The Math League

Summer Math Camp

Latest Contest Results

Taking Math Contests Online

Math League Bookstore

Schools Register for Contests

General

General Articles

Ala-La-Miss Mathematics League

Ala-La-Miss Participating States: Alabama, Louisiana, Mississippi

California Mathematics League
Canadian National Mathematics League
Colorado Mathematics League
Florida Mathematics League
Georgia Mathematics League
Illinois Mathematics League
Indiana Mathematics League
Maryland Mathematics League
Math League Press

Math League Press Participating States: Arizona, Arkansas, Delaware, Hawaii, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Oregon, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, Washington, West Virginia, Wyoming

Michigan Mathematics League
Minnesota Mathematics League
Missouri Mathematics League
New England Mathematics League

New England Participating States: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont

New Jersey Mathematics League
New York Mathematics League
Ohio Mathematics League
Oklahoma Mathematics League
Pennsylvania Mathematics League
Texas State Mathematics League
Virginia Mathematics League
Wisconsin Mathematics League

International Participating Leagues

International Mathematics League

Ala-La-Miss Mathematics League

Ala-La-Miss Participating States: Alabama, Louisiana, Mississippi

California Mathematics League
Canadian National Mathematics League
Colorado Mathematics League
Florida Mathematics League
Georgia Mathematics League
Illinois Mathematics League
Indiana Mathematics League
Maryland Mathematics League
Math League Press

Math League Press Participating States: Arizona, Arkansas, Delaware, Hawaii, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Oregon, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, Washington, West Virginia, Wyoming

Michigan Mathematics League
Minnesota Mathematics League
Missouri Mathematics League
New England Mathematics League

New England Participating States: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont

New Jersey Mathematics League
New York Mathematics League
Ohio Mathematics League
Oklahoma Mathematics League
Pennsylvania Mathematics League
Texas State Mathematics League
Virginia Mathematics League
Wisconsin Mathematics League

International Participating Leagues

International Mathematics League

Ala-La-Miss Mathematics League

Ala-La-Miss Participating States: Alabama, Louisiana, Mississippi

California Mathematics League
Canadian National Mathematics League
Colorado Mathematics League
Florida Mathematics League
Georgia Mathematics League
Illinois Mathematics League
Indiana Mathematics League
Maryland Mathematics League
Math League Press

Math League Press Participating States: Arizona, Arkansas, Delaware, Hawaii, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Oregon, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, Washington, West Virginia, Wyoming

Michigan Mathematics League
Minnesota Mathematics League
Missouri Mathematics League
New England Mathematics League

New England Participating States: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont

New Jersey Mathematics League
New York Mathematics League
Ohio Mathematics League
Oklahoma Mathematics League
Pennsylvania Mathematics League
Texas State Mathematics League
Virginia Mathematics League
Wisconsin Mathematics League

International Participating Leagues

International Mathematics League

CONGRATULATIONS!

 

Certificate of Leadership and Advocacy

Note: In alphabetical order by student grade and last name.

Student Grade Certificate Photo
Yukun Yang 3
Di Fan 4

 width=

CONGRATULATIONS!

 

Certificate of Excellence

Note: In alphabetical order by last name.

"""""""""""""""""""""""""

Name Certificate Photo
Jiali Chen
Yijing Chen
Yingchun Chen
Yue Chen
Zongxin Chen
Wenguang Chi
Bin Dong
Feng Lingling
Chao Guo
Yiyao Hu
Pengfei Liang
Shiyun Liang
Ying Lin
Sen Liu
Shihui Liu
Xiaoshan Liu
Xinting Liu
Yuexing Liu
Zhenkun Lu
Zhe Mao
Jiao Meng
Wenli Quan
Feilong Song
Zhipeng Song
Tingting Sun
Jing Wang
Qingchao Wang
Yan Wang
Yuxin Wang
Zhen Wang
Xue Wu
Dewang Xiong
Hongyan Xu
Hongyu Xu
Yunlong Xu
Xiaohan Yang
Xu Yang
Guyan Yin
Jie Yin
Yu Lawrence Zhan
Jie Zhang
Ling Zhang
Minjie Zhang
Qinghui Zhang
Tong Zhang
Yunda Zhang
Guozhi Zhao
Haishu Zheng
Dakai Zhou
Qiang Zhu

 width=

CONGRATULATIONS!

 

Certificate of Leadership and Advocacy

Note: In alphabetical order by student grade and last name.

Student Grade Certificate Photo
Chengyuan Wang 2  
Yi Yang 2
Yifan Chen 3
Kuangru Chen 3  
Sunny Liu 3
Tianxi Sun 3
Ruihang Wei 3
Xiyan Wen 3
Jundong Xiong 3
Mingze Yang 3
Wai Hang Kolson Mak 4
Zhiqian Huang 4
Hangqi Shen 4
Zhaoqi Su 4  
Jinxuan Wei 4
Guanchen Wu 4
Hanying Yang 4
Brian Yao 4  
Zhiqing Jia 5  
Zhiqi Wang 5
Jiatong Wu 5
Muguang Yang 5
Hanyu Zhang 5
Jiayi Cui 6
Yufan Hao 6
Yinkang Lin 6
Zhuoqian Liu 6
Yingkun Wang 6  
Zhengyu Zhao 6  
Peixin Yu 8  
Cheuk Hin Ryan Mok 9
Weijun Wang 10
Runbao Du 11
Yihao Liu 11

Ala-La-Miss Mathematics League

Ala-La-Miss Participating States: Alabama, Louisiana, Mississippi

California Mathematics League
Canadian National Mathematics League
Colorado Mathematics League
Florida Mathematics League
Georgia Mathematics League
Illinois Mathematics League
Indiana Mathematics League
Maryland Mathematics League
Math League Press

Math League Press Participating States: Arizona, Arkansas, Delaware, Hawaii, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Oregon, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, Washington, West Virginia, Wyoming

Michigan Mathematics League
Minnesota Mathematics League
Missouri Mathematics League
New England Mathematics League

New England Participating States: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont

New Jersey Mathematics League
New York Mathematics League
Ohio Mathematics League
Oklahoma Mathematics League
Pennsylvania Mathematics League
Texas State Mathematics League
Virginia Mathematics League
Wisconsin Mathematics League

International Participating Leagues

International Mathematics League

Ala-La-Miss Mathematics League

Ala-La-Miss Participating States: Alabama, Louisiana, Mississippi

California Mathematics League
Canadian National Mathematics League
Colorado Mathematics League
Florida Mathematics League
Georgia Mathematics League
Illinois Mathematics League
Indiana Mathematics League
Maryland Mathematics League
Math League Press

Math League Press Participating States: Arizona, Arkansas, Delaware, Hawaii, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Oregon, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, Washington, West Virginia, Wyoming

Michigan Mathematics League
Minnesota Mathematics League
Missouri Mathematics League
New England Mathematics League

New England Participating States: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont

New Jersey Mathematics League
New York Mathematics League
Ohio Mathematics League
Oklahoma Mathematics League
Pennsylvania Mathematics League
Texas State Mathematics League
Virginia Mathematics League
Wisconsin Mathematics League

International Participating Leagues

International Mathematics League

请已报名参加2021-2022年度美国“大联盟”(Math League)思维探索第一阶段活动的同学点击这里登录系统开始学习准备

第一阶段活动安排
 1. 参与学生:3-12年级学生
 2. 活动日期和时间
  6 年级: 2021年11月30日 (星期二) 晚上 7:45 - 9:00 PM
  5 年级: 2021年12月01日 (星期三) 晚上 7:45 - 9:00 PM
  3-4 年级以及7-12年级: 2021年12月02日 (星期四) 晚上 7:45 - 9:00 PM
 3. 活动形式:在线,学生登录美国”大联盟”(Math League)思维探索活动官网在线参加第一阶段活动。
 4. 活动设备:学生使用一台带有摄像头的笔记本电脑或平板电脑、 以及一部带有摄像头的智能手机参加第一阶段活动,使用电脑浏览器在线答题, 答题期间全程视频实时监控及录像以保证活动的公平和公正。 禁止使用微信等一切即时通讯工具。
 5. 报名截止日期:2021年11月7日
 6. 报名方式:请感兴趣的学生前往自己所在的培训机构或学校报名参加此次活动。
 7. 若有任何问题,请发邮件至组委会邮箱:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,组委会在收到邮件后的两个工作日内回复你。谢谢!

 

第一阶段活动命题机制
     
 1. 三年级的数学试题是35道选择题,总分175分, 答题时间为75分钟。所有题目为英文原题。考试时组委会给每个学生提供在线数学常用词汇表(英汉对照)。禁止使用任何字典、词典、计算器、及任何资料(包括纸质及电子版的)。
 2. 四年级的数学试题是35道选择题,总分175分, 答题时间为75分钟。所有题目为英文原题。考试时组委会给每个学生提供在线数学常用词汇表(英汉对照)。禁止使用任何字典、词典、计算器、及任何资料(包括纸质及电子版的)。
 3. 五年级的数学试题是35道选择题,总分175分, 答题时间为75分钟。所有题目为英文原题。考试时组委会给每个学生提供在线数学常用词汇表(英汉对照)。禁止使用任何字典、词典、计算器、及任何资料(包括纸质及电子版的)。
 4. 六年级的数学试题是35道选择题,总分175分, 答题时间为75分钟。所有题目为英文原题。考试时组委会给每个学生提供在线数学常用词汇表(英汉对照)。禁止使用任何字典、词典、计算器、及任何资料(包括纸质及电子版的)。
 5. 七年级(初一)的数学试题是35道选择题,总分175分, 答题时间为75分钟。所有题目为英文原题。考试时组委会给每个学生提供在线数学常用词汇表(英汉对照)。禁止使用任何字典、词典、计算器、及任何资料(包括纸质及电子版的)。
 6. 八年级(初二)、九年级(初三)的数学试题是30道选择题,总分150分, 答题时间为75分钟。所有题目为英文原题。考试时组委会给每个学生提供在线数学常用词汇表(英汉对照)。禁止使用任何字典、词典、计算器、及任何资料(包括纸质及电子版的)。
 7. 十年级(高一)、十一年级(高二)、十二年级(高三)的数学试题是30道选择题,总分150分, 答题时间为75分钟。所有题目为英文原题。考试时组委会给每个学生提供在线数学常用词汇表(英汉对照)。禁止使用任何字典、词典、计算器、及任何资料(包括纸质及电子版的)。
 8. 美国“大联盟”(Math League)思维探索活动数学常用词汇表(英汉对照)
 9. 美国“大联盟”(Math League)思维探索活动组委会有权利根据需要调整命题机制。

 

第一阶段活动奖项设置
 1. 第一阶段活动证书 - 依据学生成绩按照适当比例颁发证书:
  1. "Honor Roll of Distinction Certificate Top 8%" 证书 颁发给成绩前8%的学生
  2. "Honor Roll Certificate Top 25%" 证书 颁发给成绩前25%的学生
  3. "Certificate of Achievement Top 50%" 证书 颁发给成绩前50%的学生
  4. "Certificate of Participation" 证书 颁发给其他学生
  5. 以上四种证书不兼得。
  6. 点击这里查看: 证书样式
 2. 第一阶段活动获奖的学生将获得由美国“大联盟”(Math League)思维探索活动颁发的证书, 美国“大联盟”(Math League)思维探索活动美方官网 (www.mathleague.com) 公布获奖者名单。 (获奖证书是全球统一的证书。)
 3. 美国“大联盟”(Math League)思维探索活动成绩可作为申请北美著名高中和大学的重要参考依据。
 4. 第一阶段活动获得"Honor Roll of Distinction Certificate Top 8%"、"Honor Roll Certificate Top 25%"、或者"Certificate of Achievement Top 50%"证书的学生有资格参加第二阶段活动。
 5. 允许越级参加活动。比如五年级的学生可以参加六年级的活动。
 6. 八、九年级采用同一份试卷。评选的时候是参加八、九年级活动的所有学生根据成绩统一评选。不是八年级和八年级的比,九年级和九年级的比。 证书上注明学生参加的是哪个年级组的答题。高中组的情况是一样的。
 7. 2021-2022年度美国“大联盟”(Math League)思维探索第一阶段活动的结果将在2021年12月31日之前公布, 结果公布后,组委会会发短信通知学生家长。

 

第一阶段活动冲刺学习

使用美国“大联盟”(Math League)思维探索活动在线智能学习系统可以快速、 有效地掌握美国“大联盟”(Math League)思维探索活动必考的知识点、常用的数学英文词汇, 快速、有效地提高第一阶段活动成绩。

 

第一阶段活动成绩分析及查缺补漏试题

第一阶段活动结束后每位参赛学生都可以获得以下第一阶段活动成绩分析及查缺补漏试题:

 1. 全国第一阶段活动成绩统计,包括:成绩正态分布图、平均分、标准差等。
 2. 学生个人成绩报告(包括每道题学生是否答对,每道题所考的知识点、难度,学生所在省(直辖市)、全国这道题的正确率等)。
 3. 查缺补漏试题:根据学生第一阶段活动试卷生成的具有针对性的查缺补漏试题。

 

点击这里查看: 考生须知

 

第一阶段活动奖项设置

第一阶段活动证书 - 依据学生成绩按照适当比例颁发证书:

 1. "Honor Roll of Distinction Certificate Top 8%" 证书 颁发给成绩前8%的学生
 2. "Honor Roll Certificate Top 25%" 证书 颁发给成绩前25%的学生
 3. "Certificate of Achievement Top 50%" 证书 颁发给成绩前50%的学生
 4. "Certificate of Participation" 证书 颁发给其他学生
 5. 以上四种证书不兼得。

 

七年级证书样式

七年级 "Honor Roll of Distinction Certificate Top 8%" 证书

七年级 "Honor Roll Certificate Top 25%" 证书

七年级 "Certificate of Achievement Top 50%" 证书

七年级 "Certificate of Participation" 证书

 1. 2021-2022年度美国“大联盟”(Math League)思维探索活动分为第一阶段、第二阶段、和研学嘉年华。
  1. 2021-2022年度第一阶段活动
  2. 2021-2022年度第二阶段活动
  3. 2021-2022年度研学嘉年华
 2. 美国“大联盟”(Math League)思维探索活动在线智能学习系统