042)
Kaiyi Zheng
(No. **********5184)
Lien Zheng
(No. **********0051)
Guanliang Zhou
(No. **********0035)
Jingzhe Zhou
(No. **********8008)
Keyu Zhou
(No. **********0021)
Mingfei Zhou
(No. **********8026)
Xuanzi Zhou
(No. **********0031)
Zixuan Zhou
(No. **********0107)
Liyuan Zhu
(No. **********0003)
Qilin Zhu
(No. **********0006)
Ruichen Zhu
(No. **********8002)
Shaocheng Zhu
(No. **********8016)
Yuran Zhu
(No. **********0032)
Zhaochen Zhu
(No. **********0023)
Zhengrong Zhu
(No. **********0058)
 

 

 

Honor Roll Certificate (Top 25%)

Note: In alphabetical order by student last name.

Student Student Student
Kai An
(No. **********0001)
Yuhang Cai
(No. **********0008)
Yiqing Cao
(No. **********0328)
Youxi Cao
(No. **********8017)
Yuanda Cao
(No. **********0006)
Yuxiang Chang
(No. **********8009)
Yuxiang Chang
(No. **********6754)
Kairui Che
(No. **********0111)
Bojun Chen
(No. **********2019)
Gan Chen
(No. **********8001)
Haodong Chen
(No. **********2009)
Jiahao Chen
(No. **********0009)
Jianfeng Chen
(No. **********2116)
Jingyi Chen
(No. **********0057)
Jinkai Chen
(No. **********2023)
Lihaoran Chen
(No. **********2008)
Qijia Chen
(No. **********0017)
Shuhe Chen
(No. **********8060)
Tanming Chen
(No. **********8024)
Tianze Chen
(No. **********0014)
Waikit Chen
(No. **********6002)
Yangming Chen
(No. **********0003)
Yifan Chen
(No. **********4905)
Yingbing Chen
(No. **********1035)
Yirun Chen
(No. **********0019)
Yiyi Chen
(No. **********0072)
Yuehan Chen
(No. **********0022)
Zerui Chen
(No. **********0009)
Ziqi Chen
(No. **********8010)
Zixi Chen
(No. **********0015)
Antares Shing Hou Cheng
(No. **********8004)
Chuhan Cheng
(No. **********3580)
Keying Cheng
(No. **********0002)
Long Cheng
(No. **********2018)
Longting Cheng
(No. **********0031)
Ziheng Cheng
(No. **********0046)
Xinyang Chu
(No. **********0001)
Zixun Chu
(No. **********2305)
Boyang Cui
(No. **********6866)
Chenhe Cui
(No. **********2006)
Tianyu Cui
(No. **********5439)
Xinyang Cui
(No. **********0004)
Yuhan Cui
(No. **********0018)
Yusen Cui
(No. **********0058)
Haoxi Dai
(No. **********5394)
Zihao Dai
(No. **********0024)
Siqi Deng
(No. **********5431)
Xinyi Deng
(No. **********1008)
Yuhan Deng
(No. **********0006)
Zhehan Deng
(No. **********0008)
Jin Xin Diao
(No. **********7310)
Qiliang Ding
(No. **********0054)
Weijia Ding
(No. **********0001)
Xihe Ding
(No. **********5846)
Yeran Ding
(No. **********8035)
Xiaonuo Dong
(No. **********0083)
Xinran Dong
(No. **********0066)
Yuncheng Dong
(No. **********5851)
Zhekai Du
(No. **********0018)
Xinyi Duan
(No. **********0033)
Henggao Fan
(No. **********0056)
Jiaming Fan
(No. **********0098)
Jinglang Fan
(No. **********0079)
Rui Fan
(No. **********2005)
Yuxuan Fan
(No. **********6852)
Pengdong Fang
(No. **********0041)
Siyuan Fei
(No. **********7602)
Zhiyuan Feng
(No. **********8017)
Chengjie Fu
(No. **********5472)
Zhanxu Fu
(No. **********0164)
Tingyi Gan
(No. **********0213)
Minghao Ge
(No. **********1029)
Weiji Ge
(No. **********0080)
Yanru Gong
(No. **********0004)
Ziqi Gong
(No. **********8052)
Junchen Gou
(No. **********1019)
Tianxia Gu
(No. **********0091)
Tingfan Gu
(No. **********7605)
Mohan Guan
(No. **********5433)
Zheyun Guan
(No. **********0023)
Zhichen Guan
(No. **********0012)
Jiayi Guo
(No. **********0031)
Weiwei Guo
(No. **********0006)
Xiyan Guo
(No. **********4321)
Yonghan Guo
(No. **********0080)
Jinqi Han
(No. **********0023)
Jinyue Han
(No. **********0078)
Shujian Han
(No. **********8002)
Yexuan Han
(No. **********3797)
Yifan Han
(No. **********0013)
Zhen Han
(No. **********0044)
Jinrong He
(No. **********0009)
Siqi He
(No. **********0208)
Ye He
(No. **********0016)
Yichen He
(No. **********0067)
Ziquan He
(No. **********8011)
Ziquan He
(No. **********3694)
Ziyue He
(No. **********0077)
Linlexuan Hong
(No. **********4311)
Yi Hu
(No. **********0010)
Yuxuan Hu
(No. **********0060)
Jianxiang Hua
(No. **********0020)
Tianyu Hua
(No. **********0047)
Hanxuan Huang
(No. **********5905)
Haotong Huang
(No. **********0016)
Jolin Huang
(No. **********8036)
Kaiyuan Huang
(No. **********8006)
Qixuan Huang
(No. **********0021)
Xiran Huang
(No. **********8043)
Yifei Huang
(No. **********0088)
Yilin Huang
(No. **********0008)
Yilin Huang
(No. **********1612)
Yixuan Huang
(No. **********1076)
Yuhan Huang
(No. **********0301)
Zhilin Huang
(No. **********3846)
Zihan Huang
(No. **********0036)
Zihan Huang
(No. **********3848)
Zihang Huang
(No. **********0005)
Zipei Huang
(No. **********0004)
Ziyuan Huang
(No. **********7601)
Ziyue Huang
(No. **********0080)
Bingyi Jiang
(No. **********0001)
Chengyi Jiang
(No. **********8009)
Mingxuan Jiang
(No. **********7330)
Shuxian Jiang
(No. **********6746)
Wenkai Jiang
(No. **********0009)
Wenyuan Jiang
(No. **********0002)
Zhiwei Jiang
(No. **********0058)
Huidong Jin
(No. **********0012)
Kailin Jin
(No. **********1136)
Linxin Jin
(No. **********0018)
Ziang Jin
(No. **********0028)
Jiawei Kang
(No. **********0002)
Xinyan Ke
(No. **********0011)
Deming Kong
(No. **********2065)
Chenrui Kuang
(No. **********1080)
Gongda Lan
(No. **********8019)
Hao Lei
(No. **********0037)
Jianing Lei
(No. **********0022)
Man Lei
(No. **********3414)
Yangle Lei
(No. **********0023)
Boran Li
(No. **********0006)
Chenghan Li
(No. **********3851)
Chengze Li
(No. **********0202)
Chengzhe Li
(No. **********2334)
Difei Li
(No. **********8011)
Dongrun Li
(No. **********1137)
Guanting Li
(No. **********0140)
Ji Li
(No. **********2954)
Jiahong Li
(No. **********0001)
Jingchen Li
(No. **********0009)
Jingxi Li
(No. **********0003)
Jiran Li
(No. **********0076)
Junxi Li
(No. **********1437)
Luyao Li
(No. **********1048)
Penghan Li
(No. **********1133)
Qian Li
(No. **********0013)
Quqi Li
(No. **********0017)
Ray Zhang Li
(No. **********8018)
Ruohan Li
(No. **********0103)
Simo Li
(No. **********0023)
Siyao Li
(No. **********0099)
Tianyi Li
(No. **********0068)
Xingang Li
(No. **********0005)
Xingyao Li
(No. **********0026)
Xinyang Li
(No. **********0026)
Xinyi Li
(No. **********0008)
Yingyao Li
(No. **********3853)
Yinuo Li
(No. **********0017)
Yueyan Li
(No. **********0013)
Yuntu Li
(No. **********0307)
Zesheng Li
(No. **********3584)
Zezhong Li
(No. **********0053)
Zhenbin Li
(No. **********1015)
Zhexuan Li
(No. **********8013)
Zheyou Li
(No. **********0018)
Zheyou Li
(No. **********4384)
Zhilin Li
(No. **********0033)
Zhitao Li
(No. **********0028)
Zhiying Li
(No. **********8004)
Zhuohang Li
(No. **********0010)
Zhuoqing Li
(No. **********8037)
Zihang Li
(No. **********0097)
Zijun Li
(No. **********0011)
Hanyu Liang
(No. **********0072)
Jiawen Liang
(No. **********1056)
Jinghao Liang
(No. **********0008)
Ruige Liang
(No. **********0024)
Xiwen Liang
(No. **********8009)
Junhao Liao
(No. **********0134)
Peixiang Liao
(No. **********8001)
Shuwei Liao
(No. **********0003)
Chuhan Lin
(No. **********0017)
Qiuhan Lin
(No. **********1037)
Tianqi Lin
(No. **********0005)
Xiangyi Lin
(No. **********7309)
Ximing Lin
(No. **********0021)
Yongxi Lin
(No. **********0029)
Zhihan Lin
(No. **********2123)
Zhuoyu Lin
(No. **********0041)
Chang Liu
(No. **********0009)
Chenghao Liu
(No. **********0030)
Dianyun Liu
(No. **********0009)
Huanrui Liu
(No. **********1083)
Jialu Liu
(No. **********0005)
Qiansu Liu
(No. **********1008)
Qiyuan Liu
(No. **********0072)
Ruiming Liu
(No. **********6508)
Ruitong Liu
(No. **********0032)
Sicheng Liu
(No. **********0009)
Siqi Liu
(No. **********2026)
Siqi Liu
(No. **********1497)
Tan Liu
(No. **********0006)
Tianze Liu
(No. **********8031)
Xinhang Liu
(No. **********0012)
Xinyang Liu
(No. **********2100)
Xuanxuan Liu
(No. **********1046)
Yanzhen Liu
(No. **********0011)
Yuyao Liu
(No. **********0032)
Zhenxiao Liu
(No. **********0023)
Zhixing Liu
(No. **********7158)
Zimo Liu
(No. **********0009)
Ziyan Liu
(No. **********2124)
Binghong Long
(No. **********8014)
Yuheng Lou
(No. **********0039)
Mingxuan Lu
(No. **********0060)
Xiaoyang Lu
(No. **********0048)
Zicheng Lu
(No. **********0056)
Tian Luan
(No. **********4050)
Yuekai Luo
(No. **********0061)
Yueling Luo
(No. **********1132)
Yueqi Luo
(No. **********3732)
Zeyuan Lv
(No. **********0009)
Ming Xuan Lyu
(No. **********6096)
Haoyu Ma
(No. **********0002)
Haozhe Ma
(No. **********0045)
Ruofei Ma
(No. **********0033)
Siming Ma
(No. **********1002)
Xuzhe Ma
(No. **********0018)
Yuanhao Ma
(No. **********0024)
Zekai Ma
(No. **********0006)
Zhuoli Ma
(No. **********2027)
Zihe Ma
(No. **********0069)
Yanjie Mao
(No. **********0057)
Kexin Mi
(No. **********5421)
Man Chi Ng
(No. **********8003)
Zihao Ng
(No. **********0003)
Yihan Ni
(No. **********0062)
Shi Hei Sean O
(No. **********0026)
Hongtao Ou
(No. **********0035)
Jie Ouyang
(No. **********0024)
Haotian Pan
(No. **********0023)
Liuchun Pan
(No. **********0052)
Meiyi Pan
(No. **********8039)
Xinghan Pan
(No. **********8044)
Boli Peng
(No. **********1029)
Shenghang Peng
(No. **********0015)
Yucheng Peng
(No. **********6107)
Yuting Peng
(No. **********1012)
Zihan Peng
(No. **********8022)
Zixuan Peng
(No. **********0043)
Yandan Pu
(No. **********0162)
Mingfeng Qi
(No. **********0020)
Zhiping Qi
(No. **********0023)
Jingxuan Qian
(No. **********0039)
Qianyu Qian
(No. **********6254)
Xinyue Qian
(No. **********0058)
Zhangning Qian
(No. **********5602)
Jingqian Qin
(No. **********0036)
Kaiqian Qin
(No. **********0037)
Yinamu Qin
(No. **********0084)
Yueshan Qin
(No. **********0001)
Haolin Qiu
(No. **********0012)
Jiaxin Qiu
(No. **********0033)
Xueyang Qu
(No. **********2024)
Xichen Quan
(No. **********0105)
Chengyu Ran
(No. **********0062)
Boyu Ren
(No. **********1448)
Lingya Ruan
(No. **********0038)
Chunyi Shao
(No. **********0004)
Chenyao Shen
(No. **********0029)
Tingyu Shen
(No. **********8008)
Minghao Shi
(No. **********0028)
Yiting Song
(No. **********6249)
Yueqiao Song
(No. **********5427)
Yuruo Su
(No. **********0021)
Yuyan Su
(No. **********0022)
Zicheng Su
(No. **********0012)
Jiahong Sun
(No. **********2041)
Jianing Sun
(No. **********6298)
Leyi Sun
(No. **********0044)
Litong Sun
(No. **********8041)
Ruitao Sun
(No. **********3491)
Ruozhen Sun
(No. **********0007)
Yichen Sun
(No. **********7603)
Yixuan Sun
(No. **********2029)
Ziming Sun
(No. **********0326)
Tinghan Tan
(No. **********8045)
Yehan Tan
(No. **********0028)
Mingze Tang
(No. **********0062)
Ruochen Tang
(No. **********0037)
Ruoxi Tang
(No. **********8013)
Yantao Tang
(No. **********0002)
Yihao Tang
(No. **********8005)
Zhexu Tang
(No. **********0038)
Zihan Tang
(No. **********6862)
Jiwen Tian
(No. **********0001)
Yan Tian
(No. **********1084)
Leyi Tu
(No. **********8025)
Jiamu Wan
(No. **********0013)
Chunzhen Wang
(No. **********1016)
Erli Wang
(No. **********1011)
Haotian Wang
(No. **********2870)
Hefan Wang
(No. **********0109)
Jiaming Wang
(No. **********2006)
Jiarui Wang
(No. **********0113)
Jiaxi Wang
(No. **********2054)
Jiayan Wang
(No. **********0054)
Jiuxing Wang
(No. **********0008)
Lionel Wang
(No. **********0041)
Qianjiang Wang
(No. **********6243)
Qiaoran Wang
(No. **********5429)
Qile Wang
(No. **********0003)
Qiuhan Wang
(No. **********0009)
Qixuan Wang
(No. **********0039)
Ruoxi Wang
(No. **********0076)
Ruze Wang
(No. **********0016)
Shengqi Wang
(No. **********0085)
Shihan Wang
(No. **********0006)
Siqing Wang
(No. **********3719)
Siyuan Wang
(No. **********0014)
Siyuan Wang
(No. **********3713)
Wenhao Wang
(No. **********0035)
Wenyi Wang
(No. **********1007)
Xiaozhou Wang
(No. **********0211)
Xinyang Wang
(No. **********0166)
Xinying Wang
(No. **********0063)
Yanshi Wang
(No. **********0036)
Yifan Wang
(No. **********2008)
Yingyao Wang
(No. **********0016)
Yining Wang
(No. **********0023)
Yinuo Wang
(No. **********0020)
Yixuan Wang
(No. **********0037)
Yu Qian Wang
(No. **********6753)
Yuanhao Wang
(No. **********0215)
Yuanmu Wang
(No. **********0079)
Yuekang Wang
(No. **********0032)
Yueran Wang
(No. **********8043)
Zerun Wang
(No. **********5117)
Zhangxi Wang
(No. **********1008)
Zicong Wang
(No. **********8012)
Zihang Wang
(No. **********0214)
Ziming Wang
(No. **********0013)
Zipeng Wang
(No. **********1028)
Zitian Wang
(No. **********0008)
Zixi Wang
(No. **********0035)
Zixuan Wang
(No. **********0001)
Ziyi Wang
(No. **********0067)
Ziyuan Wang
(No. **********5251)
Ziyue Wang
(No. **********4798)
Jiayi Weng
(No. **********0028)
Ruize Weng
(No. **********0025)
Zhao Yang Weng
(No. **********3770)
Andy Ka Chun Wu
(No. **********8005)
Chengzhou Wu
(No. **********2063)
Fangyu Wu
(No. **********4909)
Fucheng Wu
(No. **********0044)
Guanxue Wu
(No. **********0029)
Hanmingshen Wu
(No. **********0016)
Jiale Wu
(No. **********0070)
Juqing Wu
(No. **********8001)
Qijia Wu
(No. **********1947)
Qiye Wu
(No. **********0055)
Renhai Wu
(No. **********0310)
Shihe Wu
(No. **********2002)
Shiyun Wu
(No. **********0007)
Weilin Wu
(No. **********0030)
Weilin Wu
(No. **********4168)
Yange Wu
(No. **********1286)
Youjin Wu
(No. **********0039)
Guan Xi
(No. **********8007)
Zhixin Xia
(No. **********8022)
Wenjun Xiang
(No. **********0093)
Bowen Xiao
(No. **********0046)
Muchen Xiao
(No. **********1064)
Qiwu Xiao
(No. **********0015)
Ruixuan Xiao
(No. **********1074)
Bianyao Xie
(No. **********0099)
Linhan Xie
(No. **********0073)
Mingkai Xie
(No. **********8047)
Tianyi Xie
(No. **********0047)
Weizhi Xie
(No. **********0007)
Yikang Xie
(No. **********0095)
Yizhang Xie
(No. **********1003)
Yuheng Xie
(No. **********3953)
Haobo Xiong
(No. **********1035)
Xiaoshu Xiong
(No. **********8040)
Yuqi Xiong
(No. **********0002)
Ziyu Xiong
(No. **********3648)
Dingru Xu
(No. **********0051)
Heng Xu
(No. **********0051)
Hongfei Xu
(No. **********0036)
Jiarui Xu
(No. **********0075)
Mohan Xu
(No. **********0075)
Ningcan Xu
(No. **********0015)
Wanqian Xu
(No. **********0005)
Ziqi Xu
(No. **********6303)
Tianxiao Xue
(No. **********0013)
Yijian Xue
(No. **********6628)
Qiming Yan
(No. **********0004)
Shangyi Yan
(No. **********0012)
Yuru Yan
(No. **********1011)
Chloe Yang
(No. **********4914)
Chunbo Yang
(No. **********2015)
Huizi Yang
(No. **********0018)
Mianzhong Yang
(No. **********1043)
Mingyuan Yang
(No. **********0024)
Tairan Yang
(No. **********8014)
Tongtong Yang
(No. **********6907)
Xinting Yang
(No. **********0007)
Yaqin Yang
(No. **********0003)
Yichen Yang
(No. **********0075)
Yuxuan Yang
(No. **********0080)
Yuxuan Yang
(No. **********0318)
Zhongyuan Yang
(No. **********3331)
Zhuoning Yang
(No. **********1051)
Jiahe Yao
(No. **********2060)
Ruiyi Yin
(No. **********0055)
Kevin Ying
(No. **********1002)
Guofeng Yu
(No. **********0036)
Handong Yu
(No. **********0015)
Haoyi Yu
(No. **********0308)
Jiayan Yu
(No. **********0077)
Xincheng Yu
(No. **********6252)
Yihan Yu
(No. **********0060)
Yu Yu
(No. **********8048)
Zihang Yu
(No. **********3437)
Ziqian Yu
(No. **********0016)
Ronghao Yuan
(No. **********0095)
Tian Ze Yuan
(No. **********0013)
Yichen Yuan
(No. **********0042)
Yixuan Yuan
(No. **********0057)
Zheyu Zang
(No. **********6751)
Hoiyuet Zeng
(No. **********3239)
Huanlin Zeng
(No. **********0007)
Yihao Zeng
(No. **********0025)
Xinchen Zhai
(No. **********0019)
Youjia Zhai
(No. **********2373)
Zijie Zhai
(No. **********0001)
Yuchen Zhan
(No. **********0158)
Chen Zhang
(No. **********1016)
Hanming Zhang
(No. **********5393)
He Zhang
(No. **********8048)
Huanming Zhang
(No. **********0093)
Jiacheng Zhang
(No. **********0323)
Jiaqi Zhang
(No. **********8004)
Jiayi Zhang
(No. **********2050)
Jing Xi Zhang
(No. **********8001)
Jinyao Zhang
(No. **********0038)
Kaile Zhang
(No. **********0055)
Kaile Zhang
(No. **********4690)
Kuanning Zhang
(No. **********0015)
Leshui Zhang
(No. **********3482)
Liting Zhang
(No. **********0011)
Mingjia Zhang
(No. **********0330)
Puxi Zhang
(No. **********0032)
Qiyu Zhang
(No. **********0002)
Ruolin Zhang
(No. **********0010)
Siyuan Zhang
(No. **********0071)
Xinying Zhang
(No. **********0082)
Yue Zhang
(No. **********0089)
Yuehan Zhang
(No. **********1002)
Yunchang Zhang
(No. **********0093)
Yunhao Zhang
(No. **********0046)
Yunting Zhang
(No. **********1028)
Yuxuan Zhang
(No. **********0052)
Zekun Zhang
(No. **********1009)
Zhanshuo Zhang
(No. **********0044)
Zhiqing Zhang
(No. **********0043)
Zixuan Zhang
(No. **********0076)
Zixuan Zhang
(No. **********2387)
Ziyuan Zhang
(No. **********0049)
Anthony Yunfan Zhao
(No. **********2289)
Boxin Zhao
(No. **********0074)
Haocheng Zhao
(No. **********0047)
Heyu Zhao
(No. **********0137)
Jiankun Zhao
(No. **********1842)
Junhe Zhao
(No. **********5290)
Linda Zhao
(No. **********0086)
Qionghua Zhao
(No. **********0036)
Quanhao Zhao
(No. **********1054)
Rongxuan Zhao
(No. **********2842)
Ruoxuan Zhao
(No. **********8010)
Xinai Zhao
(No. **********0018)
Xingyu Zhao
(No. **********0007)
Xuanming Zhao
(No. **********8045)
Xuanming Zhao
(No. **********0007)
Yimu Zhao
(No. **********8002)
Zexuan Zhao
(No. **********0002)
Ziqi Zhao
(No. **********1024)
Ziyao Zhao
(No. **********0159)
Haochen Zheng
(No. **********1134)
Haofang Zheng
(No. **********4928)
Qingyuan Zheng
(No. **********2725)
Runlan Zheng
(No. **********3028)
Wentong Zheng
(No. **********0055)
Yiming Zheng
(No. **********0004)
Yizhuo Zheng
(No. **********0003)
Zexi Zheng
(No. **********0001)
Boran Zhou
(No. **********2021)
Fangfei Zhou
(No. **********8044)
Gexu Zhou
(No. **********1149)
Jingyi Zhou
(No. **********0035)
Kehan Zhou
(No. **********0322)
Miaoyu Zhou
(No. **********0018)
Pinxi Zhou
(No. **********0014)
Shiyi Zhou
(No. **********0025)
Taiyu Zhou
(No. **********0008)
Tianyun Zhou
(No. **********1013)
Zichen Zhou
(No. **********1834)
Zihao Zhou
(No. **********1038)
Zijie Zhou
(No. **********0001)
Zijun Zhou
(No. **********0040)
Zijun Zhou
(No. **********3228)
Chongting Zhu
(No. **********8017)
Jialiang Zhu
(No. **********0086)
Xingyu Zhu
(No. **********5097)
Yintao Zhu
(No. **********0014)
Yuchen Zhu
(No. **********0010)
Zipei Zhu
(No. **********2077)
Ningcan Zou
(No. **********0041)
Chunmei Zuo
(No. **********0029)
   

 

 

Certificate of Achievement (Top 50%)

Note: In alphabetical order by student last name.

Student Student Student
Zhanfeng An
(No. **********0006)
Zining An
(No. **********2030)
Haobo Bai
(No. **********5416)
Yahan Bai
(No. **********8020)
Ruilin Bao
(No. **********8033)
Fangyuan Bi
(No. **********0004)
Zihan Bian
(No. **********0010)
Roland Emanuel Breither
(No. **********1004)
Hedy Cai
(No. **********0001)
Jiatong Cai
(No. **********0004)
Minghang Cai
(No. **********2088)
Zhuoting Cai
(No. **********7592)
Jianing Cao
(No. **********0052)
Shuozheng Cao
(No. **********0087)
Xinzhi Cao
(No. **********0029)
Yijia Cao
(No. **********2032)
Yiran Cao
(No. **********1006)
Yuchen Cao
(No. **********6250)
Yundi Cao
(No. **********0007)
Yifan Chai
(No. **********0005)
Dayang Changguchuan
(No. **********0017)
Andison Chen
(No. **********2943)
Audrey Chen
(No. **********0004)
Baini Chen
(No. **********2143)
Baixuan Chen
(No. **********2141)
Boting Chen
(No. **********2004)
Duanying Chen
(No. **********3849)
Enning Chen
(No. **********0001)
Jiajing Chen
(No. **********0058)
Jianeng Chen
(No. **********0020)
Jiayi Chen
(No. **********8004)
Jiekai Chen
(No. **********0002)
Jifan Chen
(No. **********0007)
Jin'an Chen
(No. **********8002)
Jingyi Chen
(No. **********0004)
Junxian Chen
(No. **********2720)
Junyi Chen
(No. **********0065)
Lehao Chen
(No. **********0077)
Luojia Chen
(No. **********0003)
Miao Chen
(No. **********0089)
Mingrui Chen
(No. **********0041)
Rui Chen
(No. **********0022)
Runsi Chen
(No. **********0313)
Shuyao Chen
(No. **********0014)
Siyu Chen
(No. **********0097)
Weiwei Chen
(No. **********0002)
Xiqiao Chen
(No. **********0006)
Xuanyu Chen
(No. **********1001)
Yanxi Chen
(No. **********2705)
Yiwen Chen
(No. **********0150)
Yuhong Chen
(No. **********0004)
Zebang Chen
(No. **********5910)
Zhichun Chen
(No. **********4900)
Zhiyu Chen
(No. **********2091)
Ziang Chen
(No. **********6246)
Ziqi Chen
(No. **********1036)
Guofu Cheng
(No. **********0006)
Haojun Cheng
(No. **********4672)
Ken Cheng
(No. **********0015)
Ken Cheng
(No. **********5065)
Mingze Cheng
(No. **********0022)
Pingyi Cheng
(No. **********0003)
Yijia Cheng
(No. **********8053)
Yuehan Cheng
(No. **********0002)
Zichen Chu
(No. **********0066)
Jinghan Cui
(No. **********0005)
Chenyang Dai
(No. **********1047)
Xiyan Dai
(No. **********5420)
Yuran Dai
(No. **********8051)
Zhixuan Dai
(No. **********0128)
Chenran Deng
(No. **********0049)
Jingying Deng
(No. **********0011)
Ka Tung Deng
(No. **********1008)
Ruoxi Deng
(No. **********8005)
Xitong Deng
(No. **********3746)
Yiran Deng
(No. **********0047)
Tianqi Di
(No. **********2094)
Zihang Diao
(No. **********0029)
Jiali Ding
(No. **********8027)
Xutong Ding
(No. **********0201)
Yihan Ding
(No. **********8050)
Jinjia Dong
(No. **********0037)
Mingye Dong
(No. **********1004)
Ruofan Dong
(No. **********0066)
Yixuan Dong
(No. **********0004)
Yuexuan Dou
(No. **********0010)
Leyucheng Du
(No. **********7052)
Qiaofei Duan
(No. **********6437)
Sijie Duan
(No. **********0007)
Tianxin Duan
(No. **********0041)
Yixuan Duan
(No. **********0019)
Feiyu Fan
(No. **********0023)
Wenlong Fan
(No. **********0001)
Yining Fan
(No. **********8035)
Yining Fan
(No. **********0003)
Chenxin Fang
(No. **********2025)
Manqing Fang
(No. **********6518)
Kaden Szechai Fei
(No. **********8006)
Yuxuan Fei
(No. **********8018)
Xuantong Feng
(No. **********1001)
Xuanze Feng
(No. **********1037)
Zimo Feng
(No. **********7039)
Chengjie Fu
(No. **********0021)
Chijie Fu
(No. **********8001)
Haoyuan Fu
(No. **********0008)
Xiuqi Fu
(No. **********0015)
Yining Fu
(No. **********0028)
Yining Fu
(No. **********3326)
Yuenchi Fu
(No. **********0100)
Yuhan Fu
(No. **********0217)
Yunzhe Fu
(No. **********0009)
Zichen Fu
(No. **********8021)
Fenghe Gan
(No. **********2055)
Jingran Gao
(No. **********2035)
Lingchu Gao
(No. **********0011)
Minyue Gao
(No. **********0054)
Xing Gao
(No. **********8057)
Yuan Gao
(No. **********8010)
Yuenchi Gao
(No. **********0021)
Yueqiao Gao
(No. **********0008)
Ruini Geng
(No. **********0007)
Jiarui Gong
(No. **********3589)
Sihan Gong
(No. **********0036)
Xinyi Gong
(No. **********8005)
Zixi Gong
(No. **********6591)
Tiansa Guan
(No. **********0004)
Haoming Guo
(No. **********5418)
Jitong Guo
(No. **********0030)
Rouyi Guo
(No. **********0008)
Siyuan Guo
(No. **********0082)
Wenxin Guo
(No. **********0007)
Yiling Guo
(No. **********0001)
Yunning Guo
(No. **********0005)
Zimo Guo
(No. **********1130)
Zirui Guo
(No. **********1017)
Wan Han
(No. **********0021)
Xu Han
(No. **********0015)
Yuchen Han
(No. **********7327)
Bohan Hao
(No. **********0005)
Bowen Hao
(No. **********0006)
Wanlin Hao
(No. **********0142)
Jun He
(No. **********0046)
Linqi He
(No. **********0078)
Qianlin He
(No. **********2005)
Song Yuan He
(No. **********5862)
Xianghao He
(No. **********1008)
Yexin He
(No. **********0003)
Yige He
(No. **********4484)
Yuang He
(No. **********2004)
Yuhuan He
(No. **********6092)
Yunlin He
(No. **********0001)
Yunze He
(No. **********2035)
Yuqi He
(No. **********1015)
Yuting He
(No. **********0079)
Yutong He
(No. **********0017)
Ka Yung Ho
(No. **********1013)
Jiachen Hong
(No. **********0003)
Jiaqi Hong
(No. **********8034)
Junyan Hong
(No. **********0050)
Julia Hu
(No. **********8001)
Kunhou Hu
(No. **********0020)
Shihan Hu
(No. **********0032)
Yibai Hu
(No. **********0008)
Yichen Hu
(No. **********4913)
Yuan Hu
(No. **********1020)
Ziji Hu
(No. **********6090)
Andy Zixuan Huang
(No. **********0060)
Che Huang
(No. **********0011)
Grace Ziyun Huang
(No. **********0004)
Hanxuan Huang
(No. **********0001)
Haochen Huang
(No. **********1039)
Jiaxin Huang
(No. **********0001)
Jinyang Huang
(No. **********4636)
Linsen Huang
(No. **********5651)
Meijie Huang
(No. **********1058)
Shenmao Huang
(No. **********0077)
Xuge Huang
(No. **********0017)
Xumin Huang
(No. **********1007)
Yimeng Huang
(No. **********8016)
Zhe Huang
(No. **********1005)
Zhifei Huang
(No. **********0040)
Zixin Huang
(No. **********0001)
Ziyue Huang
(No. **********0019)
Yutong Huo
(No. **********1140)
Jun Hao Ji
(No. **********2313)
Jia Jia
(No. **********0207)
Su Jia
(No. **********0027)
Xinyue Jia
(No. **********0001)
Yuan Jia
(No. **********0004)
Yuejia Jia
(No. **********0045)
Zhuokun Jian
(No. **********0028)
Chengji Jiang
(No. **********2741)
Hanxi Jiang
(No. **********2096)
Jingjia Jiang
(No. **********0019)
Lan Jiang
(No. **********0010)
Qimiao Jiang
(No. **********0010)
Shasha Jiang
(No. **********7329)
Wenxuan Jiang
(No. **********4675)
Xiting Jiang
(No. **********0057)
Yichen Jiang
(No. **********2044)
Yitong Jiang
(No. **********0012)
Youxuan Jiang
(No. **********8001)
Yuan Jiang
(No. **********0019)
Zhuoqian Jiang
(No. **********0006)
Guanhua Jiao
(No. **********2103)
Linxi Jiao
(No. **********0037)
Liutong Jin
(No. **********0005)
Nuoyi Jin
(No. **********0042)
Ruilin Jin
(No. **********1039)
Ruiming Jin
(No. **********0022)
Deming Jing
(No. **********0008)
Yuhan Ke
(No. **********0078)
Zhenlin Ke
(No. **********0021)
Jinming Kou
(No. **********0022)
Qisheng Lei
(No. **********0050)
Chenxi Li
(No. **********2043)
Daitian Li
(No. **********8015)
Guohao Li
(No. **********0036)
Haoxuan Li
(No. **********1008)
Haoyu Li
(No. **********0003)
Haoyu Li
(No. **********0055)
Jiaduo Li
(No. **********0030)
Jiaxi Li
(No. **********1025)
Jingao Li
(No. **********2083)
Jingxi Li
(No. **********4925)
Jintao Li
(No. **********0009)
Junqing Li
(No. **********2107)
Junting Li
(No. **********1077)
Kexin Li
(No. **********2033)
Kexin Li
(No. **********1005)
Leqian Li
(No. **********2384)
Meiling Li
(No. **********1014)
Mengqiao Li
(No. **********2076)
Mingbo Li
(No. **********1003)
Minghao Li
(No. **********2019)
Mingzhang Li
(No. **********0005)
Peiyuan Li
(No. **********0066)
Pinxi Li
(No. **********0002)
Ruilin Li
(No. **********2072)
Runying Li
(No. **********0305)
Runzhi Li
(No. **********0020)
Rutong Li
(No. **********2020)
Shaoxuan Li
(No. **********0042)
Shujian Li
(No. **********0147)
Shuo Li
(No. **********2069)
Tiayu Li
(No. **********0062)
Tongxin Li
(No. **********1020)
Weipeng Li
(No. **********2013)
Weirong Li
(No. **********4908)
Xianbang Li
(No. **********2016)
Xiang Li
(No. **********0019)
Xiangyi Li
(No. **********0009)
Xiaoting Li
(No. **********1030)
Xiaoyu Li
(No. **********5425)
Xidong Li
(No. **********0049)
Xingye Li
(No. **********0034)
Xinhang Li
(No. **********8003)
Xinran Li
(No. **********6758)
Xuanle Li
(No. **********0032)
Yaoqun Li
(No. **********0024)
Yihan Li
(No. **********0004)
Yingyao Li
(No. **********0025)
Yingzhi Li
(No. **********0049)
Yinjia Li
(No. **********0017)
Yitong Li
(No. **********0022)
Yixuan Li
(No. **********6867)
Yunfei Li
(No. **********0027)
Yuning Li
(No. **********1051)
Yuxuan Li
(No. **********0040)
Yuze Li
(No. **********0069)
Zhongyang Li
(No. **********2024)
Zihan Li
(No. **********6242)
Zikai Li
(No. **********2026)
Ziqing Li
(No. **********2067)
Aaron Sicheng Liang
(No. **********0001)
Chengxi Liang
(No. **********2934)
Fangcheng Liang
(No. **********0022)
Haoyan Liang
(No. **********4692)
Jinyun Liang
(No. **********0040)
Junsheng Liang
(No. **********0002)
Yunyao Liang
(No. **********0019)
Zixi Liang
(No. **********0047)
Ziyue Liang
(No. **********2022)
Donghe Lin
(No. **********0016)
Haoda Lin
(No. **********0002)
Hei Lin
(No. **********0001)
Min Lin
(No. **********6300)
Qiaojun Lin
(No. **********0220)
Sixing Lin
(No. **********0015)
Ting Lin
(No. **********0016)
Xinhe Lin
(No. **********5868)
Yanlong Lin
(No. **********0028)
Yuyi Lin
(No. **********4677)
Zihan Lin
(No. **********0010)
Zixuan Lin
(No. **********0003)
Gan Ling
(No. **********0013)
Jiarui Ling
(No. **********6141)
Moqing Ling
(No. **********0002)
Chang Liu
(No. **********1003)
Chang Liu
(No. **********4223)
Changming Liu
(No. **********2100)
Chenxi Liu
(No. **********0030)
Chuling Liu
(No. **********0017)
Danni Liu
(No. **********1057)
Demian Liu
(No. **********0015)
Haoyang Liu
(No. **********8030)
Hejin Liu
(No. **********5852)
Hongyue Liu
(No. **********0017)
Juntang Liu
(No. **********0009)
Lingquan Liu
(No. **********0309)
Muxin Liu
(No. **********0123)
Shuhan Liu
(No. **********2036)
Tianshuo Liu
(No. **********3080)
Weipeng Liu
(No. **********0021)
Yaxuan Liu
(No. **********1005)
Yihan Liu
(No. **********0038)
Yinhan Liu
(No. **********0040)
Yinuo Liu
(No. **********5435)
Yitong Liu
(No. **********7005)
Yuchen Liu
(No. **********0029)
Yuchen Liu
(No. **********1007)
Yulin Liu
(No. **********0071)
Yunxi Liu
(No. **********8016)
Yuxi Liu
(No. **********1006)
Yuxuan Liu
(No. **********0025)
Zechen Liu
(No. **********0007)
Zhirui Liu
(No. **********6089)
Zhizong Liu
(No. **********0037)
Zichang Liu
(No. **********7322)
Zihan Liu
(No. **********0006)
Zihe Liu
(No. **********1019)
Ziyao Liu
(No. **********6185)
Sifan Long
(No. **********0040)
Boyan Lu
(No. **********0009)
Shuhang Lu
(No. **********0067)
Shuotong Lu
(No. **********8032)
Yuanhang Lu
(No. **********2142)
Haiyang Luo
(No. **********3277)
Kuangjie Luo
(No. **********1020)
Ruichen Luo
(No. **********0129)
Wenheng Luo
(No. **********0007)
Yeni Luo
(No. **********1067)
Yifan Luo
(No. **********0003)
Yueqi Luo
(No. **********0031)
Haoyi Lv
(No. **********8001)
Hongyi Lv
(No. **********1018)
Wanyi Lv
(No. **********2061)
Zixuan Lv
(No. **********0029)
Xianglin Lyu
(No. **********8016)
Xinyuan Lyu
(No. **********8050)
Chulin Ma
(No. **********8004)
Siyu Ma
(No. **********0034)
Yiping Ma
(No. **********0020)
Yuhang Ma
(No. **********2020)
Zeren Ma
(No. **********0016)
Ziyuan Ma
(No. **********2104)
Yixin Mai
(No. **********2971)
Tinghe Man
(No. **********2114)
Hanwei Miao
(No. **********0068)
Tianli Miao
(No. **********0005)
Sitong Mu
(No. **********0319)
Yat San Owen Ng
(No. **********0001)
Ziyan Ni
(No. **********8004)
Yutao Ning
(No. **********2111)
Jingqi Ou
(No. **********0032)
Zhengqi Ouyang
(No. **********0003)
Jiarui Pan
(No. **********5142)
Junhua Pan
(No. **********1004)
Xiaoyu Pan
(No. **********0058)
Yicheng Pan
(No. **********1397)
Yiran Pan
(No. **********0050)
Zhangchen Pan
(No. **********0026)
Zhishang Pan
(No. **********1015)
Lingxi Pang
(No. **********0072)
Qingyang Pang
(No. **********7822)
Ruoyang Peng
(No. **********1001)
Yanyi Peng
(No. **********0544)
Yuxi Peng
(No. **********1037)
Zihao Peng
(No. **********1004)
Sihan Ping
(No. **********0106)
Yanning Pu
(No. **********0161)
Haiyu Qi
(No. **********2030)
Mohan Qi
(No. **********3404)
Peilin Qi
(No. **********0006)
Bowen Qian
(No. **********0222)
Junhan Qian
(No. **********0042)
Laurent Hanhua Qian
(No. **********4826)
Zinan Qiao
(No. **********0019)
Haoxiang Qin
(No. **********4681)
Kristin Zihan Qin
(No. **********8024)
Minghao Qin
(No. **********0045)
Xiao Qin
(No. **********1053)
Yifan Qin
(No. **********0010)
Yingshuo Qin
(No. **********0022)
Yu Qin
(No. **********7326)
Yue Qin
(No. **********6251)
Langqi Qu
(No. **********0010)
Zimo Quan
(No. **********8011)
Yan Wei Ren
(No. **********7332)
Huayi Rong
(No. **********1016)
Zhehao Ruan
(No. **********2021)
Zixuan Shan
(No. **********0078)
Jialiang Shang
(No. **********0011)
Lan Shang
(No. **********5436)
Zixuan Shang
(No. **********2296)
Chenrui Shao
(No. **********8018)
Chenyu Shen
(No. **********0100)
Yantong Shen
(No. **********0059)
Zichen Shen
(No. **********0013)
Junming Sheng
(No. **********0028)
Tang Sheng
(No. **********0013)
Loo SHER EN
(No. **********0092)
Yihao Shu
(No. **********8019)
Ziling Shu
(No. **********0004)
Jingcheng Si
(No. **********1048)
Yu Si
(No. **********0001)
Guanlin Song
(No. **********2713)
Yudu Song
(No. **********0030)
Yuksum Song
(No. **********0007)
Yunqi Song
(No. **********9274)
Runhe Su
(No. **********0324)
Wenxiang Su
(No. **********0005)
Yichen Su
(No. **********8039)
Haiyang Sun
(No. **********1013)
Mingqi Sun
(No. **********0019)
Xiaoling Sun
(No. **********0043)
Yanan Sun
(No. **********1004)
Yuxin Sun
(No. **********4680)
Kehao Tan
(No. **********1400)
Xinbei Tan
(No. **********1288)
Bohan Tang
(No. **********0014)
Heyang Tang
(No. **********0074)
Kerun Tang
(No. **********0003)
Linhan Tang
(No. **********0063)
Ran Tang
(No. **********0151)
Yiqing Tang
(No. **********1021)
Hongxuan Tian
(No. **********0025)
Jiacheng Tian
(No. **********3433)
Gensheng Tong
(No. **********2068)
Yankai Tong
(No. **********0008)
Yinuo Tong
(No. **********0011)
Zhengquan Tong
(No. **********4682)
Bang Wan
(No. **********8003)
Jeremy Wan
(No. **********0005)
Yuetong Wan
(No. **********0044)
Benru Wang
(No. **********8003)
Boshi Wang
(No. **********0015)
Chen Wang
(No. **********1006)
Chenwei Wang
(No. **********0012)
Haolin Wang
(No. **********0119)
Huixian Wang
(No. **********0002)
Jiaxun Wang
(No. **********8025)
Jihan Wang
(No. **********0059)
Junkai Wang
(No. **********2032)
Kehan Wang
(No. **********7328)
Kelin Wang
(No. **********0002)
Lexuan Wang
(No. **********1017)
Luotong Wang
(No. **********0247)
Manni Wang
(No. **********7726)
Pengyue Wang
(No. **********8010)
Pengyue Wang
(No. **********3630)
Qihao Wang
(No. **********8006)
Qizhi Wang
(No. **********8024)
Rongze Wang
(No. **********7087)
Shengyu Wang
(No. **********0085)
Shuaibo Wang
(No. **********0025)
Siqi Wang
(No. **********0098)
Siqi Wang
(No. **********2001)
Siqing Wang
(No. **********0040)
Siwen Wang
(No. **********8002)
Taojun Wang
(No. **********0007)
Tongrui Wang
(No. **********0005)
Weiqi Wang
(No. **********6299)
Xiaoxi Wang
(No. **********0064)
Xingyu Wang
(No. **********3661)
Xinyun Wang
(No. **********6039)
Yaxuan Wang
(No. **********0075)
Yidong Wang
(No. **********0013)
Yifan Wang
(No. **********8008)
Yilin Wang
(No. **********2148)
Yinuo Wang
(No. **********0091)
Yirou Wang
(No. **********5428)
Yixiao Wang
(No. **********0015)
Yongyan Wang
(No. **********8005)
Youran Wang
(No. **********0012)
Yue Wang
(No. **********0038)
Yue Wang
(No. **********0007)
Yueying Wang
(No. **********8015)
Yuhao Wang
(No. **********1013)
Yunjie Wang
(No. **********0021)
Yushan Wang
(No. **********0014)
Yuxuan Wang
(No. **********2617)
Zeyuan Wang
(No. **********0012)
Zhaoyi Wang
(No. **********0061)
Zhechen Wang
(No. **********0028)
Zheng Wang
(No. **********1026)
Zhenyang Wang
(No. **********0044)
Zhixing Wang
(No. **********0005)
Zhiyao Wang
(No. **********6934)
Zi Yi Wang
(No. **********7604)
Ziming Wang
(No. **********2007)
Zimo Wang
(No. **********0070)
Zimo Wang
(No. **********0012)
Zixiao Wang
(No. **********0029)
Ziyan Wang
(No. **********8007)
Chuxuan Wei
(No. **********0031)
Hongyi Wei
(No. **********0032)
Mingqian Wei
(No. **********0030)
Pinhe Wei
(No. **********8042)
Qingyun Wei
(No. **********0020)
Yi Wei
(No. **********1024)
Yutong Wei
(No. **********0025)
Zixian Wei
(No. **********2011)
Momu Wen
(No. **********5156)
Siyi Wen
(No. **********0042)
Shanxing Weng
(No. **********6069)
Bingyang Wu
(No. **********2033)
Junxi Wu
(No. **********0005)
Leyang Wu
(No. **********0043)
Mufei Wu
(No. **********0025)
Quan Wu
(No. **********0002)
Silin Wu
(No. **********2029)
Tianhao Wu
(No. **********4719)
Yanyi Wu
(No. **********2034)
Yiru Wu
(No. **********0020)
Zheng Wu
(No. **********0023)
Lina Xia
(No. **********1026)
Xin Xia
(No. **********0004)
Xinhai Xia
(No. **********0106)
Yuchen Xia
(No. **********0005)
Zixuan Xia
(No. **********0028)
Ziyan Xian
(No. **********0044)
Jingchuan Xiang
(No. **********0040)
Qing Xiang
(No. **********0007)
Zichen Xiang
(No. **********8001)
Miaoyuan Xiao
(No. **********0058)
Ziqin Xiao
(No. **********1052)
Anxuan Xie
(No. **********0031)
Jiaxi Xie
(No. **********0039)
Qile Xie
(No. **********7077)
Su Xie
(No. **********7081)
Weina Xie
(No. **********2034)
Yinan Xie
(No. **********2008)
Yuxuan Xie
(No. **********0048)
Zanfei Xie
(No. **********1145)
Zexuan Xie
(No. **********8006)
Shanglin Xin
(No. **********0087)
Chunlin Xing
(No. **********7308)
Haoyang Xing
(No. **********0050)
Muyao Xiong
(No. **********0077)
Tianrui Xiong
(No. **********0001)
Yichen Xiong
(No. **********0001)
Zihan Xiong
(No. **********8052)
Zonghao Xiong
(No. **********0005)
Guangjian Xu
(No. **********0071)
Kaijie Xu
(No. **********6930)
Mengjia Xu
(No. **********0038)
Mi Xu
(No. **********0010)
Nayi Xu
(No. **********1600)
Ninghanxuan Xu
(No. **********0094)
Peiqing Xu
(No. **********0016)
Ruoyao Xu
(No. **********0029)
Tian You Xu
(No. **********0014)
Tiannuo Xu
(No. **********8058)
Xiaoxiao Xu
(No. **********0005)
Xinyi Xu
(No. **********0046)
Xinyue Xu
(No. **********0005)
Yanzhe Xu
(No. **********8005)
Yiyi Xu
(No. **********0012)
Zhanhang Xu
(No. **********7321)
Zhiyuan Xu
(No. **********0020)
Zixuan Xu
(No. **********0010)
Chenxi Xue
(No. **********2059)
Yihan Xue
(No. **********0009)
Xingru Yan
(No. **********0148)
Chengming Yang
(No. **********3455)
Ge Yang
(No. **********0005)
Jinyu Yang
(No. **********0039)
Junhan Yang
(No. **********1016)
Kaiwei Yang
(No. **********1001)
Nanxin Yang
(No. **********0023)
Qiaorui Yang
(No. **********0006)
Ruoyu Yang
(No. **********5438)
Siyuan Yang
(No. **********0001)
Xiaofan Yang
(No. **********0012)
Xinpeng Yang
(No. **********6290)
Yang Yang
(No. **********0062)
Yi Yang
(No. **********2529)
Yuanrong Yang
(No. **********0033)
Yupeng Yang
(No. **********6291)
Zhengxi Yang
(No. **********0052)
Zhichen Yang
(No. **********0074)
Zhongqi Yang
(No. **********0012)
Zijin Yang
(No. **********0008)
Junbo Yao
(No. **********6247)
Yuxin Yao
(No. **********0069)
Jiayi Ye
(No. **********7088)
Miaomiao Ye
(No. **********0035)
Yicheng Ye
(No. **********0022)
Yifan Ye
(No. **********6749)
Yunwen Ye
(No. **********0010)
Yuyi Ye
(No. **********0010)
Chengen Yin
(No. **********0005)
Yue Yin
(No. **********0029)
Zhixuan You
(No. **********0079)
Haoming Yu
(No. **********0009)
Haoxuan Yu
(No. **********8003)
Linyi Yu
(No. **********0014)
Rongyi Yu
(No. **********0083)
Xiangyu Yu
(No. **********0014)
Yibing Yu
(No. **********4688)
Zheng Yu
(No. **********8047)
Xinghua Zeng
(No. **********0012)
Xuanrui Zhai
(No. **********2013)
Borui Zhang
(No. **********0062)
Boyan Zhang
(No. **********0047)
Caien Zhang
(No. **********0002)
Chenhao Zhang
(No. **********6594)
Chuting Zhang
(No. **********6088)
Debby Zhang
(No. **********0006)
Diling Zhang
(No. **********0108)
Fengxi Zhang
(No. **********8049)
Hanyu Zhang
(No. **********0085)
Hanyu Zhang
(No. **********0041)
Haoran Zhang
(No. **********0038)
Haoxuan Zhang
(No. **********0011)
Hengcan Zhang
(No. **********0059)
Jilin Zhang
(No. **********0032)
Jingtian Zhang
(No. **********0063)
Kaixiang Zhang
(No. **********5739)
Kedi Zhang
(No. **********2028)
Roger Zhang
(No. **********2003)
Sa Zhang
(No. **********0091)
Shimeng Zhang
(No. **********8004)
Sihan Zhang
(No. **********8002)
Tianze Zhang
(No. **********1007)
Wenduo Zhang
(No. **********0203)
Xiangyu Zhang
(No. **********5430)
Xiaowen Zhang
(No. **********0031)
Xiaoyan Zhang
(No. **********3603)
Xinyi Zhang
(No. **********8029)
Xinyuan Zhang
(No. **********0018)
Xinyue Zhang
(No. **********5432)
Yili Zhang
(No. **********5153)
Yingzi Zhang
(No. **********0004)
Yining Zhang
(No. **********0011)
Yuchen Zhang
(No. **********7082)
Yuehan Zhang
(No. **********0021)
Yufangfei Zhang
(No. **********0045)
Yuhan Zhang
(No. **********1033)
Yutian Zhang
(No. **********0022)
Zhaoyi Zhang
(No. **********0032)
Zhirong Zhang
(No. **********0021)
Zhongyue Zhang
(No. **********2022)
Zichen Zhang
(No. **********8004)
Bingyao Zhao
(No. **********0014)
Caiyu Zhao
(No. **********0001)
Guanda Zhao
(No. **********0007)
Jiatong Zhao
(No. **********8004)
Qiuhao Zhao
(No. **********0062)
Ruichen Zhao
(No. **********0004)
Ruize Zhao
(No. **********1002)
Shantong Zhao
(No. **********0076)
Siqi Zhao
(No. **********0034)
Tianxu Zhao
(No. **********0018)
Wanqing Zhao
(No. **********6009)
Xuanling Zhao
(No. **********3687)
Xuechen Zhao
(No. **********0010)
Yilong Zhao
(No. **********6143)
Yimeng Zhao
(No. **********0015)
Yiran Zhao
(No. **********2710)
Zhongyue Zhao
(No. **********0102)
Zihan Zhao
(No. **********5415)
Zihao Zhao
(No. **********0003)
Zimeng Zhao
(No. **********1041)
Ziyi Zhao
(No. **********0019)
Ziyue Zhao
(No. **********6244)
Zongcheng Zhao
(No. **********0012)
Boxi Zheng
(No. **********5417)
Chuqing Zheng
(No. **********0002)
Haochen Zheng
(No. **********6542)
Haoyuan Zheng
(No. **********4833)
Jianxun Zheng
(No. **********1011)
Jiayang Zheng
(No. **********5426)
Ruihan Zheng
(No. **********0001)
Shanrui Zheng
(No. **********0050)
Shumong Zheng
(No. **********3443)
Wenshan Zheng
(No. **********0054)
Yatong Zheng
(No. **********0001)
Yijie Zheng
(No. **********0002)
Guan Liang Zho
(No. **********0008)
Jiatian Zhong
(No. **********0144)
Junye Zhong
(No. **********1040)
Peiyuan Zhong
(No. **********0036)
Xiaoping Zhong
(No. **********1031)
Yuhao Zhong
(No. **********2027)
Chongyu Zhou
(No. **********4902)
Huanran Zhou
(No. **********0092)
Juqi Zhou
(No. **********0127)
Rundong Zhou
(No. **********1015)
Sibo Zhou
(No. **********0027)
Tianyi Zhou
(No. **********1019)
Xu Zhou
(No. **********6253)
Yanchen Zhou
(No. **********0024)
Zihao Zhou
(No. **********0024)
Zihao Zhou
(No. **********1644)
Zihao Zhou
(No. **********5579)
Zijin Zhou
(No. **********4912)
Ziqi Zhou
(No. **********8046)
Weixian Zhu
(No. **********0027)
Xiaochen Zhu
(No. **********0101)
Yixiang Zhu
(No. **********2078)
Yongyi Zhu
(No. **********1010)
Yufei Zhu
(No. **********0022)
Yuzheng Zhu
(No. **********1012)
Zhenyi Zhu
(No. **********0004)
Ziming Zhu
(No. **********0057)
Ziyuan Zhu
(No. **********0010)
Zixuan Zhuang
(No. **********8006)
Zixuan Zhuang
(No. **********2121)
Haolin Zou
(No. **********0018)
Kaize Zou
(No. **********2097)
Ningcan Zou
(No. **********3850)
Xiaoliang Zou
(No. **********0329)
Haobo Zuo
(No. **********0049)
Yuxuan Zuo
(No. **********1031)
Zihan Zuo
(No. **********5437)
   

CONGRATULATIONS!

 

 

Honor Roll of Distinction Certificate (Top 8%)

Note: In alphabetical order by student last name.

Student Student Student
Yongqi Bai
(No. **********0003)
Jiayan Cao
(No. **********0015)
Jiaye Cao
(No. **********0001)
Yinuo Cao
(No. **********1007)
Yintong Chen
(No. **********0009)
Yuchu Chen
(No. **********0010)
Chin Wing Cheung
(No. **********0016)
Yulun Chu
(No. **********0011)
Grace Cui
(No. **********0008)
Jiaxuan Dai
(No. **********8041)
Ling Dai
(No. **********2062)
Yiheng Du
(No. **********0017)
Jinhuan Fei
(No. **********5103)
Haoyang Feng
(No. **********5882)
Ruoyu Feng
(No. **********7786)
Shangwen Gan
(No. **********0026)
Tianyi Gao
(No. **********0007)
Yuming Gao
(No. **********7001)
Ziqi Gao
(No. **********0004)
Ziming Geng
(No. **********0011)
Lechen Gong
(No. **********0007)
Taoyuan He
(No. **********2013)
Linlexuan Hong
(No. **********0001)
Yongcheng Hu
(No. **********1010)
Zhanyu Hu
(No. **********0003)
Zhimeng Hu
(No. **********0001)
Chenxing Huang
(No. **********2798)
Shengwei Huang
(No. **********0067)
Taoduoer Huang
(No. **********8003)
Jingcheng Gordon Jiang
(No. **********1006)
Peifu Jiang
(No. **********0013)
Yujia Jing
(No. **********0008)
Lok Hei Lai
(No. **********0005)
Dongyang Lei
(No. **********2120)
Man Lei
(No. **********0002)
Chengye Li
(No. **********0009)
Chengze Li
(No. **********0005)
Haoxiang Li
(No. **********1851)
Jiarui Li
(No. **********0016)
Jiashuo Li
(No. **********0003)
Ming Tsun Li
(No. **********2039)
Molin Li
(No. **********0018)
Muchen Li
(No. **********0003)
Muchen Li
(No. **********5399)
Ruibo Li
(No. **********0001)
Shang Li
(No. **********1043)
Siyang Li
(No. **********0002)
Xuanyuan Li
(No. **********8039)
Yeuk Sen Li
(No. **********0015)
Yuelin Li
(No. **********2026)
Yufei Li
(No. **********6162)
Yunzhong Li
(No. **********0007)
Zechi Li
(No. **********0006)
Zewei Li
(No. **********1004)
Zhenxuan Li
(No. **********1012)
Ziming Li
(No. **********1030)
Hongzhou Lin
(No. **********0011)
Chenglin Liu
(No. **********0006)
Hongyi Liu
(No. **********0015)
Houjie Liu
(No. **********2021)
Jiarui Liu
(No. **********0003)
Jingyu Liu
(No. **********0003)
Kerong Liu
(No. **********0006)
Laihe Liu
(No. **********6929)
Weilin Liu
(No. **********2055)
Yao Liu
(No. **********1370)
Ziwei Liu
(No. **********0005)
Chenghao Lu
(No. **********0105)
Sicheng Lu
(No. **********2001)
Yilang Lu
(No. **********7004)
Yitong Lu
(No. **********0038)
Yuhao Luo
(No. **********0011)
Mingyue Ma
(No. **********7600)
Xiaoyao Ma
(No. **********0010)
Jiayang Miao
(No. **********8005)
Qintong Miao
(No. **********0030)
Tsz Wo Francis Mok
(No. **********0015)
Xiaofeng Nan
(No. **********2005)
Yat To Charlie Ng
(No. **********0010)
Mingqian Pang
(No. **********0001)
Muxi Grace Peng
(No. **********0001)
Yijun Qian
(No. **********0003)
Tian Qin
(No. **********1040)
Qianxiang Shen
(No. **********0035)
Tanluo Shen
(No. **********0002)
Yuming Shi
(No. **********0023)
Qihang Song
(No. **********3834)
Tianqing Su
(No. **********5401)
Mingzhe Sun
(No. **********0017)
Qiyu Sun
(No. **********5410)
Yiming Sun
(No. **********0009)
Aoxiang Tang
(No. **********0012)
Haiyue Tang
(No. **********0034)
Zihao Tang
(No. **********2523)
Sing Yu Moses Tse
(No. **********0014)
Boyue Wang
(No. **********0014)
Darwin Wang
(No. **********8037)
Haochuan Wang
(No. **********0068)
Jinhua Wang
(No. **********0005)
Xinrui Wang
(No. **********7209)
Xueqing Wang
(No. **********0046)
Yidan Wang
(No. **********5406)
Yilin Wang
(No. **********0008)
Yiming Wang
(No. **********1092)
Yizhou Wang
(No. **********8032)
Yuchen Wang
(No. **********6799)
Zhaosheng Wang
(No. **********0053)
Haozhe Wen
(No. **********8011)
Guanting Wu
(No. **********0006)
Yinchao Wu
(No. **********0019)
Sixian Xiang
(No. **********5171)
Hanxin Xu
(No. **********0002)
Haochen Xu
(No. **********1392)
Mingxuan Xu
(No. **********0014)
Shanyuan Xu
(No. **********1874)
Bocheng Yan
(No. **********0010)
Rouxi Yan
(No. **********0036)
Jiatong Yang
(No. **********0001)
Lizhou Yang
(No. **********0037)
Qihan Yang
(No. **********0036)
Yubang Yang
(No. **********2033)
Yuzhe Yang
(No. **********7226)
Zichen Yang
(No. **********0027)
Zixuan Yang
(No. **********0007)
Ziyu Yang
(No. **********0002)
Xiuqi Ye
(No. **********0025)
Zihan Yin
(No. **********0057)
Haotian Yu
(No. **********2085)
Qianjin Yu
(No. **********0014)
Ruifeng Yu
(No. **********0005)
Chiron Yung
(No. **********0001)
Mengrui Zeng
(No. **********2048)
Haoyu Zhang
(No. **********2016)
Peida Zhang
(No. **********0018)
Tianhua Zhang
(No. **********0010)
Wenyu Zhang
(No. **********6190)
Yucheng Zhang
(No. **********0027)
Yufei Zhang
(No. **********8006)
Yun An Zhang
(No. **********0006)
Zheliang Zhang
(No. **********0006)
Zilu Zhang
(No. **********0010)
Ziyang Zhang
(No. **********0010)
Daodao Zhao
(No. **********6631)
Menghan Zhao
(No. **********0048)
Yihan Zhao
(No. **********0020)
Yi Zhong
(No. **********0002)
Jinyu Zhou
(No. **********7260)
Tianshu Zhu
(No. **********0051)
Zhizong Zhu
(No. **********0003)
 

 

 

Honor Roll Certificate (Top 25%)

Note: In alphabetical order by student last name.

Student Student Student
Weihao Ai
(No. **********1029)
Jingyu Bai
(No. **********0042)
Yai Man Ella Bai
(No. **********0002)
Zhiyong Bai
(No. **********2101)
Chenxiang Bi
(No. **********8045)
Yize Bian
(No. **********0072)
Yuehan Bu
(No. **********0021)
Weilun Cai
(No. **********0055)
Mengshu Cao
(No. **********0071)
Yuchen Cao
(No. **********0117)
Haotian Chang
(No. **********2515)
Pujian Che
(No. **********3209)
Daxu Chen
(No. **********4298)
Jianyu Chen
(No. **********2025)
Jinlang Chen
(No. **********1072)
Jinxi Chen
(No. **********2042)
Junbo Chen
(No. **********0037)
Meihan Chen
(No. **********2070)
Ning Zhi Chen
(No. **********0038)
Tianyi Chen
(No. **********2097)
Wiki Chen
(No. **********0004)
Xiang Chen
(No. **********0016)
Xinjuan Chen
(No. **********0058)
Yuxing Chen
(No. **********0001)
Yuze Chen
(No. **********0007)
Zheng Chen
(No. **********1031)
Zhuohao Chen
(No. **********6241)
Yuan Cheng
(No. **********8043)
Yuhan Cheng
(No. **********0013)
Ka Shing Cheung
(No. **********0003)
Kin Lam Cheung
(No. **********0017)
Anxiao Cui
(No. **********0026)
Zibo Dai
(No. **********8022)
Haochen Ding
(No. **********2004)
Yanze Dong
(No. **********5407)
Yikai Dong
(No. **********0018)
Zhiheng Dong
(No. **********0039)
Bingze Du
(No. **********2058)
Mingjun Du
(No. **********8021)
Yanxi Du
(No. **********0015)
Yitian Du
(No. **********0004)
Yunxi Du
(No. **********0116)
Huairang Fan
(No. **********2080)
Yanbing Fan
(No. **********0012)
Rouyou Fang
(No. **********1001)
Yikai Feng
(No. **********0016)
Hongbo Fu
(No. **********0008)
Lin Gan
(No. **********7301)
Zelang Gao
(No. **********1062)
Ziyue Gao
(No. **********2006)
Yuyao Gong
(No. **********0005)
Ziqian Gong
(No. **********0023)
Xiaohan Gu
(No. **********6001)
Xiaohan Gu
(No. **********3490)
Xiyuan Gu
(No. **********2039)
Liangjun Guo
(No. **********0121)
Yitian Guo
(No. **********0004)
Zixuan Guo
(No. **********0050)
Jiyun Ha
(No. **********0008)
Minhao Han
(No. **********0005)
Yichen Han
(No. **********2125)
Ruoyu Hao
(No. **********5398)
Yunde Hao
(No. **********0023)
Zhiyuan Hao
(No. **********1782)
Shulan He
(No. **********0022)
Tong He
(No. **********1052)
Yunuo Hou
(No. **********2573)
Guangze Hu
(No. **********7821)
Haoming Hu
(No. **********2002)
Jinghan Hu
(No. **********0013)
Lingyue Hu
(No. **********7815)
Xuanming Hu
(No. **********8003)
Zhilin Hu
(No. **********0022)
Zirui Hua
(No. **********0044)
Chenghan Huang
(No. **********0005)
Pu Huang
(No. **********2004)
Ruigao Huang
(No. **********1025)
Yichen Huang
(No. **********0118)
Yining Huang
(No. **********0015)
Yiran Huang
(No. **********0011)
Yueyang Huang
(No. **********4666)
Yuhan Huang
(No. **********0048)
Yusen Huang
(No. **********0002)
Guanqi Huo
(No. **********0005)
Zige Ji
(No. **********2013)
Siyu Jia
(No. **********0003)
Yufei Jia
(No. **********0029)
Zimo Jia
(No. **********0037)
Xiyan Jiang
(No. **********7810)
Diyuan Jie
(No. **********2016)
Yutong Jin
(No. **********2525)
Yuan Ju
(No. **********2517)
Lucas King
(No. **********8007)
Chi Ho Kwok
(No. **********0006)
Kiu Yan Cadence Lau
(No. **********0002)
Chenghan Li
(No. **********8014)
Chengye Li
(No. **********1028)
Chun Him Li
(No. **********0007)
Daoming Li
(No. **********1021)
Dongxuan Li
(No. **********0016)
Guorui Li
(No. **********2003)
Haocheng Li
(No. **********0001)
Jinxuan Li
(No. **********0024)
Jinyuan Li
(No. **********0021)
Junxian Li
(No. **********0021)
Lipeng Li
(No. **********0012)
Minyu Li
(No. **********5411)
Qian Li
(No. **********2049)
Qiuze Li
(No. **********0040)
Ruofei Li
(No. **********0006)
Siyang Li
(No. **********3329)
Xinyi Li
(No. **********0023)
Xinyu Li
(No. **********1010)
Xuanchen Li
(No. **********0024)
Xuanze Li
(No. **********0013)
Youhan Li
(No. **********2010)
Yueshan Li
(No. **********8013)
Yunen Li
(No. **********8004)
Yuntao Li
(No. **********1038)
Yuxin Li
(No. **********0004)
Zihui Li
(No. **********5403)
Xiaoxi Lian
(No. **********2820)
Xiyuan Liang
(No. **********2065)
Zuming Liang
(No. **********2015)
Jiahan Lin
(No. **********0066)
Le'yi Lin
(No. **********1028)
Shangyu Lin
(No. **********0020)
Shuyi Lin
(No. **********0010)
Shuzhou Lin
(No. **********0011)
Xianyu Lin
(No. **********0019)
Yi Lin
(No. **********2053)
Borun Liu
(No. **********0008)
Chiyi Liu
(No. **********5203)
Jiarui Liu
(No. **********3837)
Molin Liu
(No. **********0077)
Xi Liu
(No. **********0016)
Yicheng Liu
(No. **********0115)
Yihong Liu
(No. **********0005)
Zichang Liu
(No. **********0025)
Wang Kin Will Lo
(No. **********0009)
Jiayu Lou
(No. **********0026)
Banzhou Lu
(No. **********0006)
Bozhong Lu
(No. **********0013)
Chengyun Lu
(No. **********0106)
Fanghaoming Lu
(No. **********2094)
Junxuan Lu
(No. **********1057)
Tongzhou Lu
(No. **********0014)
Yangyang Lu
(No. **********4894)
En Luo
(No. **********5869)
Yixuan Luo
(No. **********0004)
Ruohan Lv
(No. **********7796)
Junlin Ma
(No. **********1046)
Liang Ma
(No. **********0050)
Lukas Ma
(No. **********0016)
Minbo Ma
(No. **********0027)
Qianqi Ma
(No. **********0015)
Ziming Ma
(No. **********4669)
Hinning Mai
(No. **********0009)
Kexuan Mao
(No. **********0006)
Feiyu Meng
(No. **********0033)
Tianyuan Mo
(No. **********5918)
Jiahao Ni
(No. **********8001)
Caorong Ouyang
(No. **********6901)
Tianhong Ouyang
(No. **********0005)
Ziling Pan
(No. **********0021)
Qingyang Pang
(No. **********7822)
Shuran Peng
(No. **********1004)
Xiaoran Peng
(No. **********0110)
Ziling Peng
(No. **********0014)
Miao Qi
(No. **********0001)
Yuxuan Qi
(No. **********0022)
Yifei Qiao
(No. **********6541)
Shujun Qin
(No. **********0006)
Ziyang Qin
(No. **********1005)
Fanyu Ren
(No. **********1044)
Jianming Ren
(No. **********8009)
Sushu Shen
(No. **********0033)
Katherine Hu Sheng
(No. **********8021)
Haoyu Shi
(No. **********0054)
Jiarun Shi
(No. **********1007)
Qihao Shi
(No. **********2079)
Yingqiao Shu
(No. **********1438)
Andre Xuanyu Song
(No. **********5182)
Chunyang Song
(No. **********8001)
Junshan Song
(No. **********0007)
Qihang Song
(No. **********0001)
Hange Sun
(No. **********2047)
Haotong Sun
(No. **********0003)
Lindi Sun
(No. **********2053)
Yiming Sun
(No. **********2736)
Yiqin Sun
(No. **********8007)
Yitao Sun
(No. **********6627)
Zelin Sun
(No. **********5873)
Haoyue Tan
(No. **********2120)
Bowen Tang
(No. **********5408)
Miduo Tang
(No. **********2068)
Yanjun Tang
(No. **********2011)
Zhuofan Tang
(No. **********0015)
Haoran Tian
(No. **********8002)
Jiafeng Tong
(No. **********0027)
Jiafeng Tong
(No. **********3337)
Qinlin Tong
(No. **********0010)
Hang Tu
(No. **********0003)
Chenghan Wang
(No. **********0011)
Chengxi Wang
(No. **********8025)
Chunkai Wang
(No. **********0022)
Darwin Wang
(No. **********5639)
Demao Wang
(No. **********0028)
Haoxuan Wang
(No. **********0002)
Jinkai Wang
(No. **********8012)
Jun Wang
(No. **********1096)
Minghao Wang
(No. **********8028)
Qi Wang
(No. **********6132)
Qice Wang
(No. **********2063)
Qinzhe Wang
(No. **********1002)
Qisong Wang
(No. **********2027)
Ruiqi Wang
(No. **********0044)
Shijun Wang
(No. **********1045)
Xinge Wang
(No. **********1014)
Yanhao Wang
(No. **********8042)
Yilang Wang
(No. **********5145)
Yining Wang
(No. **********4893)
Yinrui Wang
(No. **********0012)
Zerong Wang
(No. **********0002)
Zicheng Wang
(No. **********0007)
Cangqiong Wei
(No. **********7498)
Shuangning Wen
(No. **********0002)
Kaicheng Wu
(No. **********1028)
Tianlun Wu
(No. **********0001)
Xiru Wu
(No. **********0107)
Yingshan Wu
(No. **********0009)
Yuchen Wu
(No. **********0004)
Feiyang Xia
(No. **********2064)
Qihang Xia
(No. **********1136)
Zhenqi Xiao
(No. **********8009)
Jiaxi Xie
(No. **********0003)
Yichen Xie
(No. **********0008)
Yuhan Xie
(No. **********5099)
Yuxuan Xie
(No. **********0018)
Zixuan Xing
(No. **********2018)
Sihan Xiong
(No. **********2066)
Kexin Xu
(No. **********0012)
Kunpeng Xu
(No. **********0035)
Miaoke Xu
(No. **********0002)
Qifan Xu
(No. **********0113)
Ruicheng Xu
(No. **********0008)
Ruiheng Xu
(No. **********0009)
Ruizhe Xu
(No. **********1655)
Wenshu Xu
(No. **********2077)
Zian Xu
(No. **********8021)
Qingyi Xxiao
(No. **********2014)
Yuetong Yan
(No. **********0002)
Zihan Yan
(No. **********8011)
Congxi Yang
(No. **********0008)
Muyi Yang
(No. **********5412)
Qingru Yang
(No. **********2018)
Ruiming Yang
(No. **********0004)
Zhiyuan Yang
(No. **********2038)
Ziyu Yang
(No. **********8011)
Chris Ye
(No. **********0058)
Dongyang Ye
(No. **********0017)
Max Ye
(No. **********0059)
Ziqing Ye
(No. **********0102)
Shangqin Yu
(No. **********0003)
Tingcheng Yu
(No. **********6870)
Yue Yu
(No. **********0008)
Kaiming Yue
(No. **********1033)
Haishuo Yun
(No. **********0035)
Chenwei Zhang
(No. **********3841)
Chufeng Zhang
(No. **********0004)
Hangcheng Zhang
(No. **********2054)
Hanxiang Zhang
(No. **********0041)
Haoming Zhang
(No. **********8020)
Haotian Zhang
(No. **********5877)
Heran Zhang
(No. **********0007)
Hongyi Zhang
(No. **********6800)
Jihan Zhang
(No. **********0010)
Jinkai Zhang
(No. **********0042)
Qijun Zhang
(No. **********8023)
Shengxun Zhang
(No. **********6198)
Tongxin Zhang
(No. **********0028)
Xiang Zhang
(No. **********3898)
Xiaohan Zhang
(No. **********0008)
Xinyuan Zhang
(No. **********0045)
Yuhan Zhang
(No. **********0001)
Yumin Zhang
(No. **********1024)
Yuning Zhang
(No. **********2023)
Zhiyu Zhang
(No. **********8003)
Zi Xi Zhang
(No. **********5397)
Zixiao Zhang
(No. **********8004)
Zixuan Zhang
(No. **********1037)
Zizai Zhang
(No. **********0020)
Hanxi Zhao
(No. **********8019)
Justin Yijun Zhao
(No. **********6616)
Sibo Zhao
(No. **********0049)
Xiaoyu Zhao
(No. **********1972)
Xingdi Zhao
(No. **********0002)
Xinghan Zhao
(No. **********0036)
Zihan Zhao
(No. **********2123)
Ziyan Zhao
(No. **********2055)
Kaiwen Zheng
(No. **********7811)
Ziheng Zhong
(No. **********0011)
Jun Han Zhou
(No. **********5880)
Kaihan Zhou
(No. **********2046)
Lexi Zhou
(No. **********2052)
Lincan Zhou
(No. **********0026)
Mo Zhou
(No. **********8027)
Mo Zhou
(No. **********2043)
Ziqi Zhou
(No. **********4221)
Baoyin Zhu
(No. **********0003)
Chengyi Zhu
(No. **********2040)
Daniel Zhu
(No. **********0014)
Jiayi Zhu
(No. **********5396)
Jingyi Zhu
(No. **********0014)
Zhihou Zhu
(No. **********2081)
Zian Zhu
(No. **********0003)
Jiaqi Zou
(No. **********2071)
 

 

 

Certificate of Achievement (Top 50%)

Note: In alphabetical order by student last name.

Student Student Student
Xin Ai
(No. **********7499)
Jinhao Bai
(No. **********2104)
Yi Bai
(No. **********7298)
Yongqi Bai
(No. **********7785)
Chenyao Bao
(No. **********7303)
Yilin Bao
(No. **********0001)
Muhan Cai
(No. **********0001)
Chenhe Cao
(No. **********0014)
Luochen Cao
(No. **********0006)
Yifang Cao
(No. **********0034)
Yixuan Cao
(No. **********0018)
Yuhan Cao
(No. **********7505)
Haotian Chang
(No. **********0013)
Bofan Chen
(No. **********0003)
Haoyu Chen
(No. **********0024)
Jianning Chen
(No. **********7286)
Jingxin Chen
(No. **********0002)
Ke Chen
(No. **********1014)
Luoxi Chen
(No. **********0007)
Rouxi Chen
(No. **********1030)
Tianning Chen
(No. **********0015)
Xiangyan Chen
(No. **********0004)
Xinyi Chen
(No. **********1040)
Xuanyu Chen
(No. **********1029)
Yanrui Chen
(No. **********0039)
Yi Qing Chen
(No. **********4665)
Yifan Chen
(No. **********0011)
Yue Chen
(No. **********1051)
Yutong Chen
(No. **********0020)
Zhongyu Chen
(No. **********0008)
Amanda Cheng
(No. **********0008)
Jiaqian Cheng
(No. **********0012)
Xiao Qing Cheng
(No. **********7207)
Yixuan Cheng
(No. **********0030)
Zitian Cheng
(No. **********0001)
Jianke Chi
(No. **********2114)
Bowen Cui
(No. **********2107)
Xinyuan Cui
(No. **********2132)
Yuhan Cui
(No. **********7277)
Yunhe Cui
(No. **********2087)
Anna Dai
(No. **********0034)
Hongsheng Dai
(No. **********2116)
Wolin De
(No. **********8005)
Huiyi Deng
(No. **********1050)
Yifan Diao
(No. **********0028)
Yi Ding
(No. **********0004)
Zimu Ding
(No. **********0004)
Anpeng Dong
(No. **********0032)
Jiahao Dong
(No. **********1009)
Liyuan Dong
(No. **********5404)
Qingdu Dong
(No. **********8027)
Ruixi Dong
(No. **********2048)
Sihan Dong
(No. **********2021)
Yitong Dong
(No. **********0016)
Yiwei Dong
(No. **********1001)
Xicen Dou
(No. **********8001)
Yalun Du
(No. **********0043)
Jingxuan Duan
(No. **********7262)
Jinhang Duan
(No. **********6439)
Xiaoya Fang
(No. **********0001)
Yixiu Fang
(No. **********2012)
Xinke Feng
(No. **********0003)
Runyan Fu
(No. **********8002)
Yixuan Fu
(No. **********2065)
Yuzhe Fu
(No. **********7825)
Lanxi Gao
(No. **********2067)
Zichen Gao
(No. **********0068)
Zhenjun Ge
(No. **********0020)
Zixi Geng
(No. **********0045)
Ailun Gong
(No. **********0003)
Zi Gong
(No. **********2028)
Zhen Gu
(No. **********0003)
Bowen Guan
(No. **********2041)
Leshui Guan
(No. **********0003)
Yihuai Guan
(No. **********2100)
Zihan Gui
(No. **********2012)
Jixuan Guo
(No. **********0009)
Xiai Guo
(No. **********0012)
Yutong Guo
(No. **********2072)
Ziai Guo
(No. **********1024)
Zimu Guo
(No. **********0027)
Yutong Han
(No. **********1036)
Yutong Han
(No. **********0005)
Xinqin Hao
(No. **********1003)
Yuhan Hao
(No. **********0005)
Zihan Hao
(No. **********0001)
Hiroyuki Harimoto
(No. **********4896)
Yanwen He
(No. **********0008)
Youran He
(No. **********8010)
Qichao Hong
(No. **********2057)
Yuening Hou
(No. **********7573)
Danni Hu
(No. **********1670)
Jingru Hu
(No. **********2018)
Keer Hu
(No. **********0008)
Keyi Hu
(No. **********0016)
Qinghua Hu
(No. **********8001)
Xiaoyu Hu
(No. **********0011)
Yayan Hu
(No. **********5872)
Yijing Hua
(No. **********0004)
Jialan Huang
(No. **********1941)
Jinting Huang
(No. **********2008)
Junchen Huang
(No. **********0009)
Pinqiao Huang
(No. **********0001)
Shiwei Huang
(No. **********0040)
Wanyang Huang
(No. **********0017)
Xiaochen Huang
(No. **********7075)
Xingning Huang
(No. **********0007)
Yihan Huang
(No. **********0005)
Yixin Huang
(No. **********1053)
Yixuan Huang
(No. **********0005)
Yueyang Huang
(No. **********0008)
Yunshan Huang
(No. **********0036)
Zijun Huang
(No. **********2009)
Simon Irons
(No. **********0002)
Sihao Jia
(No. **********0002)
Yanni Jia
(No. **********1003)
Jiayi Jiang
(No. **********7502)
Mingxuan Jiang
(No. **********2076)
Muxin Jiang
(No. **********8038)
Nan Jiang
(No. **********0030)
Zimo Jiang
(No. **********0001)
Haoqian Jin
(No. **********0007)
Songyu Jin
(No. **********2005)
Wannuo Jin
(No. **********0006)
Xi Jin
(No. **********2111)
Ziling Jin
(No. **********8026)
Yuan Ju
(No. **********8016)
Yuxuan Kang
(No. **********0001)
Han Lang
(No. **********8003)
Julinka Lao
(No. **********0023)
Deven Lei
(No. **********0004)
Zitian Lei
(No. **********1008)
Yifei Leng
(No. **********0020)
Yifei Leng
(No. **********3842)
Tin Long Leung
(No. **********0013)
Anxun Li
(No. **********2056)
Bocheng Li
(No. **********0009)
Borun Li
(No. **********0035)
Cheng Li
(No. **********2975)
Chenglang Li
(No. **********6066)
Chengze Li
(No. **********0001)
Fengyi Li
(No. **********0011)
Haolin Li
(No. **********1047)
Huixi Li
(No. **********8007)
Jiaheng Li
(No. **********1015)
Jialu Li
(No. **********6186)
Jiaqi Li
(No. **********0010)
Jiazheng Li
(No. **********1108)
Junxi Li
(No. **********7224)
Lefan Li
(No. **********6087)
Linze Li
(No. **********0029)
Mingzhen Li
(No. **********0009)
Peixuan Li
(No. **********0009)
Peiyi Li
(No. **********2061)
Qiman Li
(No. **********1032)
Qing Li
(No. **********1038)
Xiangning Li
(No. **********0062)
Xiao Li
(No. **********8016)
Xiaoliang Li
(No. **********2033)
Xiaorui Li
(No. **********7284)
Xinlei Li
(No. **********0017)
Xinlin Li
(No. **********7307)
Xinyao Li
(No. **********2018)
Yaocen Li
(No. **********0007)
Yuean Li
(No. **********8013)
Yuxin Li
(No. **********0025)
Ze Li
(No. **********7294)
Zehan Li
(No. **********6115)
Zehao Li
(No. **********0005)
Zequan Li
(No. **********1009)
Zhijin Li
(No. **********0033)
Zhuoer Li
(No. **********8015)
Zijia Li
(No. **********1022)
Zixuan Li
(No. **********0001)
Ce Liang
(No. **********3836)
Honglang Liang
(No. **********1034)
Jinhao Liang
(No. **********1077)
Rongbo Liang
(No. **********7210)
Shuwei Liang
(No. **********1001)
Songyi Liang
(No. **********0029)
Xinyin Liang
(No. **********1004)
Yuhan Liang
(No. **********1018)
Zihao Liao
(No. **********2006)
Bosco Pok Lin
(No. **********2051)
Qiaoya Lin
(No. **********1055)
Qiaoyin Lin
(No. **********1005)
Chenge Liu
(No. **********0070)
Chuqi Liu
(No. **********6287)
Dragon Liu
(No. **********0005)
Hanyao Liu
(No. **********0017)
Haoyang Liu
(No. **********0004)
Honglai Liu
(No. **********0017)
Jihong Liu
(No. **********1141)
Junjie Liu
(No. **********0003)
Junyu Liu
(No. **********2035)
Kerong Liu
(No. **********3839)
Liwei Liu
(No. **********0030)
Mingqian Liu
(No. **********0002)
Mingxuan Liu
(No. **********1134)
Mu Chen Liu
(No. **********5535)
Ruoxi Liu
(No. **********0019)
Shiling Liu
(No. **********0004)
Tong Liu
(No. **********0006)
Xiaotian Liu
(No. **********0017)
Xinman Liu
(No. **********2007)
Yan Liu
(No. **********2019)
Yien Liu
(No. **********0011)
Yike Liu
(No. **********2020)
Yilin Liu
(No. **********1002)
Yuchu Liu
(No. **********0016)
Yuhan Liu
(No. **********0003)
Yujie Liu
(No. **********2089)
Zhaochen Liu
(No. **********2024)
Zhiyuan Liu
(No. **********1034)
Zige Liu
(No. **********0006)
Ziming Liu
(No. **********2090)
Zishuai Liu
(No. **********0029)
Ziyan Liu
(No. **********6146)
Ziyun Liu
(No. **********0120)
Yixuan Long
(No. **********0004)
Baihan Lu
(No. **********0026)
Chuwen Lu
(No. **********2054)
Xiaotong Lu
(No. **********1030)
Xingkai Lu
(No. **********2011)
Xinxin Lu
(No. **********6611)
Yuxin Lu
(No. **********7251)
Jiaxi Luo
(No. **********1010)
Qianling Luo
(No. **********1013)
Yijun Luo
(No. **********0013)
Yanyou Lv
(No. **********0006)
Zhen Lyu
(No. **********0016)
Ke Ma
(No. **********0004)
Rong Ma
(No. **********8019)
Susan Ma
(No. **********0002)
Ya Ma
(No. **********4261)
Wai Hang Kolson Mak
(No. **********0011)
Wai Tik Isaac Mak
(No. **********0012)
Rucheng Mao
(No. **********0002)
Wenbo Mao
(No. **********0007)
Lingqi Meng
(No. **********7278)
Shizhe Meng
(No. **********0015)
Yishan Meng
(No. **********0007)
Yuan Mi
(No. **********0055)
Hao Ming
(No. **********1002)
Chaoran Mo
(No. **********1014)
Ziyan Mo
(No. **********1042)
Kaylee Ng
(No. **********0005)
Junchen Nie
(No. **********2029)
Zichen Ning
(No. **********3413)
Zihao Ning
(No. **********1035)
Zihui Niu
(No. **********7247)
Jin Ou
(No. **********1044)
Chuying Pan
(No. **********2026)
Michelle Pan
(No. **********7599)
Zi Hao Pan
(No. **********0001)
Ruitong Pang
(No. **********0005)
Zihan Pei
(No. **********2105)
Hanyu Peng
(No. **********8005)
Zhaorui Peng
(No. **********0103)
Haoran Qi
(No. **********6283)
Mingyi Qian
(No. **********0012)
Yuzhu Qian
(No. **********2046)
Xi Cheng Qiao
(No. **********6617)
Xinpeng Qiao
(No. **********0008)
Ziheng Qin
(No. **********0014)
Yuchen Qiu
(No. **********0007)
Zairun Qu
(No. **********8006)
Yicheng Quan
(No. **********0013)
Yahan Rao
(No. **********8001)
Yanxi Ren
(No. **********0018)
Jiasen Shang
(No. **********0064)
Ziyang Shang
(No. **********2028)
Yikun Shao
(No. **********1009)
Zishuo Shao
(No. **********0019)
Baiyan Shen
(No. **********1672)
Tianying Shen
(No. **********0025)
Xuanqi Shen
(No. **********5189)
Yuxuan Shen
(No. **********8008)
Jiayi Sheng
(No. **********0001)
Bohan Shi
(No. **********0007)
Jianuo Shu
(No. **********8010)
Hang Song
(No. **********1005)
Hongxi Song
(No. **********0030)
Jun Ting Song
(No. **********7267)
Yiran Song
(No. **********0003)
Zixi Song
(No. **********1027)
Zongdao Song
(No. **********0036)
Weitong Su
(No. **********1076)
Yiwen Su
(No. **********2060)
Haolin Sun
(No. **********7067)
Ruoshu Sun
(No. **********8020)
Shuan Sun
(No. **********7588)
Xihang Sun
(No. **********6276)
Yuze Sun
(No. **********0005)
Kaiwen Tan
(No. **********8001)
Wenqian Tan
(No. **********1065)
Yizhang Tan
(No. **********8007)
Yuxi Tan
(No. **********1017)
Fuqing Tang
(No. **********0004)
Guanxing Tang
(No. **********2009)
Jiade Tang
(No. **********0010)
Yitian Tang
(No. **********0025)
Xiran Tong
(No. **********0048)
Shuyue Tu
(No. **********0010)
Zhanyuan Tu
(No. **********0009)
Zihan Wan
(No. **********7500)
Chonghao Wang
(No. **********1074)
Dingchen Wang
(No. **********0036)
Fanbu Wang
(No. **********1007)
Guanyi Wang
(No. **********0053)
Haoxuan Wang
(No. **********0038)
Hongbin Wang
(No. **********0023)
Junzhuo Wang
(No. **********0005)
Lecun Wang
(No. **********0008)
Meng Ran Wang
(No. **********0014)
Michelle Wang
(No. **********0013)
Qichao Wang
(No. **********8006)
Ruiyao Wang
(No. **********0002)
Ruopu Wang
(No. **********0005)
Shuhan Wang
(No. **********8006)
Wei Ying Wang
(No. **********0014)
Weibin Wang
(No. **********2109)
Wenqi Wang
(No. **********0024)
Xiangning Wang
(No. **********2126)
Xinyi Wang
(No. **********4886)
Xiyuan Wang
(No. **********0008)
Yating Wang
(No. **********2082)
Yibo Wang
(No. **********0104)
Yifan Wang
(No. **********0012)
Yihua Wang
(No. **********1019)
Yingqi Wang
(No. **********0003)
Yongsen Wang
(No. **********1019)
Yuhao Wang
(No. **********3051)
Yusen Wang
(No. **********8029)
Zhiyang Wang
(No. **********0003)
Zihang Wang
(No. **********0009)
Zitong Wang
(No. **********0016)
Ziwei Wang
(No. **********4888)
Zixu Wang
(No. **********1003)
Ziyi Wang
(No. **********8025)
Ziyu Wang
(No. **********7068)
Miao Wei
(No. **********1059)
Mingyuan Wei
(No. **********0002)
Zhi Wei
(No. **********0049)
Junfeng Wu
(No. **********1021)
Kaize Wu
(No. **********0010)
Shaohui Wu
(No. **********0010)
Siyi Wu
(No. **********0041)
Tianhao Wu
(No. **********8001)
Wenhao Wu
(No. **********0001)
Xinming Wu
(No. **********0001)
Yifei Wu
(No. **********0009)
Yihan Wu
(No. **********0041)
Yonglin Wu
(No. **********1068)
Yundong Wu
(No. **********0010)
Zixuan Wu
(No. **********8013)
Chenrui Xi
(No. **********8002)
Yuanzhuo Xia
(No. **********1019)
Peter Xian
(No. **********2023)
Chenxuan Xiang
(No. **********1012)
Juntao Xiao
(No. **********1008)
Qian Xiao
(No. **********2059)
Shangwei Xiao
(No. **********0009)
Wenwei Xiao
(No. **********0012)
Junpeng Xie
(No. **********2038)
Lanting Xie
(No. **********8007)
Yuhan Xie
(No. **********0022)
Baoxin Xing
(No. **********1015)
Junze Xing
(No. **********7737)
Huatong Xiong
(No. **********0002)
Yanjun Xiong
(No. **********4889)
Zecheng Xiong
(No. **********5409)
Aaron Heyi Xu
(No. **********0037)
Huayang Xu
(No. **********2086)
Jiahang Xu
(No. **********0021)
Leyi Xu
(No. **********0061)
Run Xu
(No. **********8010)
Weihang Xu
(No. **********0004)
Xichen Xu
(No. **********0028)
Xizhi Xu
(No. **********0008)
Zelin Xu
(No. **********7736)
Zimeng Xu
(No. **********0119)
Ziyuan Xu
(No. **********8035)
Brett Xue
(No. **********0014)
Yao Xue
(No. **********0013)
Zining Xue
(No. **********0010)
Peihan Yamg
(No. **********0016)
Jiaying Yan
(No. **********2042)
Shuhan Yan
(No. **********0006)
Zihan Yan
(No. **********6938)
Ziyao Yan
(No. **********0028)
Chenrui Yang
(No. **********0006)
Faye Yang
(No. **********4898)
Jiayi Yang
(No. **********0005)
Mingyuan Yang
(No. **********0006)
Qingling Yang
(No. **********2060)
Shuyi Yang
(No. **********7299)
Siyuan Yang
(No. **********1026)
Wanyu Yang
(No. **********2058)
Xieminghan Yang
(No. **********1023)
Yuxi Yang
(No. **********0122)
Chit Ham Ye
(No. **********0018)
Tianjiao Ye
(No. **********7071)
Zijie Yi
(No. **********0026)
Zhihui Yin
(No. **********1006)
Enran Yu
(No. **********0047)
Jinghan Yu
(No. **********0046)
Shuyin Yu
(No. **********4897)
Tengyue Yu
(No. **********6277)
Zihan Yu
(No. **********0002)
Borui Yuan
(No. **********0005)
Manman Yuan
(No. **********0028)
Zishu Yuan
(No. **********2003)
Zixuan Yuan
(No. **********2057)
Yiran Zeng
(No. **********0014)
Yuhan Zeng
(No. **********6506)
Zhijin Zeng
(No. **********1011)
Manxi Zhai
(No. **********2099)
Biyin Zhang
(No. **********1005)
Bonan Zhang
(No. **********8005)
Chuansen Zhang
(No. **********0052)
Guoer Zhang
(No. **********2078)
Hanyuan Zhang
(No. **********6275)
Hao Zhang
(No. **********1022)
Haokun Zhang
(No. **********0002)
Ho Zhang
(No. **********0015)
Jiahao Zhang
(No. **********5751)
Jiaqi Zhang
(No. **********7280)
Jiaxuan Zhang
(No. **********4219)
Jiayuan Zhang
(No. **********1049)
Jihan Zhang
(No. **********5391)
Jinghan Zhang
(No. **********2121)
Jingqing Zhang
(No. **********0003)
Kaixiang Zhang
(No. **********5739)
Kuyuan Zhang
(No. **********0023)
Lanxi Zhang
(No. **********0042)
Leshui Zhang
(No. **********4831)
Liumeng Zhang
(No. **********0043)
Liuzijun Zhang
(No. **********0056)
Maizhe Zhang
(No. **********0114)
Mi Zhang
(No. **********0011)
Naize Zhang
(No. **********8003)
Richard Zhang
(No. **********0001)
Ruibo Zhang
(No. **********0021)
Ruimu Zhang
(No. **********8017)
Ruining Zhang
(No. **********7504)
Shuci Zhang
(No. **********2059)
Sutong Zhang
(No. **********0007)
Tianle Zhang
(No. **********0032)
Tongyu Zhang
(No. **********8024)
Xintian Zhang
(No. **********0002)
Xinyu Zhang
(No. **********0026)
Xinyue Zhang
(No. **********0012)
Xiteng Zhang
(No. **********2106)
Yanling Zhang
(No. **********0005)
Yaqi Zhang
(No. **********0012)
Yijie Zhang
(No. **********2010)
Yueran Zhang
(No. **********0008)
Yuhan Zhang
(No. **********0001)
Yuhan Zhang
(No. **********5402)
Yuxuan Zhang
(No. **********6597)
Zhenghao Zhang
(No. **********0013)
Zhexuan Zhang
(No. **********2021)
Zhifeng Zhang
(No. **********1016)
Zhijian Zhang
(No. **********1041)
Zimo Zhang
(No. **********2069)
Ziqi Zhang
(No. **********1002)
Chenyu Zhao
(No. **********2119)
Haoyang Zhao
(No. **********0011)
Jiale Zhao
(No. **********1061)
Jialinyin Zhao
(No. **********1788)
Kaihan Zhao
(No. **********0004)
Qianrui Zhao
(No. **********2073)
Renye Zhao
(No. **********0037)
Shiyu Zhao
(No. **********1048)
Xiaoyu Zhao
(No. **********0006)
Yihan Zhao
(No. **********1035)
Yuqing Zhao
(No. **********0003)
Zeyan Zhao
(No. **********1043)
Xining Zhen
(No. **********2138)
Biwen Zheng
(No. **********0019)
Leon Zheng
(No. **********8028)
Shiyi Zheng
(No. **********1071)
Yuchen Zheng
(No. **********8018)
Jessica Zhi
(No. **********8017)
Jingshan Zhong
(No. **********8002)
Bolin Zhou
(No. **********7006)
Botao Zhou
(No. **********0069)
Chuqi Zhou
(No. **********8012)
Keyu Zhou
(No. **********0015)
Liyu Zhou
(No. **********0002)
Qirui Zhou
(No. **********0002)
Ruizu Zhou
(No. **********2061)
Tianyi Zhou
(No. **********5200)
Xiakai Zhou
(No. **********0006)
Yingwen Zhou
(No. **********2004)
Yintao Zhou
(No. **********0012)
Zijie Zhou
(No. **********7066)
Ziyan Zhou
(No. **********2469)
Enxi Zhu
(No. **********0012)
Everest Zhu
(No. **********0011)
Haotong Zhu
(No. **********0001)
Pinyi Zhu
(No. **********1015)
Yiming Zhu
(No. **********8008)
Yitian Zhu
(No. **********8005)
Yizhen Zhu
(No. **********0001)
 

Contest Results High School December 2018

Ala-La-Miss Mathematics League

Ala-La-Miss Participating States: Alabama, Louisiana, Mississippi

California Mathematics League
Canadian National Mathematics League
Colorado Mathematics League
Florida Mathematics League
Georgia Mathematics League
Illinois Mathematics League
Indiana Mathematics League
Maryland Mathematics League
Math League Press

Math League Press Participating States: Arizona, Arkansas, Delaware, Hawaii, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Oregon, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, West Virginia, Wyoming

Michigan Mathematics League
Minnesota Mathematics League
Missouri Mathematics League
New England Mathematics League

New England Participating States: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont

New Jersey Mathematics League
New York Mathematics League
Ohio Mathematics League
Oklahoma Mathematics League
Pennsylvania Mathematics League
Texas State Mathematics League
Virginia Mathematics League
Washington Mathematics League
Wisconsin Mathematics League

International Participating Leagues

International Mathematics League

CONGRATULATIONS!

 

Award Winners: Individual Competition

Gold Medals: 

Student Student Student
Allen Ma (USA) Andrew Wen (USA) Brad Zeng (USA)
David Qiao (USA) Sanjana Das (USA)  

 

Silver Medals: 

Student Student Student
Allen Zhang (USA) Arnav Bagad (USA) Daniel Jiang (USA)
Fankun Wang (China) Fengyi Wang (China) Shubham Kumar (USA)
Sujay Champati (USA) Zhekai Hu (China)  

 

Bronze Medals:

Student Student Student
Albert Su (USA) Albert Tam (USA) Arto Mihalache (USA)
Dahai Wen (China) Erbo Wang (China) Kevin Li (USA)
Lin She (China) Sean Xiong (USA) Shenjun Liu (China)
Shuai Liu (China) Shuhan Li (China) Shunjie Zhu (China)
Tiffany Chang (USA) Vinay Baid (USA) Yifan Sun (China)

  

 

Full List of Participants from China

Note: In alphabetical order by student last name.

Student Student Student
Leidan Chen Yuanda Cui Songyin Deng
Xinlin Duan Ruoyu Fan Qichang Gao
Xiaojun Gao Zhuyi Gu Zhekai Hu
Dechun Huang Zhongming Jiang Bairui Li
Jiamian Li Shuhan Li Yunxin Li
Yijing Lian Zhongyu Lin Shenjun Liu
Shuai Liu Wenyu Liu Yating Luo
Hanqing Pu Lin She Yifan Sun
Liyuan Wan Erbo Wang Fankun Wang
Fengyi Wang Huaiyuan Wang Dahai Wen
Nan Xie Siyao Xue Jiacan Yu
Jiayue Yu Kaiyan Zhan Dexuan Zhang
Xiaoyu Zhang Yiheng Zhang Qi Zhao
Yuehan Zhao Shunjie Zhu Zihan Zhu
Ziqin Zhuang Xinyue Zou  

CONGRATULATIONS!

 

Award Winners: Grade Six Individual Competition

Gold Medals: 

Student Student
Justin Lee (USA) Ryan Chin (USA)

 

Silver Medals: 

Student Student Student
Xingchen Li (China) Maxwell He (USA) Luke Villarama (USA)
Tianjia Cheng (USA)    

 

Bronze Medals:

Student Student Student
Yuanheng Yue (China) Yangyang Ma (China) Kenny Huang (Canada)
Ryogo Yamamoto (USA) Yiwei Liang (China) Trevor Yeung (Canada)
Ryan Denomey (Canada)    

 

 

Award Winners: Grade Seven Individual Competition

Gold Medals: 

Student Student Student
Dominic Catizone (USA) Michael Gao (USA) Qingyang Wang (China)

 

Silver Medals: 

Student Student Student
Ziyi Wang (China) Songhe Shen (China) Ruiyang Zhang (China)
Cody Wang (USA) Caleb Young (USA) Yash Agrawal (USA)

 

Bronze Medals:

Student Student Student
Yuhao Pan (USA) Leon Zhang (Canada) Runhan Li (China)
Zixuan Jiang (China) Junho Cha (USA) Johnathan Tong (USA)
Xuchao Yuan (China) Xiaotian Yu (China) Jimmy Zhou (Canada)

 

 

Award Winners: Grades Eight-Nine Individual Competition

Gold Medals: 

Student Student
Wade Twyford (USA) Yutian Xie (China)

 

Silver Medals: 

Student Student Student
Grant Bostick (USA) Zijin Su (China) Nicolas Fernandez Baigun (USA)
Daniel Baumgartner (USA)    

 

Bronze Medals:

Student Student Student
Boyang Zhao (USA) Joey Zou (Canada) Bohdan Hrotovytskyy (Canada)
Jing Gu (China) Yiheng Zhao (China) Kai Wen Yang (Canada)
Dylan Wu (USA)    

 

 

Award Winners: Grades Six-Seven Team Competition

Gold Medals:

Student Student Student
Caleb Young (USA) Han Yang (China) Hanming Kevin Zeng (China)
Hanxiao Cong (China) Nanxi Zhang (China) Ryan Chin (USA)
Ryan Lee (USA) Tianjia Cheng (USA) Xiantong Lu (China)
Xiaotian Yu (China) Yinrong Chen (China) Zimo Wang (China)

 

 

Award Winners: Grades Eight-Nine Team Competition

Gold Medals:

Student Student Student
Benjamin Cole (USA) Grant Bostick (USA) Hao Cui (China)
Jiayi Qiu (China) Joey Zou (Canada) Kexin Huang (China)
Nicolas Fernandez Baigun (USA) Wade Twyford (USA) Xueqi Lu (China)
Yutian Xie (China) Ziyi Wang (China)  

 

 

Full List of Participants from China

Note: In alphabetical order by student last name.

Student Student Student
Ling Ai Jiahui Cai Zhijie Cao
Yan Che Jirui Chen Yibing Chen
Yinrong Chen Yuan Chen Hanxiao Cong
Hao Cui Weixin Deng Qi Dong
Jiatong Duan Yushu Fan Yuliang Feng
Yueyang Ge Chengyuan Gu Jing Gu
Chule Guan Yuyao Guo Jingyao Han
Yuchen Han Zhiyue Han Chihan Huang
Kexin Huang Ziang Huang Zixuan Jiang
Xinyi Jing Haoyu Li Runhan Li
Xingchen Li Xinyi Li Yifan Li
Zeyuan Li Zhuolun Li Yiwei Liang
Yize Lin Bingxin Liu Kelvin Liu
Tiantian Liu Yijie Liu Yiyao Liu
Jiayi Liwei Daniel Lu Tianyou Lu
Xiantong Lu Xueqi Lu Yangyang Ma
Shi Mei Tianhao Mei Jiayun Mo
Zhaolu Ouyang Jingjin Pan Xiaojun Pan
Kaifan Peng Shaojie Qin Jiayi Qiu
Junyu Ren Songhe Shen Yike Shi
Zijin Su Yuanxi Sun Tingchen Tian
Lixuewei Wan Binhan Wang Haocheng Wang
Jinyang Wang Qingyang Wang Zimo Wang
Zishu Wang Ziyi Wang Zeyuan Wei
Zhiyuan Wei Chenxuan Wu Jiamin Wu
Kevin Haomin Wu Nanqiao Wu Xiang Wu
Yufan Wu Yutian Xie Boguan Xu
Yuexin Xu Yedong Xue Han Yang
Shengzhe Yang Haitian Ye Mengzhe Yu
Xiaotian Yu Tingxu Yuan Xuchao Yuan
Yuanheng Yue Hanming Kevin Zeng Jingyi Zhang
Nanxi Zhang Qiran Zhang Ruiyang Zhang
Shuo Zhang Weihan Zhang Yixuan Zhang
Yunfan Zhang Zhaopeng Zhang Bohan Zhao
Yiheng Zhao Hao Zheng Jingchun Zhou
Zhaienhe Zhou He Zhu Kebai Zhu
Tianyu Zou    

CONGRATULATIONS!

 

Award Winners: Grade Four Individual Competition

Gold Medals: 

Student Student
Haocheng Zhang (China) Aaron Le (USA)

 

Silver Medals: 

Student Student Student
Xuanyu Gong (China) Aidan Le (USA) Runting Shen (China)
Luhan Feng (China) James Qiu (Canada)  

 

Bronze Medals:

Student Student Student
Edward Fanhao Zhou (USA) Mingcheng Ou (China) Zixi Cai (China)
Ziming Luo (China) Kenny Zhang (Canada) Yi Le (China)
Yuexuan Su (China) Ziwei Liu (China) Edward Boyuan Ji (China)
Yushun Shen (China)    

 

 

Award Winners: Grades Five-Six Individual Competition

Gold Medals: 

Student Student
Shangkai Lu (China) Ran Tang (China)

 

Silver Medals: 

Student Student Student
Yuli Chen (China) Lingxuan Yu (China) Logan Mesh (USA)
Zijia Tang (China) Wenzhong Deng (China)  

 

Bronze Medals:

Student Student Student
Harrison Mesh (USA) Zitian Zhao (China) Yihong Jian (China)
Ziheng Dong (China) Yi Xin (China) Liangbin Mao (China)
Haolin Li (China) Xinyu Zhu (China) Yifei Chen (China)
Tsz Tung Wong (China)    

 

 

Award Winners: Grades Four-Six Team Competition

Gold Medals:

Student Student Student
Aaron Le (USA) Che Li (China) Mingcheng Ou (China)
Sarah Ling (Canada) Sireng Meng (China) Tong Su (China)
Weizhi Zhang (China) Wenzhong Deng (China) Yi Xin (China)
Yue Xi (China) Yuexuan Su (China)  

 

Silver Medals: 

Student Student Student
Edward Fanhao Zhou (USA) Haocheng Huang (China) Kenneth Fung (Canada)
Logan Mesh (USA) Peiqi Zhao (China) Robyn Cheng Shi (China)
Yi Le (China) Yihong Jian (China) Yushun Shen (China)
Zihan Jian (China) Zitian Zhao (China)  

 

Bronze Medals:

Student Student Student
Jerry Tao (Canada) Ran Tang (China) Runting Shen (China)
Shengran Tian (China) Tianyin Zhao (China) Yiyang Liu (China)
Yongqi Yao (China) Yueqiao Jiang (China) Zihan Zhao (China)
Zijia Tang (China) Ziwei Liu (China)  

 

 

Full List of Participants from China

Note: In alphabetical order by student last name.

Student Student Student
Yanshun Cai Zixi Cai Yu Cao
Qianli Chen Yifei Chen Yuli Chen
Qiuyu Dai Wenzhong Deng Ziheng Dong
Haofeng Du Luhan Feng Hongkun Gan
Hanbo Gao Xuanyu Gong Jiade Guo
Ziyue Hao Yui Ji Clarice Ho Canghai Hu
Haoran Hu Xinyuan Hu Haocheng Huang
Leon Huang Edward Boyuan Ji Francis Boyuan Ji
Shengyuan Jia Yihong Jian Zihan Jian
Yueqiao Jiang Yuxuan Jiang Yi Le
Che Li Haolin Li Honghan Li
Qiyuan Li Xiaotong Li Yuheng Li
Zhuoxuan Li Liangzhi Lin Shanshan Lin
Yiyang Lin Xinni Liu Xinqi Liu
Yixuan Liu Yiyang Liu Ziwei Liu
Yiwen Lou Shangkai Lu Ziming Luo
Hunham Mai Liangbin Mao Sireng Meng
Ruoyao Ni Mingcheng Ou Yihang Pan
Kevin Peng Hongyi Qi Chen Qin
Weijia Shang Jingting Shen Runting Shen
Yushun Shen Changle Shi Robyn Cheng Shi
Ziyan Song Tong Su Yuexuan Su
Haotong Sun Ran Tang Zijia Tang
Leyi Tao Shengran Tian Jiahao Wang
Tianhe Wang Weimo Wang Yichen Wang
Tsz Tung Wong Beiyin Wu Weiming Wu
Yue Xi Yi Xin Zijin Xu
Jiaqi Xue Wuchen Xue Haoran Yang
Haowen Yang Ruiming Yang Yongqi Yao
Lingxuan Yu Meiqi Yuan Haocheng Zhang
Jifan Zhang Suning Zhang Weizhi Zhang
Xinyi Zhang Yexuan Zhang Yezi Zhang
Yuhan Zhang Zihui Zhang Peiqi Zhao
Tianyin Zhao Xiaofei Zhao Xinger Zhao
Zihan Zhao Zitian Zhao Jingyang Zhou
Xinyu Zhu Yixing Zhu Yifan Zuo

CONGRATULATIONS!

 

Award Winners: Grade Three Individual Competition

Gold Medals: 

Student Student
Zhixing Liu Ruoqing Yang

 

Silver Medals: 

Student Student Student
Zexu Shi Yuewen Zhao Jiahua Hu
Huanrui Zhang Siyuan Wang  

 

Bronze Medals:

Student Student Student
Yining Ma Zhaoyu Liu Michael Jia Dong Ho
Xinlu Chen Huyi Zhao Chuan Jiang
Jiaxiang Zhang Qiyuan Zeng Hehe Xiao
Xingyu Wang    

  

 

Award Winners: Grade Three Team Competition

Gold Medals:

Student Student Student
Xinlu Chen Jiahua Hu Youxi Cao
Xuan Ding Zanfei Fu Jiaxiang Zhang
Jiyang Gao    

 

 

Full List of Participants from China

Note: In alphabetical order by student last name.

Student Student Student
Yuhang Cai Youxi Cao Jifan Chen
Ki Kwong Kenrich Chen Xinlu Chen Ziye Chen
Xuan Ding Zanfei Fu Jiyang Gao
Tianxia Gu Yuxiang Guo Michael Jia Dong Ho
Jiahua Hu Tianning Hu Linsen Huang
Grace Ziyun Huang Chuan Jiang Hanting Jiang
Peilin Jiang Songze Jiang Yueqian Jiang
Qiming Ke Jingxi Li Kai Li
Yuxiang Li Hei Lin Chenxi Liu
Junhan Liu Zhaoyu Liu Zhixing Liu
Tian Luan Mingxuan Lyu Yining Ma
Daiyi Mao Xiyan Mao Guanlin Pan
Xinghan Pan Peilin Qi Kristin Zihan Qin
Zhenxi Shan Chenyu Shen Zexu Shi
Yunqi Song Zixin Wang Gaoyang Wang
Juntian Wang Nianyi Wang Siyuan Wang
Xingyu Wang Zhao Yang Calvin Weng Hehe Xiao
Jingyuan Xiao Ruoqing Yang Tongtong Yang
Xintao Yao Yinuo Yao Zheng Yu
Qiyuan Zeng Bowen Zhang Daniel Zhang
Huanrui Zhang Jiaxiang Zhang Lingyun Zhang
Jilin Zhang Yuxin Zhang Yutian Zhang
Huyi Zhao Yuewen Zhao Xuanzi Zhou

CONGRATULATIONS!

 

Honor Roll of Distinction Certificate

Note: In alphabetical order by student last name.

Student Student Student
Xingjian Bai
(No. **********0009)
Zhaocheng Che
(No. **********1015)
Chi Chen
(No. **********0013)
Difei Chen
(No. **********3001)
Guanda Chen
(No. **********0045)
Haotian Chen
(No. **********0003)
Leidan Chen
(No. **********0070)
Ruofei Chen
(No. **********5002)
Ruotian Chen
(No. **********5001)
Yinhong Chen
(No. **********0008)
Zhehao Chen
(No. **********0013)
Zhihao Chen
(No. **********0017)
Ziqi Cheng
(No. **********0064)
Hao Chu
(No. **********0041)
Yuanda Cui
(No. **********0002)
Rao Deng
(No. **********0014)
Songyin Deng
(No. **********5014)
Yueyao Deng
(No. **********0061)
Zhibin Deng
(No. **********0001)
Wenshu Diao
(No. **********0003)
Jiaming Ding
(No. **********3021)
Xiao Dong
(No. **********0025)
Yiming Du
(No. **********0003)
Yulong Du
(No. **********6013)
Xinlin Duan
(No. **********0005)
Diwen Fan
(No. **********0090)
Ruoyu Fan
(No. **********0008)
Qingyi Fang
(No. **********0001)
Xiangnan Feng
(No. **********0132)
Qichang Gao
(No. **********0027)
Xiaojun Gao
(No. **********0054)
Feiyang Ge
(No. **********3090)
Jiayi Gu
(No. **********0002)
Zhuyi Gu
(No. **********1004)
Furui Guan
(No. **********0006)
Qiyan Guan
(No. **********5010)
Qicun Guo
(No. **********3071)
Yishan Guo
(No. **********0006)
Yousheng Guo
(No. **********0010)
Ziyi Han
(No. **********0517)
Guanhan Hao
(No. **********0135)
Xiuqi He
(No. **********0060)
Ruiyang Hong
(No. **********0005)
Haotian Hu
(No. **********3070)
Zhekai Hu
(No. **********1010)
Dechun Huang
(No. **********0024)
Hanting Huang
(No. **********3010)
Junhao Huang
(No. **********0011)
Shile Huang
(No. **********0028)
Wentao Huang
(No. **********0018)
Zhiye Huang
(No. **********9025)
Zijie Huang
(No. **********0005)
Ruoran Jia
(No. **********0049)
Zhengye Jiang
(No. **********0111)
Zhongming Jiang
(No. **********0086)
Zihan Jiang
(No. **********0001)
Yuhan Jin
(No. **********0033)
Xiangrui Kong
(No. **********0028)
Bowen Li
(No. **********7001)
Chengze Li
(No. **********0005)
Chunyi Li
(No. **********0033)
Chuqiao Li
(No. **********0015)
Jiamian Li
(No. **********0097)
Jiaqi Li
(No. **********0024)
Mingzhao Li
(No. **********0032)
Qiankun Li
(No. **********0042)
Ruibo Li
(No. **********2007)
Ruoyu Li
(No. **********0003)
Shuhan Li
(No. **********0039)
Xinran Li
(No. **********0034)
Yunxin Li
(No. **********0016)
Yuyan Li
(No. **********0004)
Yijing Lian
(No. **********6003)
Zhongyu Lin
(No. **********0003)
Xing Ling
(No. **********9001)
Chang Liu
(No. **********9001)
Jiacheng Liu
(No. **********1006)
Jincheng Liu
(No. **********0046)
Mengyan Liu
(No. **********0002)
Mingyuan Liu
(No. **********3005)
Shenghan Liu
(No. **********0001)
Shenjun Liu
(No. **********0002)
Shuai Liu
(No. **********0002)
Tiancheng Liu
(No. **********0067)
Tianzuo Liu
(No. **********0059)
Tuochen Liu
(No. **********0004)
Wenyu Liu
(No. **********0001)
Xingyu Liu
(No. **********0025)
Xinrui Liu
(No. **********0052)
Xinyu Liu
(No. **********0098)
Xinyu Liu
(No. **********0011)
Yijun Liu
(No. **********0029)
Bingyi Long
(No. **********0009)
Jingyan Lu
(No. **********0002)
Le Lu
(No. **********1001)
Yuncheng Lu
(No. **********0065)
Zhifan Lu
(No. **********1010)
Qianya Luo
(No. **********0001)
Yating Luo
(No. **********0017)
Yue Luo
(No. **********0006)
Chenyang Ma
(No. **********6031)
Yufei Ma
(No. **********0005)
Zhanwai Ma
(No. **********3057)
Jiachen Pan
(No. **********0001)
Sicheng Pan
(No. **********1011)
Hanqing Pu
(No. **********0042)
Zibo Qi
(No. **********6005)
Yining Qian
(No. **********0081)
Yiye Qian
(No. **********1011)
Weimeng Qin
(No. **********0039)
Weilan Qiu
(No. **********0003)
Liang Qu
(No. **********3073)
Zixin Qu
(No. **********0002)
Lin She
(No. **********3004)
Jietong Shen
(No. **********1002)
Yijin Shen
(No. **********3074)
Baichen Shi
(No. **********0094)
Chen Shi
(No. **********0035)
Yi Shi
(No. **********1004)
Xingyu Song
(No. **********0518)
Xueqi Sun
(No. **********0105)
Yifan Sun
(No. **********2014)
Letian Tang
(No. **********3049)
Xiaoyuan Tang
(No. **********0608)
Rui Tao
(No. **********0015)
Wenjun Teng
(No. **********0001)
Fengwei Tian
(No. **********0516)
Ye Tian
(No. **********0120)
Liyuan Wan
(No. **********0004)
Xinyue Wan
(No. **********9013)
Dexin Wang
(No. **********0016)
Erhan Wang
(No. **********1003)
Fankun Wang
(No. **********6008)
Fengyi Wang
(No. **********0016)
Hao Wang
(No. **********0003)
Hongfei Wang
(No. **********0170)
Huaiyuan Wang
(No. **********3067)
Jiancheng Wang
(No. **********0009)
Jiayuan Wang
(No. **********2003)
Jingyi Wang
(No. **********0002)
Kairan Wang
(No. **********0001)
Kangyi Wang
(No. **********0007)
Kexin Wang
(No. **********3043)
Peiran Wang
(No. **********0003)
Ruochen Wang
(No. **********0100)
Sizhen Wang
(No. **********0040)
Tianyi Wang
(No. **********0017)
Weicheng Wang
(No. **********0027)
Weimao Wang
(No. **********0107)
Xinyan Wang
(No. **********0002)
Xuanqi Wang
(No. **********0001)
Xue Wang
(No. **********9002)
Yining Wang
(No. **********1008)
Yuxin Wang
(No. **********0002)
Zhengrui Wang
(No. **********0010)
Zihan Wang
(No. **********1014)
Ziqi Wang
(No. **********0172)
Zixi Wang
(No. **********7002)
Ziyi Wang
(No. **********0021)
Shenrou Wei
(No. **********0058)
Yifan Wei
(No. **********0605)
Ziqing Wei
(No. **********0034)
Dahai Wen
(No. **********6017)
Buwei Wu
(No. **********0026)
Ke Wu
(No. **********0113)
Xinliu Wu
(No. **********0038)
Xinyue Wu
(No. **********0015)
Yucheng Wu
(No. **********0622)
Guanchen Xiao
(No. **********0026)
Shiya Xiao
(No. **********0603)
Suinan Xiao
(No. **********2001)
Zechuan Xiao
(No. **********0011)
Daihan Xie
(No. **********0002)
Rui Xie
(No. **********0114)
Tian Xie
(No. **********0004)
Yuce Xie
(No. **********0010)
Ziyu Xie
(No. **********0019)
Yao Xiong
(No. **********0003)
Haitian Xu
(No. **********0006)
Huijie Xu
(No. **********0009)
Linyue Xu
(No. **********0010)
Yunzhe Xu
(No. **********0071)
Ruifu Xue
(No. **********0140)
Siyao Xue
(No. **********0001)
Junfei Yang
(No. **********0008)
Lingcan Yang
(No. **********0051)
Linuo Yang
(No. **********0033)
Qing Yang
(No. **********9058)
Tianyi Yang
(No. **********0008)
Yuqiao Yang
(No. **********0013)
Jiaqi Yao
(No. **********0015)
Yihan Yao
(No. **********9055)
Yuan Yao
(No. **********0116)
Zhuoyuan Yao
(No. **********0002)
Ling Ye
(No. **********3014)
Wenjun Ye
(No. **********5006)
Jianing You
(No. **********0018)
Aoran Yu
(No. **********0025)
Jiacan Yu
(No. **********3012)
Jiayue Yu
(No. **********3006)
Jinhe Yu
(No. **********0018)
Juntong Yu
(No. **********0055)
Wei Yu
(No. **********1008)
Yifan Yu
(No. **********9037)
Zepeng Yu
(No. **********0006)
Zhimin Yu
(No. **********6003)
Ziqi Yu
(No. **********0001)
Shiran Yuan
(No. **********0015)
Zichong Yuan
(No. **********0002)
Jiahui Zeng
(No. **********1005)
Yijia Zeng
(No. **********0031)
Ziyi Zeng
(No. **********0022)
Kaiyan Zhan
(No. **********0006)
Chi Zhang
(No. **********0023)
Dexuan Zhang
(No. **********0001)
Jiahang Zhang
(No. **********0007)
Jiamin Zhang
(No. **********0026)
Leyao Zhang
(No. **********0045)
Qizhi Zhang
(No. **********0126)
Tongrui Zhang
(No. **********0117)
Xiaoyu Zhang
(No. **********0418)
Xiuting Zhang
(No. **********3001)
Yiheng Zhang
(No. **********0002)
Yixuan Zhang
(No. **********0069)
Yuhao Zhang
(No. **********0108)
Yunrui Zhang
(No. **********0016)
Zequn Zhang
(No. **********0109)
Zheng Zhang
(No. **********0109)
Hang Zhao
(No. **********0001)
Kunlin Zhao
(No. **********0068)
Qi Zhao
(No. **********0012)
Yuehan Zhao
(No. **********3052)
Yuwen Zhao
(No. **********5022)
Ziyi Zhao
(No. **********2022)
Xin Zheng
(No. **********0002)
Yutong Zheng
(No. **********0061)
Shuangyang Zhong
(No. **********5025)
Zhongri Zhong
(No. **********0020)
Xing Zhou
(No. **********3004)
Yanchen Zhou
(No. **********9005)
Yiyun Zhou
(No. **********0001)
Haibo Zhu
(No. **********0035)
Haozhe Zhu
(No. **********0006)
Liufei Zhu
(No. **********0013)
Qinfeng Zhu
(No. **********3005)
Shunjie Zhu
(No. **********0001)
Zihan Zhu
(No. **********3027)
Jiayuan Zhuang
(No. **********0018)
Ziqin Zhuang
(No. **********0026)
Xinyue Zou
(No. **********0015)
   

CONGRATULATIONS!

 

Honor Roll of Distinction Certificate

Note: In alphabetical order by student last name.

Student Student Student
Shuai Bai
(No. **********1003)
Tian Bai
(No. **********5070)
Ziyue Bao
(No. **********4012)
Mingxuan Bian
(No. **********1074)
Junyan Bo
(No. **********8005)
Max Bohan Ding
(No. **********0032)
En Cai
(No. **********7015)
Jiahui Cai
(No. **********6002)
Zhijie Cao
(No. **********7002)
Zhiyuan Cao
(No. **********0119)
Jiade Chang
(No. **********0001)
ERIC CHAOYI TSUI
(No. **********0244)
Yan Che
(No. **********0008)
Bo Chen
(No. **********3045)
Guannan Chen
(No. **********0013)
Guanxu Chen
(No. **********2116)
Hexu Chen
(No. **********0001)
Hongrui Chen
(No. **********2120)
Jiabei Chen
(No. **********0036)
Jiaqi Chen
(No. **********2071)
Junjie Chen
(No. **********1022)
Meng Chen
(No. **********1032)
Sitong Chen
(No. **********0003)
Siyu Chen
(No. **********0608)
Wenjie Chen
(No. **********1046)
Xi Chen
(No. **********1012)
Xingpeng Chen
(No. **********2032)
Xinye Chen
(No. **********0052)
Yibing Chen
(No. **********1076)
Yingyin Chen
(No. **********0038)
Yiyang Chen
(No. **********0011)
Yuan Chen
(No. **********0002)
Yuanzhou Chen
(No. **********2001)
Yuxuan Chen
(No. **********0004)
Zhuo Chen
(No. **********0006)
Zixi Chen
(No. **********0017)
Jirui Chen
(No. **********0009)
Kun Cheng
(No. **********0078)
Quan Cheng
(No. **********0007)
Xintong Cheng
(No. **********0106)
Xiatian Chu
(No. **********1027)
Hanxiao Cong
(No. **********5046)
Hao Cui
(No. **********0029)
Mingyan Cui
(No. **********0141)
Yanzhi Cui
(No. **********0001)
Kaiyi Dai
(No. **********1025)
Tianyi Dai
(No. **********2117)
Weishi Dai
(No. **********0010)
Yisen Dang
(No. **********0132)
Guangze Deng
(No. **********4004)
Jiegong Deng
(No. **********1049)
Weixin Deng
(No. **********0058)
Yuhong Di
(No. **********0229)
Kexin Ding
(No. **********0053)
Shijie Ding
(No. **********0082)
Zitian Ding
(No. **********0583)
Jing Dong
(No. **********1033)
Weicheng Dou
(No. **********5011)
Jiatong Duan
(No. **********0120)
Chenning Fan
(No. **********0001)
Xinfang Fan
(No. **********2118)
Xinyu Fan
(No. **********0014)
Yushu Fan
(No. **********0001)
Zhenming Fan
(No. **********0002)
Bohan Fang
(No. **********0011)
Shuoyu Feng
(No. **********0028)
Yuliang Feng
(No. **********0010)
Siyuan Fu
(No. **********0021)
Yangyouran Fu
(No. **********9023)
Zixuan Fu
(No. **********1047)
Tianyao Gai
(No. **********0037)
Xiang Gao
(No. **********0402)
Yiwen Gao
(No. **********4118)
Yuqi Gao
(No. **********2040)
Ziqi Gao
(No. **********0035)
Yuhancheng Gao  
(No. **********0015)
Songqi Ge
(No. **********2098)
Yueyang Ge
(No. **********1009)
Ming Gong
(No. **********0039)
Zhao Grayson Fuxun
(No. **********0038)
Jing Gu
(No. **********1061)
Jinghan Gu
(No. **********5016)
Junhan Gu
(No. **********1021)
Mucong Gu
(No. **********0016)
Chengyuan Gu
(No. **********0001)
Chule Guan
(No. **********0320)
Boyuan Guo
(No. **********0003)
Chenghao Guo
(No. **********0009)
Shunshi Guo
(No. **********0071)
Sixian Guo
(No. **********0047)
Siyuan Guo
(No. **********0007)
Xiyang Guo
(No. **********1034)
Xurui Guo
(No. **********0395)
Yishan Guo
(No. **********0006)
Yuyao Guo
(No. **********0004)
Zhanling Guo
(No. **********0001)
Zhengliang Guo
(No. **********2037)
Chanyu Han
(No. **********0023)
Haochen Han
(No. **********0316)
Jianwen Han
(No. **********0031)
Jingtao Han
(No. **********0071)
Jingyao Han
(No. **********0001)
Jintong Han
(No. **********0011)
Peichen Han
(No. **********0001)
Xincheng Han
(No. **********0011)
Yuchen Han
(No. **********0005)
Yuxuan Han
(No. **********0024)
Ziyu Han
(No. **********7008)
Kevin Haomin Wu
(No. **********0016)
Junxi He
(No. **********0619)
Mingyu He
(No. **********0001)
Minxing He
(No. **********5004)
Xuxuan He
(No. **********3001)
Yufan He
(No. **********7007)
Chunyao Hou
(No. **********0003)
Gezhi Hu
(No. **********0010)
Junbo Hu
(No. **********5013)
Shiyi Hu
(No. **********1015)
Yongrui Hua
(No. **********0143)
Chihan Huang
(No. **********1083)
Dekai Huang
(No. **********0001)
Haowen Huang
(No. **********6021)
Jianyi Huang
(No. **********0005)
Kaiqi Huang
(No. **********0007)
Kejun Huang
(No. **********6005)
Kexin Huang
(No. **********0404)
Lianqi Huang
(No. **********5008)
Manchen Huang
(No. **********0047)
Peiyan Huang
(No. **********0004)
Qianqian Huang
(No. **********0006)
Ruiyan Huang
(No. **********1037)
Tianyang Huang
(No. **********0020)
Xiaowen Huang
(No. **********5004)
Xiaoyao Huang
(No. **********0090)
Yi Huang
(No. **********8021)
Yichen Huang
(No. **********1021)
Ziang Huang
(No. **********0012)
Zihan Huang
(No. **********0055)
Yifei Jia
(No. **********0121)
Buer Jiang
(No. **********0066)
Meichen Jiang
(No. **********0010)
Xiao Jiang
(No. **********2108)
Xindi Jiang
(No. **********0001)
Xinyue Jiang
(No. **********5015)
Xixian Jiang
(No. **********1018)
Zhuoxi Jiang
(No. **********0078)
Zixuan Jiang
(No. **********0013)
Chengyuan Jiao
(No. **********5038)
Jiarui Jin
(No. **********0009)
Xiyuan Jin
(No. **********0012)
Ziyang Jin
(No. **********0019)
Xinyi Jing
(No. **********0005)
Alex Jing Jun Zhang
(No. **********0008)
Yunshu Kan
(No. **********5044)
Yutong Kang
(No. **********0318)
Hanming Kevin Zeng
(No. **********0007)
Kuan Kuan
(No. **********0039)
Tianyi Kuang
(No. **********0024)
Junyang Lai
(No. **********2130)
EungYu Lee
(No. **********0004)
Bairui Li
(No. **********0401)
Boning Li
(No. **********0031)
Chuanben Li
(No. **********0024)
Erte Li
(No. **********0023)
Haochen Li
(No. **********0227)
Haoyong Li
(No. **********4045)
Haoyu Li
(No. **********0031)
Jia Li
(No. **********0010)
Jiahe Li
(No. **********0056)
Jianuo Li
(No. **********0038)
Jiaxin Li
(No. **********0005)
Jinchuan Li
(No. **********0144)
Kuntong Li
(No. **********0316)
Letong Li
(No. **********6001)
Mengyu Li
(No. **********0007)
Mingzhe Li
(No. **********5016)
Peiran Li
(No. **********0004)
Qiyuan Li
(No. **********4077)
Runhan Li
(No. **********0006)
Sicheng Li
(No. **********0100)
Wei Li
(No. **********2085)
Weijiayi Li
(No. **********0009)
Weiyi Li
(No. **********0604)
Xingchen Li
(No. **********0180)
Xingru Li
(No. **********0017)
Xinpeng Li
(No. **********0002)
Xinyang Li
(No. **********4078)
Xinyi Li
(No. **********0005)
Xinyi Li
(No. **********7007)
Xinyi Li
(No. **********2136)
Xinyuan Li
(No. **********0507)
Yanyun Li
(No. **********0047)
Yichen Li
(No. **********0016)
Yida Li
(No. **********0017)
Yifei Li
(No. **********5059)
Yifei Li
(No. **********0006)
Yilin Li
(No. **********0033)
Youning Li
(No. **********0014)
Yuechen Li
(No. **********0020)
Yunxin Li
(No. **********0016)
Yuxuan Li
(No. **********5080)
Zeyi Li
(No. **********6009)
Zeyuan Li
(No. **********0039)
Zhixin Li
(No. **********0008)
Zhiyi Li
(No. **********2030)
Zhiyun Li
(No. **********0060)
Zhuocong Li
(No. **********3032)
Zhuolun Li
(No. **********0038)
Zihao Li
(No. **********0013)
Ziqing Li
(No. **********0024)
Zixuan Li
(No. **********0002)
Zongqing Li
(No. **********2095)
Rui Liang
(No. **********7002)
Jiacheng Liao
(No. **********8022)
Qiuzhi Liao
(No. **********9016)
Sizhe Liao
(No. **********0028)
Yueming Liao
(No. **********0024)
Erica Lin
(No. **********0021)
Hongyu Lin
(No. **********6002)
Junhao Lin
(No. **********2090)
Liangzhi Lin
(No. **********0270)
Yize Lin
(No. **********0007)
Zihan Lin
(No. **********2035)
Anzhi Liu
(No. **********0010)
Bingxin Liu
(No. **********0596)
Da Liu
(No. **********0002)
Jiyao Liu
(No. **********0003)
Junyue Liu
(No. **********0013)
Lezhi Liu
(No. **********0013)
Meishan Liu
(No. **********0042)
Ming Liu
(No. **********0042)
Minxing Liu
(No. **********0313)
Muxi Liu
(No. **********7001)
Shaonan Liu
(No. **********0042)
Shuainan Liu
(No. **********5009)
Tianhan Liu
(No. **********0115)
Tiantian Liu
(No. **********0023)
Wenxin Liu
(No. **********0142)
Xiang Liu
(No. **********0027)
Yahan Liu
(No. **********0014)
Yanrong Liu
(No. **********0014)
Yichen Liu
(No. **********0592)
Yifan Liu
(No. **********0459)
Yijie Liu
(No. **********0050)
Yiyao Liu
(No. **********0003)
Yu Liu
(No. **********0109)
Yuhan Liu
(No. **********5019)
Yuhang Liu
(No. **********0024)
Yuhe Liu
(No. **********0059)
Yumo Liu
(No. **********0001)
Yuqi Liu
(No. **********7001)
Yutong Liu
(No. **********0014)
Yuxuan Liu
(No. **********5021)
Zekun Liu
(No. **********0107)
Zhiheng Liu
(No. **********0025)
Zhongyang Liu
(No. **********0238)
Meixiao Long
(No. **********7005)
Bingzhang Lu
(No. **********5012)
Chenxi Lu
(No. **********1011)
Daniel Lu
(No. **********0040)
Haoyang Lu
(No. **********0009)
Jiachen Lu
(No. **********1039)
Tianyou Lu
(No. **********0118)
Xiantong Lu
(No. **********0034)
Xueqi Lu
(No. **********0001)
Yuchen Lu
(No. **********5012)
Yunzhi Lu
(No. **********1024)
Zhongyu Lu
(No. **********0009)
Zhiao Lu
(No. **********0008)
Jingqi Luo
(No. **********0001)
Xuan Luo
(No. **********0171)
Yuzhou Luo
(No. **********7004)
Changru Lv
(No. **********0317)
Xiaojie Lv
(No. **********0019)
Binbin Lyu
(No. **********0057)
Haoyuan Ma
(No. **********2081)
Liya Ma
(No. **********0010)
Shiqin Ma
(No. **********0044)
Xige Ma
(No. **********5008)
Yangyang Ma
(No. **********0004)
Yuxuan Ma
(No. **********0007)
Boheng Mao
(No. **********0021)
Tianhao Mei
(No. **********0021)
Fansheng Meng
(No. **********0105)
Jingran Meng
(No. **********4050)
Tianyang Meng
(No. **********0325)
Tingyi Meng
(No. **********0028)
Xiaobo Meng
(No. **********3041)
Sisi Miao
(No. **********0016)
Hanqi Mo
(No. **********9008)
Jiayi Mo
(No. **********0010)
Jiayun Mo
(No. **********0004)
Jinwen Mu
(No. **********0010)
Xiaoquan Nie
(No. **********0588)
Zhaolu Ouyang
(No. **********0074)
Langxuan Pan
(No. **********0005)
Xiaojun Pan
(No. **********0009)
Yutao Pang
(No. **********2147)
Cheng Peng
(No. **********0018)
Jiyang Peng
(No. **********0007)
Kaifan Peng
(No. **********0003)
Yi Peng
(No. **********6004)
Ziyan Peng
(No. **********0044)
Jing Pu
(No. **********0063)
Jiyuan Qi
(No. **********0641)
Shiyan Qian
(No. **********0024)
Shiyi Qian
(No. **********0010)
Tianchang Qiao
(No. **********0001)
Shaojie Qin
(No. **********0002)
Jiayi Qiu
(No. **********0036)
Xiaoran Qiu
(No. **********0067)
Jiaxuan Qu
(No. **********0011)
Muyao Quan
(No. **********0005)
Ran Ran
(No. **********0112)
Yang Ray
(No. **********0009)
Haoran Ren
(No. **********0002)
Houtian Ren
(No. **********4019)
Junyu Ren
(No. **********0005)
Mengqing Ren
(No. **********2179)
Moye Ren
(No. **********0001)
Rui Ren
(No. **********0002)
Isaiah Ronald Munn
(No. **********0024)
Shuchen Rui
(No. **********1031)
Ruoqi Shan
(No. **********0013)
Cong Shen
(No. **********1018)
Jingfei Shen
(No. **********0026)
Mofei Shen
(No. **********0049)
Songhe Shen
(No. **********0171)
Yuhao Shen
(No. **********2120)
Yingdi Sheng
(No. **********0011)
Jiachen Shi
(No. **********0587)
Jun Shi
(No. **********0012)
Yike Shi
(No. **********0012)
Yinqi Shi
(No. **********0009)
Rui Shu
(No. **********0027)
Jeff Siek
(No. **********0003)
Linze Song
(No. **********0003)
Linze Song
(No. **********0261)
Liukai Song
(No. **********0041)
Zhijian Song
(No. **********0013)
Ziyuan Song
(No. **********1014)
Xinzhi Su
(No. **********0032)
Zijin Su
(No. **********0045)
Dingyi Sun
(No. **********0004)
Hao Sun
(No. **********2048)
Kairui Sun
(No. **********0058)
Kaiyun Sun
(No. **********0008)
Leo Sun
(No. **********0003)
Qingyang Sun
(No. **********0479)
Wentian Sun
(No. **********0053)
Xiyan Sun
(No. **********0062)
Yishui Sun
(No. **********0004)
Yuanxi Sun
(No. **********0001)
Yuchen Sun
(No. **********0137)
Yuxuan Sun
(No. **********2133)
Zanbo Sun
(No. **********5017)
Jianzhi Tang
(No. **********0015)
Zherui Tang
(No. **********7027)
Zihui Tang
(No. **********1057)
Zishun Tang
(No. **********0048)
Tingchen Tian
(No. **********0172)
Lixuewei Wan
(No. **********0012)
Run Wan
(No. **********0016)
Siyu Wan
(No. **********0016)
Xiao Wan
(No. **********0049)
Baihan Wang
(No. **********5029)
Binhan Wang
(No. **********0018)
Bo Wang
(No. **********0046)
Bowen Wang
(No. **********0037)
Chao Wang
(No. **********0009)
Chenfeng Wang
(No. **********2037)
Chengyu Wang
(No. **********0059)
Chuangye Wang
(No. **********0597)
Chuying Wang
(No. **********0009)
Erbo Wang
(No. **********0009)
Guanxiang Wang
(No. **********4097)
Hangrun Wang
(No. **********0010)
Haocheng Wang
(No. **********0051)
Jing Wang
(No. **********1071)
Jinyang Wang
(No. **********0007)
Luoqian Wang
(No. **********0544)
Maidou Wang
(No. **********0007)
Mengfei Wang
(No. **********0004)
Qinghan Wang
(No. **********0131)
Qingyang Wang
(No. **********0006)
Ruoyan Wang
(No. **********5006)
Shiyun Wang
(No. **********9013)
Siyu Wang
(No. **********1071)
Xinghan Wang
(No. **********2103)
Yanbo Wang
(No. **********0003)
Yaobiao Wang
(No. **********9011)
Yibing Wang
(No. **********1064)
Yingqi Wang
(No. **********2152)
Yiwen Wang
(No. **********0034)
Yiyu Wang
(No. **********0025)
Yueran Wang
(No. **********0102)
Yumeng Wang
(No. **********0265)
Yunqing Wang
(No. **********0030)
Yuyi Wang
(No. **********0031)
Zeen Wang
(No. **********2005)
Zerui Wang
(No. **********0004)
Zhiyuan Wang
(No. **********0001)
Zhuochen Wang
(No. **********0374)
Zhuzhixuan Wang
(No. **********5011)
Zimo Wang
(No. **********0018)
Zishu Wang
(No. **********0019)
Zishuo Wang
(No. **********0027)
Ziteng Wang
(No. **********0200)
Jingwu Wei
(No. **********0001)
Minghe Wei
(No. **********2162)
Zeyuan Wei
(No. **********0007)
Zhiyuan Wei
(No. **********0156)
Zizhan Wei
(No. **********0005)
Kaijie Wen
(No. **********0001)
Xinyi Weng
(No. **********0003)
Baohong Wu
(No. **********7003)
Chenxuan Wu
(No. **********0026)
Donglin Wu
(No. **********0009)
Haoyu Wu
(No. **********0054)
Jiamin Wu
(No. **********0158)
Kaile Wu
(No. **********0028)
Nanqiao Wu
(No. **********0019)
Runqian Wu
(No. **********0442)
Yalun Wu
(No. **********5017)
Yaoting Wu
(No. **********1027)
Yian Wu
(No. **********0002)
Yixiang Wu
(No. **********0024)
Yiyuan Wu
(No. **********0108)
Yiyuan Wu
(No. **********0023)
Yuchen Wu
(No. **********0001)
Yue Wu
(No. **********1102)
Yufan Wu
(No. **********0008)
Yutong Wu
(No. **********0011)
Zhiqiao Wu
(No. **********5064)
Zhihao Xia
(No. **********0025)
Junyi Xiang
(No. **********0006)
Ya Xiang
(No. **********0021)
Tong Xiao
(No. **********7011)
Ziang Xiao
(No. **********0011)
Aixi Xie
(No. **********4075)
Nan Xie
(No. **********0040)
Shengting Xie
(No. **********0004)
Yutian Xie
(No. **********1004)
Zhiyun Xie
(No. **********0006)
Zongyuan Xie
(No. **********0010)
Siyuan Xing
(No. **********0005)
Xiyuan Xing
(No. **********0026)
Boguan Xu
(No. **********0001)
Bowen Xu
(No. **********0044)
Chong Xu
(No. **********0017)
Feiting Xu
(No. **********1039)
Jiaze Xu
(No. **********2185)
Qihao Xu
(No. **********0008)
Ruihan Xu
(No. **********0113)
Runhui Xu
(No. **********4027)
Shuhui Xu
(No. **********1010)
Shutong Xu
(No. **********0015)
Shuyue Xu
(No. **********0011)
Tianjiao Xu
(No. **********5023)
Xiaoran Xu
(No. **********8013)
Xinyi Xu
(No. **********1104)
Yiyun Xu
(No. **********0015)
Yuekai Xu
(No. **********0035)
Yuexin Xu
(No. **********0006)
Zhiya Xu
(No. **********7010)
Zichao Xu
(No. **********0055)
Mingwei Xue
(No. **********0008)
Yedong Xue
(No. **********0036)
Fangtianyue Yan
(No. **********0059)
Liuyang Yan
(No. **********0103)
Yiguo Yan
(No. **********0011)
Zhiyuan Yan
(No. **********0319)
Han Yang
(No. **********0077)
Haoqin Yang
(No. **********9005)
Jingyi Yang
(No. **********0148)
Mingzhou Yang
(No. **********2105)
Shengzhe Yang
(No. **********0099)
Tianyu Yang
(No. **********0405)
Wendy Yang
(No. **********0008)
Wuxiao Yang
(No. **********0203)
Xizheng Yang
(No. **********5027)
Yijin Yang
(No. **********0001)
Zihao Yang
(No. **********0232)
Zixiao Yang
(No. **********0001)
Ziyi Yang
(No. **********0086)
Enpei Yao
(No. **********0002)
Qichen Yao
(No. **********0039)
Haitian Ye
(No. **********1002)
Liqin Ye
(No. **********0011)
Xinwen Ye
(No. **********0006)
Daniel Yikai Qiu
(No. **********0003)
Dengyang Yin
(No. **********0014)
Ruoshui Yin
(No. **********0004)
Wenfei Yin
(No. **********7037)
Yixuan Yin
(No. **********0001)
Yizhen Yin
(No. **********0049)
Zihang Yin
(No. **********0080)
Tianqi Ying
(No. **********6010)
Chenhao Yu
(No. **********0087)
Fengzhu Yu
(No. **********2196)
Jiyang Yu
(No. **********0153)
Lingxuan Yu
(No. **********0733)
Mengzhe Yu
(No. **********0021)
Qiuyi Yu
(No. **********0016)
Wenqi Yu
(No. **********0006)
Xiaotian Yu
(No. **********0035)
Yue Yu
(No. **********0015)
Zhihan Yu
(No. **********0009)
Zhiping Yu
(No. **********0016)
Ziyi Yu
(No. **********3044)
Tingxu Yuan
(No. **********0020)
Xuchao Yuan
(No. **********1003)
LAI YU-CHUN
(No. **********0001)
Yuanheng Yue
(No. **********4003)
Haohua Yun
(No. **********0437)
Jingjingxuan Zeng
(No. **********7018)
Ziyan Zeng
(No. **********0126)
Yige Zhai
(No. **********0015)
Baojia Zhang
(No. **********0007)
Boyan Zhang
(No. **********1026)
Boyu Zhang
(No. **********0107)
Buyuan Zhang
(No. **********0079)
Chenghang Zhang
(No. **********1007)
Chuyue Zhang
(No. **********1019)
Dingzhe Zhang
(No. **********0005)
Erdong Zhang
(No. **********0004)
Guancheng Zhang
(No. **********7028)
Hang Zhang
(No. **********7016)
Hang Zhang
(No. **********1009)
Haotong Zhang
(No. **********1108)
Haowen Zhang
(No. **********0004)
Jialin Zhang
(No. **********5018)
Jiamin Zhang
(No. **********0026)
Jiayu Zhang
(No. **********0024)
Jingyi Zhang
(No. **********0058)
Jinhe Zhang
(No. **********2063)
Jinqi Zhang
(No. **********0421)
Jizhi Zhang
(No. **********0010)
Linrui Zhang
(No. **********2031)
Luman Zhang
(No. **********0010)
Maowei Zhang
(No. **********0076)
Nanxi Zhang
(No. **********0037)
Qianwen Zhang
(No. **********5063)
Qiran Zhang
(No. **********0036)
Ruiyang Zhang
(No. **********0112)
Shiqi Zhang
(No. **********4013)
Sian Zhang
(No. **********0102)
Siping Zhang
(No. **********0034)
Tianwei Zhang
(No. **********7030)
Weihan Zhang
(No. **********0002)
Wenxin Zhang
(No. **********0001)
Xiwen Zhang
(No. **********0061)
Xuan Zhang
(No. **********0017)
Xun Zhang
(No. **********0001)
Xunan Zhang
(No. **********0005)
Yangzonghan Zhang
(No. **********0044)
Yiheng Zhang
(No. **********0052)
Yuhan Zhang
(No. **********0022)
Yuhu Zhang
(No. **********1063)
Yuhui Zhang
(No. **********0001)
Yundi Zhang
(No. **********5050)
Yunfan Zhang
(No. **********0002)
Yuqi Zhang
(No. **********0003)
Zhaopeng Zhang
(No. **********0017)
Zheyu Zhang
(No. **********0006)
Zhihan Zhang
(No. **********4122)
Zhuoer Zhang
(No. **********0112)
Zihan Zhang
(No. **********0028)
Zixuan Zhang
(No. **********0001)
Bohan Zhao
(No. **********2040)
Chenmingnan Zhao
(No. **********0002)
Haonan Zhao
(No. **********0010)
Kangkai Zhao
(No. **********0012)
Kangyan Zhao
(No. **********0005)
Kunru Zhao
(No. **********1026)
Shengying Zhao
(No. **********8015)
Tianqi Zhao
(No. **********0072)
Xiaotian Zhao
(No. **********0018)
Xu Zhao
(No. **********0070)
Yiheng Zhao
(No. **********0031)
Yilin Zhao
(No. **********0239)
Zhenyu Zhao
(No. **********0409)
Ziyi Zhao
(No. **********2128)
Hao Zheng
(No. **********0032)
Kaifeng Zheng
(No. **********0036)
Ruilin Zheng
(No. **********0051)
Junjie Zhou
(No. **********0132)
Kun Zhou
(No. **********0050)
Linfeng Zhou
(No. **********0011)
Linxuan Zhou
(No. **********0080)
Shiyu Zhou
(No. **********0045)
Wanhe Zhou
(No. **********7006)
Weiming Zhou
(No. **********9017)
Yan Zhou
(No. **********0018)
Yifan Zhou
(No. **********5001)
Yuchao Zhou
(No. **********2031)
Zexuan Zhou
(No. **********0003)
Ziqi Zhou
(No. **********2128)
Chunlu Zhu
(No. **********0001)
Haotian Zhu
(No. **********0054)
He Zhu
(No. **********7012)
Jiaqing Zhu
(No. **********2015)
Jirui Zhu
(No. **********7003)
Kebai Zhu
(No. **********0109)
Liguang Zhu
(No. **********0001)
Shuoguang Zhu
(No. **********0006)
Taoda Zhu
(No. **********0012)
Tianyi Zhu
(No. **********0122)
Yi Zhu
(No. **********1081)
Chuyue Zhuang
(No. **********6014)
Fubing Zou
(No. **********4014)
Shuo Zou
(No. **********7017)
Tianyu Zou
(No. **********0007)
   

 

CONGRATULATIONS!

 

Honor Roll of Distinction Certificate

Note: In alphabetical order by student last name.

Student Student Student
Ling Ai
(No. **********0010)
Jingyu Bai
(No. **********0268)
Wenjie Bai
(No. **********0090)
Zitong Bai
(No. **********0072)
Han Bao
(No. **********1010)
Yian Bao
(No. **********0073)
Yimo Bao
(No. **********0021)
Jianing Bi
(No. **********0002)
Tianming Bi
(No. **********6014)
Yiming Bian
(No. **********0016)
Qinghui Bin
(No. **********0048)
Qingyu Bin
(No. **********0049)
Chunbing Cai
(No. **********0105)
Peihang Cai
(No. **********0092)
Qicong Cai
(No. **********0308)
Siqi Cai
(No. **********0031)
Yanshun Cai
(No. **********0062)
Yiming Cai
(No. **********3020)
Chengzhi Cao
(No. **********0080)
Larry Cao
(No. **********1013)
Xiangyu Cao
(No. **********0382)
Yu Cao
(No. **********0112)
ERIC CHAOYI TSUI
(No. **********0244)
Boyu Chen
(No. **********2026)
Dan Chen
(No. **********0504)
Dawei Chen
(No. **********0323)
Feifan Chen
(No. **********1010)
Guanhan Chen
(No. **********0019)
Guo Chen
(No. **********0139)
Han Chen
(No. **********0517)
Haotong Chen
(No. **********0100)
Hejie Chen
(No. **********0007)
Hongxuan Chen
(No. **********0142)
Ji Chen
(No. **********0389)
Jianxin Chen
(No. **********0195)
Jiashen Chen
(No. **********0513)
Kaiting Chen
(No. **********0001)
Ke Chen
(No. **********0251)
Kebing Chen
(No. **********0418)
Moxuan Chen
(No. **********4012)
Muxi Chen
(No. **********0025)
Nayan Chen
(No. **********1007)
Qianli Chen
(No. **********0134)
Rongxuan Chen
(No. **********0142)
Shaole Chen
(No. **********0192)
Shimin Chen
(No. **********0429)
Sicheng Chen
(No. **********0001)
Sitong Chen
(No. **********0028)
Siyi Chen
(No. **********3042)
Siyuan Chen
(No. **********3016)
Tianming Chen
(No. **********0671)
Tianxin Chen
(No. **********0541)
Tinghan Chen
(No. **********0065)
Weiyan Chen
(No. **********0012)
Weiyu Chen
(No. **********0064)
Xingyu Chen
(No. **********0440)
Yifan Chen
(No. **********0006)
Yifei Chen
(No. **********0454)
Yilin Chen
(No. **********0004)
Yinrong Chen
(No. **********0002)
Yinuo Chen
(No. **********1018)
Yixuan Chen
(No. **********1012)
Yuli Chen
(No. **********0130)
Zhenyue Chen
(No. **********0011)
Zhihan Chen
(No. **********3021)
Zhuoran Chen
(No. **********0017)
Ziheng Chen
(No. **********2030)
Zilin Chen
(No. **********0248)
Zitao Chen
(No. **********1014)
Ziyuan Chen
(No. **********0004)
Disi Cheng
(No. **********0011)
Qiyao Cheng
(No. **********0017)
Weizhen Cheng
(No. **********0043)
Xinyue Cheng
(No. **********0120)
Haoran Chu
(No. **********4028)
Jinrong Chu
(No. **********0003)
Zixuan Chu
(No. **********0002)
Xinuo Cong
(No. **********0012)
Tianze Cui
(No. **********0001)
Xuanlin Cui
(No. **********3020)
Yaohan Cui
(No. **********0016)
Zhuoya Cui
(No. **********0034)
Ziang Cui
(No. **********0068)
Jiayun Dai
(No. **********0003)
Jinhong Dai
(No. **********0047)
Shangyang Dai
(No. **********7014)
Shuwei Dai
(No. **********0391)
Weishi Dai
(No. **********0010)
Zihang Dai
(No. **********0157)
Yan Da
(No. **********0070)
Chenxi Deng
(No. **********7025)
Qiwen Deng
(No. **********0048)
Qiyu Deng
(No. **********0370)
Wenzhong Deng
(No. **********0245)
Xiangyou Deng
(No. **********0338)
Yicheng Deng
(No. **********0028)
Yikai Deng
(No. **********0245)
Zhanwan Deng
(No. **********0114)
Zhiqian Deng
(No. **********0064)
Sicheng Di
(No. **********0125)
Bofei Ding
(No. **********0176)
Guo Ding
(No. **********0257)
Xingzhao Ding
(No. **********0001)
Yunyan Ding
(No. **********5011)
Yuqi Ding
(No. **********7022)
Zhengjie Ding
(No. **********0088)
Jianpeng Dong
(No. **********0055)
Ruomu Dong
(No. **********0009)
Wenfei Dong
(No. **********0020)
Yifei Dong
(No. **********0344)
Ziheng Dong
(No. **********0532)
Mingcheng Dou
(No. **********1019)
Chengze Du
(No. **********0031)
Haiying Du
(No. **********4026)
Haoxuan Du
(No. **********0670)
Renqi Du
(No. **********0039)
Yiyang Du
(No. **********0081)
Yuxi Du
(No. **********0021)
Zeyang Du
(No. **********0031)
Moxu Duan
(No. **********1015)
Ruijie Duan
(No. **********0006)
AN EUN KYO
(No. **********0007)
Xinyi Fan
(No. **********0303)
Yuheng Fan
(No. **********0119)
Yunrong Fan
(No. **********0010)
Yushu Fan
(No. **********0001)
Zixing Fang
(No. **********7040)
Anqi Feng
(No. **********0012)
Haiwen Feng
(No. **********0246)
Huangyu Feng
(No. **********0119)
Litong Feng
(No. **********0067)
Sirui Feng
(No. **********0153)
Yuxuan Feng
(No. **********1025)
Zihan Feng
(No. **********0487)
Junpeng Fu
(No. **********3144)
Yilian Fu
(No. **********0507)
Yiting Fu
(No. **********0001)
Zhibo Fu
(No. **********0001)
Ziqi Fu
(No. **********0294)
Honglin Gai
(No. **********1001)
Lei Gan
(No. **********0173)
Ge Gao
(No. **********0019)
Ruibo Gao
(No. **********0792)
Shenghan Gao
(No. **********0195)
Shihan Gao
(No. **********0115)
Xingjian Gao
(No. **********0029)
Yuchen Gao
(No. **********0021)
Zitao Gao
(No. **********0397)
Ruohan Geng
(No. **********0480)
Yulin Gong
(No. **********0101)
Xirui Gou
(No. **********0052)
Bokang Gu
(No. **********0162)
Jiarui Gu
(No. **********0105)
Ningxuan Gu
(No. **********0016)
Shuo Gu
(No. **********0064)
Yuteng Gu
(No. **********3004)
Zixing Gu
(No. **********1061)
Qinyi Guan
(No. **********0075)
Shihui Guan
(No. **********0027)
Chenenwei Guo
(No. **********0066)
Guangyu Guo
(No. **********0029)
Jiade Guo
(No. **********0046)
Jiahui Guo
(No. **********0508)
Jiayi Guo
(No. **********0190)
Kezhi Guo
(No. **********0012)
Shouxuan Guo
(No. **********0536)
Xiaotong Guo
(No. **********0117)
Xiyue Guo
(No. **********0017)
Yetian Guo
(No. **********0001)
Yiqi Guo
(No. **********0879)
Peicheng Ha
(No. **********0003)
Lijing Han
(No. **********0030)
Yuxiang Han
(No. **********0291)
Zhiyue Han
(No. **********0418)
Yingzhu Hao
(No. **********0729)
Hongjie He
(No. **********0032)
Jingxiao He
(No. **********0019)
Levi He
(No. **********0140)
Mingxi He
(No. **********0071)
Muyao He
(No. **********0714)
Shuaicheng He
(No. **********0038)
Shuwei He
(No. **********0006)
Xinyi He
(No. **********0434)
Yueling He
(No. **********7043)
Dejun Hong
(No. **********0081)
Suyang Hong
(No. **********0009)
Canghai Hu
(No. **********0054)
Chuanao Hu
(No. **********0087)
Hanyu Hu
(No. **********7028)
Haoran Hu
(No. **********0151)
Jiayu Hu
(No. **********0253)
Mingyang Hu
(No. **********0370)
Shicheng Hu
(No. **********0024)
Tianyi Hu
(No. **********0024)
Ying Hu
(No. **********0037)
Yutian Hu
(No. **********0050)
Yuxi Hu
(No. **********0036)
Yixun Hua
(No. **********0364)
Bingsen Huang
(No. **********0123)
Bolin Huang
(No. **********0371)
Haocheng Huang
(No. **********1012)
Haoxuan Huang
(No. **********0368)
He Huang
(No. **********0252)
Hongjing Huang
(No. **********0182)
Jinghua Huang
(No. **********0046)
Lingkun Huang
(No. **********6003)
Linjie Huang
(No. **********0341)
Liyang Huang
(No. **********0157)
Tianyang Huang
(No. **********1039)
Weilun Huang
(No. **********0307)
Wendao Huang
(No. **********0166)
Xi Huang
(No. **********0187)
Xingmiao Huang
(No. **********7049)
Yuchong Huang
(No. **********0487)
Zanjie Huang
(No. **********8057)
Zhiyuan Huang
(No. **********0102)
Zihuan Huang
(No. **********0440)
Zitong Huang
(No. **********0194)
Ziyang Huang
(No. **********0025)
Zizhou Huang
(No. **********0553)
Canning Ji
(No. **********0021)
Yi Ji
(No. **********0108)
Yui Ji Ho Clarice
(No. **********6002)
Jian Jia
(No. **********0018)
Ruiwen Jia
(No. **********0122)
Shengyuan Jia
(No. **********0009)
Yiran Jia
(No. **********3023)
Yue Jia
(No. **********0152)
Bofeng Jian
(No. **********0090)
Kang Jian
(No. **********0022)
Yihong Jian
(No. **********0342)
Yingchong Jian
(No. **********0267)
Mohan Jiang
(No. **********0029)
Peixi Jiang
(No. **********0019)
Ruohan Jiang
(No. **********0154)
Shize Jiang
(No. **********0148)
Siyi Jiang
(No. **********7039)
Weimo Jiang
(No. **********0199)
Xinlin Jiang
(No. **********0078)
Yanying Jiang
(No. **********0001)
Yuang Jiang
(No. **********2026)
Yuning Jiang
(No. **********0005)
Yunzhe Jiang
(No. **********0087)
Yutong Jiang
(No. **********0018)
Yuhan Jiao
(No. **********0019)
Boxiong Jin
(No. **********0035)
Ge Jin
(No. **********0001)
Kexin Jin
(No. **********0006)
Tian Jin
(No. **********0746)
Yitian Jin
(No. **********0001)
Yufeng Jin
(No. **********1022)
Xiheng Jing
(No. **********0773)
Xinrui Ju
(No. **********0010)
Junyao Kuang
(No. **********0408)
Junpeng Lai
(No. **********0117)
Sixuan Lai
(No. **********0426)
Yuxiang Lai
(No. **********0433)
Taegyu Lee
(No. **********0008)
Ming Lei
(No. **********6003)
Yiming Lei
(No. **********0016)
Alice Lexin Feng
(No. **********0019)
Aiqing Li
(No. **********7038)
Changrui Li
(No. **********0552)
Che Li
(No. **********0503)
Chengbei Li
(No. **********0480)
Guanru Li
(No. **********3021)
Haolin Li
(No. **********0035)
Haolin Li
(No. **********0641)
Honghan Li
(No. **********0390)
Jialu Li
(No. **********0006)
Jiayi Li
(No. **********0576)
Jiayu Li
(No. **********0013)
Jiayue Li
(No. **********0471)
Jiazhong Li
(No. **********0835)
Jingxuan Li
(No. **********0010)
Junqi Li
(No. **********0017)
Junxi Li
(No. **********0029)
Junze Li
(No. **********4016)
Lee Li
(No. **********0002)
Linfeng Li
(No. **********0084)
Minghao Li
(No. **********0131)
Mingyang Li
(No. **********0056)
Mingze Li
(No. **********3023)
Minshi Li
(No. **********3024)
Peizi Li
(No. **********0272)
Qintang Li
(No. **********0207)
Qiyuan Li
(No. **********0714)
Ran Li
(No. **********0005)
Runjie Li
(No. **********0255)
Tianyi Li
(No. **********0030)
Wentong Li
(No. **********0065)
Xi Li
(No. **********0320)
Xiaotong Li
(No. **********0016)
Xicheng Li
(No. **********1010)
Xingming Li
(No. **********0071)
Xinlu Li
(No. **********0591)
Xinyu Li
(No. **********0192)
Xinyu Li
(No. **********0014)
Xinyuan Li
(No. **********0507)
Xizhe Li
(No. **********0327)
Yichen Li
(No. **********0597)
Yicheng Li
(No. **********0014)
Yifan Li
(No. **********0006)
Yiqin Li
(No. **********0059)
Yiru Li
(No. **********0242)
You Li
(No. **********0263)
Yuanlin Li
(No. **********0071)
Zhaotong Li
(No. **********0071)
Zhuoxuan Li
(No. **********0012)
Zijie Li
(No. **********0015)
Ziqian Li
(No. **********0043)
Zixuan Li
(No. **********0007)
Zixuan Li
(No. **********0054)
Ziyan Li
(No. **********6004)
Chen Liang
(No. **********0002)
Jingxing Liang
(No. **********0186)
Xingjian Liang
(No. **********1029)
Yueru Liang
(No. **********0155)
Junyu Liao
(No. **********0114)
Ruye Liao
(No. **********7048)
Dan Lin
(No. **********0163)
Jiayi Lin
(No. **********0093)
Jinpeng Lin
(No. **********0001)
Liangzhi Lin
(No. **********0270)
Peiran Lin
(No. **********0442)
Xinyu Lin
(No. **********0079)
Xiran Lin
(No. **********0741)
Yueru Lin
(No. **********0214)
Zexuan Lin
(No. **********0259)
Zihan Lin
(No. **********0002)
Zitong Lin
(No. **********7056)
Xiaoyu Ling
(No. **********0568)
Yanfei Ling
(No. **********0093)
Yiyang Ling
(No. **********0058)
Baiyang Liu
(No. **********1013)
Bingrui Liu
(No. **********0004)
Bojiang Liu
(No. **********0481)
Chengjun Liu
(No. **********0202)
Chengyu Liu
(No. **********0014)
Fuhan Liu
(No. **********0236)
Hanyi Liu
(No. **********0116)
Hengyu Liu
(No. **********0035)
Hongyu Liu
(No. **********3031)
Jiaqi Liu
(No. **********0033)
Jingze Liu
(No. **********0053)
Jinlin Liu
(No. **********0090)
Junhui Liu
(No. **********0035)
Liangwen Liu
(No. **********0434)
Meicen Liu
(No. **********7016)
Shiran Liu
(No. **********0016)
Sijia Liu
(No. **********0060)
Sisheng Liu
(No. **********7053)
Siyan Liu
(No. **********0132)
Siyu Liu
(No. **********0552)
Suichang Liu
(No. **********0410)
Suihan Liu
(No. **********0463)
Weiqi Liu
(No. **********0169)
Wenwen Liu
(No. **********0017)
Xixi Liu
(No. **********3004)
Xuantong Liu
(No. **********0489)
Yanqi Liu
(No. **********0071)
Yanting Liu
(No. **********2020)
Yichen Liu
(No. **********7005)
Yinuo Liu
(No. **********0036)
Yuhan Liu
(No. **********0067)
Yuli Liu
(No. **********7045)
Yuxi Liu
(No. **********0055)
Yuyao Liu
(No. **********8015)
Zhetong Liu
(No. **********0014)
Ziyang Liu
(No. **********2016)
Zixuan Long
(No. **********7012)
Chang Lu
(No. **********2032)
Haoyu Lu
(No. **********0008)
Jinhong Lu
(No. **********0012)
Jinzhu Lu
(No. **********1022)
Pengyu Lu
(No. **********0050)
Qiyue Lu
(No. **********0032)
Shengxi Lu
(No. **********0005)
Xiaoyao Lu
(No. **********0563)
Xuan Lu
(No. **********0035)
Anqi Luo
(No. **********0014)
Haoyu Luo
(No. **********0380)
Jiayun Luo
(No. **********0554)
Minren Luo
(No. **********7051)
Ruizhen Luo
(No. **********5024)
Xuesong Luo
(No. **********1067)
Hemiao Lv
(No. **********3059)
Shangkai Lv
(No. **********0410)
Bofeng Lyu
(No. **********0526)
Yueran Lyu
(No. **********0533)
Chenyu Ma
(No. **********0107)
Haolan Ma
(No. **********0060)
Jiahui Ma
(No. **********0123)
Mingze Ma
(No. **********1002)
Wenjie Ma
(No. **********0566)
Xiaoteng Ma
(No. **********0171)
Xinyue Ma
(No. **********0361)
Yan Ma
(No. **********0538)
Yifei Ma
(No. **********0274)
Yingkai Ma
(No. **********0024)
Yiteng Ma
(No. **********3044)
Yiyang Ma
(No. **********0022)
Yuxin Ma
(No. **********7011)
Zhechen Ma
(No. **********0040)
Zixuan Ma
(No. **********0020)
Liangbin Mao
(No. **********0605)
Anhe Mei
(No. **********0057)
Rundong Mei
(No. **********1001)
Shi Mei
(No. **********0035)
Xiang Mei
(No. **********0487)
Fanda Meng
(No. **********0004)
Junyi Mi
(No. **********0362)
Shuhe Min
(No. **********1004)
Haoyu Mu
(No. **********2009)
Hongye Mu
(No. **********0130)
Ruoyao Ni
(No. **********0068)
Zheng Ni
(No. **********1021)
Zhaojun Niu
(No. **********0007)
Ziqi Ou
(No. **********0001)
Jingjin Pan
(No. **********0075)
Shaoyan Pan
(No. **********3025)
Yihang Pan
(No. **********0087)
Yiming Pei
(No. **********0074)
Ninghao Peng
(No. **********0194)
Rui Peng
(No. **********0214)
Weixuan Peng
(No. **********0645)
Perry Pengyu Xu
(No. **********0001)
Zirui Pi
(No. **********7030)
Yihan Pu
(No. **********0023)
Hongyi Qi
(No. **********0091)
Jinghao Qi
(No. **********0005)
Miao Qi
(No. **********0127)
Chenyu Qian
(No. **********0029)
Haoyu Qian
(No. **********0008)
Enjie Qiao
(No. **********0135)
Gaoyuan Qin
(No. **********0112)
Hanyu Qin
(No. **********0004)
Rui Qin
(No. **********0074)
Weilun Qin
(No. **********0335)
Yunshu Qing
(No. **********7046)
Qinxin Qiu
(No. **********3013)
Zihan Qiu
(No. **********0058)
Chen Qu
(No. **********0029)
Yida Qu
(No. **********0022)
Junkai Ren
(No. **********0101)
Yurui Ren
(No. **********0001)
Hanyang Shang
(No. **********0045)
Weijia Shang
(No. **********0009)
Zhancheng Shang
(No. **********1012)
Zhuolun Shang
(No. **********0424)
Meixian Shen
(No. **********0012)
Xianan Shen
(No. **********1120)
Youjia Shen
(No. **********0001)
Yulan Sheng
(No. **********7006)
Zijian Sheng
(No. **********0002)
Boren Shi
(No. **********1100)
Changle Shi
(No. **********0245)
Difu Shi
(No. **********0527)
Haotian Shi
(No. **********0016)
Jiayi Shi
(No. **********0005)
Nuobing Shi
(No. **********0224)
Yunfei Shi
(No. **********0122)
Chengjun Song
(No. **********2013)
Peilin Song
(No. **********0565)
Ruiyang Song
(No. **********0001)
Wenhong Song
(No. **********7021)
Xuanye Song
(No. **********2003)
Yuxuan Song
(No. **********0059)
Zian Song
(No. **********0058)
Zijie Song
(No. **********0874)
Ziyan Song
(No. **********0075)
Tong Su
(No. **********0059)
Xuanfang Su
(No. **********0120)
Binshuo Sun
(No. **********3013)
Bolang Sun
(No. **********0464)
Haotong Sun
(No. **********0004)
Hefei Sun
(No. **********0537)
Mingyou Sun
(No. **********1014)
Xiangchen Sun
(No. **********0077)
Yichen Sun
(No. **********0691)
Yichen Sun
(No. **********0017)
Yining Sun
(No. **********0182)
Ziyao Sun
(No. **********0501)
Haotian Tan
(No. **********0063)
Tingyue Tan
(No. **********0042)
Xintong Tan
(No. **********0050)
Zhexu Tan
(No. **********1022)
Lingjun Tang
(No. **********0078)
Ran Tang
(No. **********0261)
Zijia Tang
(No. **********0406)
Hengyu Tao
(No. **********0114)
Leyi Tao
(No. **********0118)
Siqi Tian
(No. **********0002)
Zhaoyang Tian
(No. **********0042)
Guorui Tong
(No. **********0006)
Zien Tong
(No. **********0056)
Xinzhu Tu
(No. **********0018)
Jingyi Wan
(No. **********0444)
Ziyi Wan
(No. **********8009)
Chenyuchu Wang
(No. **********0016)
Chuhan Wang
(No. **********0149)
Feihong Wang
(No. **********3004)
Haoming Wang
(No. **********0087)
Haoming Wang
(No. **********0086)
Haoran Wang
(No. **********0001)
Jiachuan Wang
(No. **********0018)
Jiahao Wang
(No. **********0005)
Jiaqi Wang
(No. **********3019)
Jiashu Wang
(No. **********4013)
Jiayue Wang
(No. **********0009)
Junbo Wang
(No. **********0010)
Junlin Wang
(No. **********0863)
Junyu Wang
(No. **********8173)
Kaiqi Wang
(No. **********0098)
Kehan Wang
(No. **********0008)
Kunhan Wang
(No. **********0665)
Minheng Wang
(No. **********1025)
Qianyue Wang
(No. **********0018)
Qin Wang
(No. **********0660)
Qingchuan Wang
(No. **********0003)
Qinghan Wang
(No. **********0131)
Qingyin Wang
(No. **********0010)
Qiyue Wang
(No. **********1024)
Ruihan Wang
(No. **********0250)
Ruoqing Wang
(No. **********0745)
Shijia Wang
(No. **********0107)
Shiying Wang
(No. **********0120)
Shuhan Wang
(No. **********0823)
Tianhao Wang
(No. **********0001)
Tianhe Wang
(No. **********1062)
Tianzhi Wang
(No. **********0032)
Tinglan Wang
(No. **********0491)
Weimo Wang
(No. **********0002)
Wenqiang Wang
(No. **********0002)
Xinkai Wang
(No. **********0581)
Xinran Wang
(No. **********0277)
Yanbo Wang
(No. **********0402)
Yanbo Wang
(No. **********4003)
Yangyizhou Wang
(No. **********0109)
Yi Wang
(No. **********0003)
Yichen Wang
(No. **********5004)
Yuan Wang
(No. **********1001)
Yubo Wang
(No. **********0065)
Yueping Wang
(No. **********0080)
Yueyong Wang
(No. **********0531)
Yuhan Wang
(No. **********0282)
Yujin Wang
(No. **********0618)
Yuxuan Wang
(No. **********0031)
Zaiyou Wang
(No. **********0065)
Zexuan Wang
(No. **********0003)
Zhangchi Wang
(No. **********1004)
Zhenyu Wang
(No. **********0032)
Zicheng Wang
(No. **********0259)
Ziheng Wang
(No. **********0101)
Boren Wei
(No. **********0012)
Jiale Wei
(No. **********0287)
Jiaxiang Wei
(No. **********3151)
Mingjun Wei
(No. **********3039)
Xiangqi Wei
(No. **********0027)
Xiaobo Wei
(No. **********0070)
Xuanyu Wei
(No. **********3029)
Yanzhou Wei
(No. **********0134)
Zhishu Wei
(No. **********0072)
Chuyan Wen
(No. **********0008)
Diyu Wen
(No. **********0081)
Kaijie Wen
(No. **********0374)
Dunhao Weng
(No. **********0060)
Beiyin Wu
(No. **********0095)
Chenle Wu
(No. **********3002)
Jiayu Wu
(No. **********0172)
Jinxuan Wu
(No. **********0082)
Jiyang Wu
(No. **********0350)
Runqian Wu
(No. **********0442)
Siyuan Wu
(No. **********2009)
Ti Wu
(No. **********0020)
Xiang Wu
(No. **********4018)
Xinzhi Wu
(No. **********0308)
Yu Wu
(No. **********0372)
Yutong Wu
(No. **********0377)
Yuxi Wu
(No. **********2010)
Xiaozhi Xi
(No. **********0022)
Yue Xi
(No. **********0098)
Jingchen Xia
(No. **********0574)
Mofei Xia
(No. **********0123)
Yuxuan Xia
(No. **********0570)
Ziming Xia
(No. **********0057)
Ziyun Xia
(No. **********0064)
Junjia Xian
(No. **********0183)
Moxuan Xiao
(No. **********0458)
Yuhan Xiao
(No. **********0168)
Bangyong Xie
(No. **********0080)
Yuxuan Xie
(No. **********0658)
Yi Xin
(No. **********0006)
Yu Xin
(No. **********0311)
Anqi Xu
(No. **********0032)
Boguan Xu
(No. **********0001)
Chenxuan Xu
(No. **********2031)
Chuxi Xu
(No. **********0413)
Fangshuo Xu
(No. **********1006)
Haozhe Xu
(No. **********0022)
Hongxi Xu
(No. **********0065)
Hongyi Xu
(No. **********0018)
Huakun Xu
(No. **********0036)
Jerry Xu
(No. **********1019)
Lang Xu
(No. **********0004)
Linzhang Xu
(No. **********0247)
Weizhuo Xu
(No. **********0204)
Xiang Xu
(No. **********0136)
Xinyuan Xu
(No. **********2029)
Yinheng Xu
(No. **********2004)
Zishuo Xu
(No. **********0587)
Ziyou Xu
(No. **********1097)
Ziyu Xu
(No. **********0425)
Jiaqi Xue
(No. **********0019)
Jiayue Xue
(No. **********2027)
Siyu Xue
(No. **********0002)
Sizhen Xue
(No. **********0030)
Tianren Xue
(No. **********0403)
Tianyu Xue
(No. **********0126)
Wuchen Xue
(No. **********0001)
Zhengyuan Xue
(No. **********0002)
Jingchen Yan
(No. **********0350)
Shangwen Yan
(No. **********0194)
Tianyou Yan
(No. **********7009)
Yaruo Yan
(No. **********0151)
Yiguo Yan
(No. **********0011)
Yikuan Yan
(No. **********0063)
Yuhan Yan
(No. **********0325)
Feiyao Yang
(No. **********0003)
Jiaming Yang
(No. **********0001)
Jiayuan Yang
(No. **********0110)
Jifei Yang
(No. **********0090)
Jinghe Yang
(No. **********0446)
Kaiqi Yang
(No. **********0488)
Miao Yang
(No. **********0001)
Qianhui Yang
(No. **********0344)
Qiyuan Yang
(No. **********0635)
Ruilin Yang
(No. **********0114)
Shanglin Yang
(No. **********0014)
Xuan Yang
(No. **********0003)
Yuechen Yang
(No. **********0004)
Zhaoxi Yang
(No. **********0044)
Zhixin Yang
(No. **********0339)
Bowen Yao
(No. **********0579)
Ruyan Yao
(No. **********0001)
Shujian Yao
(No. **********0218)
Xintong Yao
(No. **********0043)
Yannan Yao
(No. **********0002)
Zhiyuan Yao
(No. **********0764)
Zihan Yao
(No. **********0008)
Hailin Ye
(No. **********0053)
Qianlu Yi
(No. **********0074)
Ruobin Yi
(No. **********7028)
Ruitong Yin
(No. **********0425)
Xiang Yin
(No. **********7049)
Yuchen Yin
(No. **********1008)
Zihan Yin
(No. **********0062)
Ziyue Yin
(No. **********0209)
Jianing Ying
(No. **********0004)
Wenhan Ying
(No. **********0055)
Yueyang Ying
(No. **********5003)
Cenjing Yu
(No. **********0006)
Hang Yu
(No. **********0038)
Lingxuan Yu
(No. **********0733)
Ruijia Yu
(No. **********0004)
Ruiting Yu
(No. **********0001)
Tairan Yu
(No. **********0865)
Yifan Yu
(No. **********0354)
Yue Yu
(No. **********0097)
Zhengyang Yu
(No. **********1007)
Zhongyong Yu
(No. **********0321)
Zijian Yu
(No. **********3136)
Jingcheng Yuan
(No. **********7018)
Meiqi Yuan
(No. **********0176)
Silai Yuan
(No. **********0009)
Xi Yuan
(No. **********0110)
Yuli Yuan
(No. **********0045)
Zhipeng Yuan
(No. **********0060)
Zhiyi Yuan
(No. **********0120)
Tianyu Yue
(No. **********0148)
Honghao Zeng
(No. **********0215)
Yicheng Zeng
(No. **********0082)
Yihan Zeng
(No. **********0330)
Shuhan Zhan
(No. **********0028)
Bodong Zhang
(No. **********0438)
Bohan Zhang
(No. **********1002)
Chuanqi Zhang
(No. **********0632)
Chuhan Zhang
(No. **********0451)
Gaoyu Zhang
(No. **********0002)
Hanbo Zhang
(No. **********0036)
Haoran Zhang
(No. **********3055)
Hongning Zhang
(No. **********0006)
Huanzhe Zhang
(No. **********1015)
Jianhong Zhang
(No. **********0181)
Jiaqi Zhang
(No. **********0568)
Jiashu Zhang
(No. **********0016)
Jingsong Zhang
(No. **********0310)
Jingzhe Zhang
(No. **********0054)
Jinrong Zhang
(No. **********0004)
Junkai Zhang
(No. **********0004)
Junming Zhang
(No. **********7037)
Junming Zhang
(No. **********0122)
Junwen Zhang
(No. **********0005)
Kairui Zhang
(No. **********0005)
Kejie Zhang
(No. **********5013)
Lan Zhang
(No. **********0558)
Lingxi Zhang
(No. **********0060)
Liyu Zhang
(No. **********5006)
Luxin Zhang
(No. **********3026)
Panbin Zhang
(No. **********0049)
Qingyan Zhang
(No. **********0122)
Ruoqi Zhang
(No. **********0135)
Shijian Zhang
(No. **********0644)
Tianze Zhang
(No. **********1028)
Weihang Zhang
(No. **********0010)
Weiyun Zhang
(No. **********0149)
Weizhi Zhang
(No. **********0010)
Wenqi Zhang
(No. **********1013)
Wujun Zhang
(No. **********7015)
Xingjian Zhang
(No. **********0551)
Xinyang Zhang
(No. **********0044)
Xinyi Zhang
(No. **********0128)
Xitong Zhang
(No. **********0005)
Xiwen Zhang
(No. **********5015)
Xunan Zhang
(No. **********0005)
Yao Zhang
(No. **********0111)
Yifan Zhang
(No. **********4008)
Yihan Zhang
(No. **********0191)
Yixin Zhang
(No. **********3011)
Yixuan Zhang
(No. **********0129)
Yixuan Zhang
(No. **********2018)
Yixuan Zhang
(No. **********0013)
Yiye Zhang
(No. **********0447)
Yuhan Zhang
(No. **********0561)
Yuyang Zhang
(No. **********0017)
Zeyu Zhang
(No. **********6001)
Zhaopeng Zhang
(No. **********0017)
Zhengyang Zhang
(No. **********0328)
Zhiqin Zhang
(No. **********0071)
Zhiyi Zhang
(No. **********0072)
Amy Zhao
(No. **********0034)
Bowen Zhao
(No. **********0029)
Feiyu Zhao
(No. **********0108)
Guanqiao Zhao
(No. **********0409)
Guanyu Zhao
(No. **********0034)
Haocong Zhao
(No. **********1001)
Jiahe Zhao
(No. **********0009)
Mengyang Zhao
(No. **********0399)
Peiqi Zhao
(No. **********0050)
Pengbo Zhao
(No. **********0003)
Qitong Zhao
(No. **********0285)
Ruiqi Zhao
(No. **********1055)
Ruocheng Zhao
(No. **********0033)
Ruoyu Zhao
(No. **********0001)
Sijia Zhao
(No. **********2002)
Tairu Zhao
(No. **********0380)
Xiaofei Zhao
(No. **********0007)
Xinan Zhao
(No. **********7015)
Xinger Zhao
(No. **********2040)
Xinyi Zhao
(No. **********0043)
Xiuqi Zhao
(No. **********0562)
Yanzhi Zhao
(No. **********0260)
Yikai Zhao
(No. **********0003)
Yude Zhao
(No. **********0002)
Zerui Zhao
(No. **********1012)
Zhixuan Zhao
(No. **********0017)
Zihan Zhao
(No. **********0012)
Zitian Zhao
(No. **********0373)
Zixi Zhao
(No. **********0022)
Ziyuan Zhao
(No. **********0216)
Aohong Zheng
(No. **********0516)
Chuyun Zheng
(No. **********0374)
Hui Zheng
(No. **********0005)
Jingxin Zheng
(No. **********6001)
Junyang Zheng
(No. **********0237)
Youyuan Zheng
(No. **********0174)
Zeheng Zheng
(No. **********0029)
Luming Zhi
(No. **********0265)
Anran Zhong
(No. **********1007)
Daiyun Zhong
(No. **********0376)
Xinyue Zhong
(No. **********0340)
Zixuan Zhong
(No. **********0504)
Bohan Zhou
(No. **********0046)
Boqiao Zhou
(No. **********0013)
Chenrui Zhou
(No. **********0009)
Fenglin Zhou
(No. **********0376)
Hantang Zhou
(No. **********0022)
Jingchun Zhou
(No. **********0008)
Jingyang Zhou
(No. **********0069)
Lingyu Zhou
(No. **********0053)
Qingyuan Zhou
(No. **********0001)
Shuyi Zhou
(No. **********0405)
Yuchen Zhou
(No. **********0276)
Yueran Zhou
(No. **********0039)
Yuqing Zhou
(No. **********0217)
Yurui Zhou
(No. **********0047)
Zhaienhe Zhou
(No. **********0045)
Ziduan Zhou
(No. **********0048)
Zijie Zhou
(No. **********0309)
Ziyuan Zhou
(No. **********0028)
Dingtian Zhu
(No. **********4010)
Fangbo Zhu
(No. **********0084)
Guanxuan Zhu
(No. **********0060)
Jiali Zhu
(No. **********0111)
Siyuan Zhu
(No. **********1013)
Tianjian Zhu
(No. **********0039)
Xinyu Zhu
(No. **********1009)
Yangyi Zhu
(No. **********3007)
Yanjun Zhu
(No. **********0139)
Yanxiao Zhu
(No. **********1024)
Yibing Zhu
(No. **********0394)
Yitao Zhu
(No. **********0045)
Yueyan Zhu
(No. **********5025)
Yuqing Zhu
(No. **********0317)
Zerui Zhu
(No. **********0620)
Zhengyu Zhu
(No. **********4021)
Zhan Zhuo
(No. **********2002)
Haoling Zou
(No. **********0423)
Jiankun Zou
(No. **********0123)
Jiaying Zou
(No. **********0097)
Shaochen Zou
(No. **********0189)
Yiyuan Zou
(No. **********3135)
Youle Zou
(No. **********7010)
Zhongqi Zou
(No. **********0079)
Ziyi Zou
(No. **********1021)
Yifan Zuo
(No. **********0117)
Yunxi Zuo
(No. **********0040)